KAP ***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 20:27

***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 3.750.281 2.712.602
Satışların Maliyeti
16 -2.916.041 -2.715.097
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
834.240 -2.495
BRÜT KAR (ZARAR)
834.240 -2.495
Genel Yönetim Giderleri
17 -636.838 -511.043
Pazarlama Giderleri
17 -420.371 -432.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 387.362 948.018
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -298.601 -2.737.499
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-134.208 -2.735.795
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
632.338
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-5.471
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-134.208 -2.108.928
Finansman Gelirleri
19 115.647
Finansman Giderleri
19 -464.407 -573.525
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-482.968 -2.682.453
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18.084 62.669
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 18.084 62.669
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-464.884 -2.619.784
DÖNEM KARI (ZARARI)
-464.884 -2.619.784
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-14.434 -878.950
Ana Ortaklık Payları
-450.450 -1.740.834
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 12.165.862 235.912 441.055 -644.022 41.520 -602.502 73.451 -8.215.761 682.490 4.178.005 1.398.168 5.576.173
Transferler
682.490 -682.490
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.638 -1.740.834 -1.731.196 -878.950 -2.610.146
Dönem Karı (Zararı)
9.638 -1.740.834 -1.731.196 -878.950 -2.610.146
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 12.165.862 235.912 441.055 -634.384 41.520 -602.502 73.451 -7.533.271 -1.740.834 2.446.809 519.218 2.966.027
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 12.165.862 235.912 441.055 -569.001 -89.161 41.520 73.451 -7.533.271 -295.790 4.470.577 577.885 5.048.462
Transferler
-295.790 295.790
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.698 9.423 -450.450 -458.725 -917.450 -1.376.175
Dönem Karı (Zararı)
-450.450 -450.450 -14.434 -464.884
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.698 9.423 -17.698 9.423 -8.275
Dönem Sonu Bakiyeler
15 12.165.862 235.912 441.055 -586.699 -79.738 41.520 73.451 -7.829.061 -450.450 4.011.852 563.451 4.575.303


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
163.746 1.170.250
Dönem Karı (Zararı)
-450.450 -1.740.834
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 -450.450 -1.740.834
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
183.079 -861.412
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
83.344 251.634
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
64.662 381.361
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
64.662 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 381.361
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.612 -472.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 34.518 -402.697
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-88 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-11.818 -69.752
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
117.552 -82.748
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
7 -67.015 -364.958
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7 184.567 282.210
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8.615 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -21.978 -60.260
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-91.728 -878.950
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
431.117 3.772.496
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-712.616 1.730.842
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,20 -586.984 322.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -125.632 1.408.331
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
51.541 -24.369
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -18.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
51.541 -6.238
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -253.792 -69.614
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 173.815 302.480
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
381.524 543.909
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,2 -100 89
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 381.624 543.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 506.538 332.697
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-203.887 -69.330
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8,20 -459.024 -418.728
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 255.137 349.398
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 487.158 1.724.632
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
836 -698.751
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
836 -698.751
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
163.746 1.170.250
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 459.127
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 490.256
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 490.256
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -31.129
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 -31.129
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-155.272 -1.905.435
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-155.272 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-155.272 0
Ödenen Faiz
0 -1.905.435
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.474 -276.058
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.474 -276.058
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.169 286.451
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.643 10.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-464.884 -2.619.784
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.381 9.638
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 17.698 12.047
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-9.423 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.894 -2.409
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14 -3.894 -2.409
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.381 9.638
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-460.503 -2.610.146
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-14.434 -878.950
Ana Ortaklık Payları
-446.069 -1.731.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 24.643 16.169
Ticari Alacaklar
7 1.736.107 1.122.593
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 1.074.770 487.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 661.337 634.807
Diğer Alacaklar
52.127 103.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 52.127 103.668
Stoklar
9 10.082.311 9.763.717
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.452.274 1.616.531
Diğer Dönen Varlıklar
50.364 51.200
ARA TOPLAM
13.397.826 12.673.878
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
2 820.500 833.682
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.218.326 13.507.560
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 156.153 210.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
156.153 210.468
Maddi Duran Varlıklar
11 3.672.222 3.667.412
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 37.655 39.092
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.111.477 2.096.035
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.803.804 1.759.506
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.781.311 7.772.513
TOPLAM VARLIKLAR
21.999.637 21.280.073
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 700.312 783.600
Ticari Borçlar
7 3.250.500 2.845.757
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11.732 11.832
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.238.768 2.833.925
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.862.573 1.356.035
Diğer Borçlar
8 3.722.889 3.485.107
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 535.994 990.737
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.186.895 2.494.370
Ertelenmiş Gelirler
10 2.024.924 1.537.766
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
178.307 750.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.846.617 787.510
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 16.885 39.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16.885 39.060
ARA TOPLAM
11.578.083 10.047.325
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.578.083 10.047.325
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.368.721 1.344.981
Ticari Borçlar
7 0 16.817
Diğer Borçlar
8 3.599.139 4.040.808
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.986.641 2.990.922
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
612.498 1.049.886
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 828.110 753.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
828.110 753.719
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 50.281 27.961
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.846.251 6.184.286
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.424.334 16.231.611
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15 4.011.852 4.470.577
Ödenmiş Sermaye
15 12.165.862 12.165.862
Sermaye Düzeltme Farkları
15 235.912 235.912
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 441.055 441.055
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -624.917 -616.642
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-586.699 -569.001
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-586.699 -569.001
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
15 -38.218 -47.641
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 73.451 73.451
Yasal Yedekler
73.451 73.451
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -7.829.061 -7.533.271
Net Dönem Karı veya Zararı
15 -450.450 -295.790
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 563.451 577.885
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.575.303 5.048.462
TOPLAM KAYNAKLAR
21.999.637 21.280.073http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701673


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: -0,10% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7428 Değişim: 0,42%
Düşük 5,6815 21.09.2019 Yüksek 5,7499
Açılış: 5,7186
6,3303 Değişim: 0,17%
Düşük 6,2827 21.09.2019 Yüksek 6,3360
Açılış: 6,3197
280,12 Değişim: 1,64%
Düşük 274,46 20.09.2019 Yüksek 280,26
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.