KAP ***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 16:06
KAP ***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 36.800.000 -9.097 5.755.419 2.516.976 45.063.298 0 45.063.298
Transferler
2.516.976 -2.516.976 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.701 5.035.973 5.033.272 0 5.033.272
Dönem Karı (Zararı)
5.035.973 5.035.973 0 5.035.973
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.701 -2.701 0 -2.701
Sermaye Arttırımı
3.200.000 3.200.000 0 3.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 -11.798 8.272.395 5.035.973 53.296.570 53.296.570
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 40.000.000 -25.038 8.272.395 15.174.238 63.421.595 0 63.421.595
Transferler
15.174.238 -15.174.238 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.431 7.522.738 7.518.307 0 7.518.307
Dönem Karı (Zararı)
7.522.738 7.522.738 0 7.522.738
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.431 -4.431 0 -4.431
Dönem Sonu Bakiyeler
10 40.000.000 -29.469 23.446.633 7.522.738 70.939.902 0 70.939.902


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.703.099 -4.013.695
Dönem Karı (Zararı)
7.522.738 5.035.973
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10 7.522.738 5.035.973
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11 -3.756.112 -3.790.201
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.161 125.439
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
123.027 36.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
119.078 36.210
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.949 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 63.435
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 63.435
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.968.399 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
3.968.399 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.059.416 1.132.620
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.923.115 -5.147.905
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-63.527 -5.259.467
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-8.928.115 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
529.743 -12.309.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
529.743 -12.309.326
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-262.178 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-262.178 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-294.484 -383.895
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-277.137 7.449.098
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-277.137 7.449.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
222.276 28.178
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.808.167 -43.522
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.808.167 -43.522
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.968.399 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
169.802 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
169.802 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.703.099 -4.013.695
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-44.785 -5.790
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.785 -5.790
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -44.785 -5.790
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-179.267 3.139.825
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.109 3.260
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
2.109 3.260
Ödenen Temettüler
0 3.200.000
Ödenen Faiz
-219.939 -74.199
Alınan Faiz
38.563 10.764
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.479.047 -879.660
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.923.115 5.147.905
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.402.162 4.268.245
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
46.221.619 40.820.604
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
58.623.781 45.088.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 58.623.781 46.221.619
Finansal Yatırımlar
5.000 0
Ticari Alacaklar
34.962.787 35.492.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 34.962.787 35.492.532
Diğer Alacaklar
75.182 9.066
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 73.292 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.890 9.066
Peşin Ödenmiş Giderler
7 124.194 196
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 4.500 1.410
ARA TOPLAM
93.795.444 81.724.823
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
93.795.444 81.724.823
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.884.172 1.688.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.884.172 1.688.110
Maddi Duran Varlıklar
8 448.122 497.886
Tesis, Makine ve Cihazlar
372.556 407.723
Mobilya ve Demirbaşlar
75.566 90.163
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 938.263 986.062
Diğer Haklar
938.263 979.617
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 6.445
Peşin Ödenmiş Giderler
206.808 36.322
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 206.808 36.322
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.477.365 3.208.380
TOPLAM VARLIKLAR
97.272.809 84.933.203
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.591 11.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.591 11.482
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.591 11.482
Ticari Borçlar
12.857.080 13.134.217
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 0 2.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 12.857.080 13.131.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
240.154 136.957
Diğer Borçlar
3.750.000 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 3.750.000 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
55.991 33.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
55.991 33.349
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31.883 7.155
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31.883 7.155
ARA TOPLAM
16.948.699 13.323.160
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.948.699 13.323.160
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
207.501 69.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
207.501 69.908
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 9.176.707 8.118.540
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.384.208 8.188.448
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.332.907 21.511.608
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.939.902 63.421.595
Ödenmiş Sermaye
10 40.000.000 40.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-29.469 -25.038
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -29.469 -25.038
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 23.446.633 8.272.395
Net Dönem Karı veya Zararı
10 7.522.738 15.174.238
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.939.902 63.421.595
TOPLAM KAYNAKLAR
97.272.809 84.933.203


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3.239.713 2.065.151 2.401.134 761.714
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.239.713 2.065.151 2.401.134 761.714
BRÜT KAR (ZARAR)
3.239.713 2.065.151 2.401.134 761.714
Genel Yönetim Giderleri
-2.798.392 -1.964.093 -1.390.527 -996.090
Pazarlama Giderleri
-226.899 -170.322 -132.948 -86.658
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 9.196.230 7.457.528 3.239.158 2.870.363
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.009.874 -1.283.106 -953.054 -228.274
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.400.778 6.105.158 3.163.763 2.321.055
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.400.778 6.105.158 3.163.763 2.321.055
Finansman Gelirleri
219.939 74.199 66.551 32.469
Finansman Giderleri
-38.563 -10.764 -14.423 -4.262
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.582.154 6.168.593 3.215.891 2.349.262
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.059.416 -1.132.620 188.230 -530.877
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -1.059.416 -1.132.620 188.230 -530.877
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.522.738 5.035.973 3.404.121 1.818.385
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.522.738 5.035.973 3.404.121 1.818.385
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.522.738 5.035.973 3.404.121 1.818.385
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.430 -2.701 -24.237 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.680 -3.376 -31.073 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.250 675 6.836 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.250 675 6.836 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.430 -2.701 -24.237 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.518.308 5.033.272 3.379.884 1.818.385
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.518.308 5.033.272 3.379.884 1.818.385http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781709


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.869 Değişim: 0,19% Hacim : 9.762 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.352 06.12.2019 Yüksek 109.315
Açılış: 109.009
5,7815 Değişim: 0,54%
Düşük 5,7410 06.12.2019 Yüksek 5,7871
Açılış: 5,7505
6,3907 Değişim: 0,00%
Düşük 6,3758 06.12.2019 Yüksek 6,4081
Açılış: 6,3908
271,61 Değişim: -0,47%
Düşük 270,61 06.12.2019 Yüksek 273,91
Açılış: 272,90
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.