KAP ***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 23:22

***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
454.000.000 -135.896 1.430.589 42.155.576 25.439.654 522.889.923 522.889.923
Transferler
25.439.654 -25.439.654 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.245.539 -18.245.539 -18.245.539
Dönem Sonu Bakiyeler
17 454.000.000 -135.896 1.430.589 67.595.230 -18.245.539 504.644.384 504.644.384
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
530.000.000 -677.771 1.430.589 67.595.230 -133.868.680 464.479.368 464.479.368
Transferler
-133.868.680 133.868.680 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.372.556 -31.372.556 -31.372.556
Sermaye Arttırımı
106.000.000 106.000.000 106.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17 636.000.000 -677.771 1.430.589 -66.273.450 -31.372.556 539.106.812 539.106.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
96.966.528 -232.113.262
Dönem Karı (Zararı)
-31.372.556 -18.245.539
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
202.149.121 186.287.113
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19, 20 44.023.704 17.397.716
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.005.441 1.088.603
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.005.441 1.088.603
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.061.615 985.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.061.615 985.641
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
153.514.000 60.664.568
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -3.743.217 -1.536.452
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 110.198.296 34.028.224
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 47.058.921 28.172.796
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-9.553.688 79.642.206
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.881.658 -11.936.176
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-262.166 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -4.619.492 -11.936.176
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -8.554.521 -3.268.353
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
8 25.803.377 41.704.005
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-269.149 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 8.903
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-77.307.023 -400.119.335
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.062.789 -237.146.287
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.963.569 -32.106.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-43.026.358 -205.040.123
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.334.279 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.334.279 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-133.901.640 -218.677.060
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
76.886.902 106.004.387
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.255.907 -15.489.836
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
79.142.809 121.494.223
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-195.755 28.819.062
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-195.755 28.819.062
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.631.980 -79.119.437
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-22.517.886 -88.864.531
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26.149.866 9.745.094
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
93.469.542 -232.077.761
Alınan Faiz
3.617.618 1.379.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -338.412 -249.546
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
50.425 -1.165.898
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
167.355 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.692.913 -21.228.387
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
737.581 1.546.465
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 11 -28.430.494 -22.774.852
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.361.712 353.879.094
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
697.987.494 530.106.753
Kredilerden Nakit Girişleri
697.987.494 530.106.753
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-544.096.460 -151.625.891
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-544.096.460 -151.625.891
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -26.655.449 0
Ödenen Faiz
-20.873.873 -24.601.768
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
175.635.327 100.537.445
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
175.635.327 100.537.445
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 20.284.267 35.999.825
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 195.919.594 136.537.270


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 196.045.193 20.284.267
Ticari Alacaklar
674.292.512 642.054.695
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 41.117.202 56.080.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 633.175.310 585.973.924
Diğer Alacaklar
6.374.908 10.709.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.374.908 10.709.187
Türev Araçlar
16 21.250.413
Stoklar
7 399.935.627 266.033.987
Peşin Ödenmiş Giderler
8 45.526.200 64.638.730
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 570.727 1.067.516
Diğer Dönen Varlıklar
1.592.094 1.497.010
ARA TOPLAM
1.324.337.261 1.027.535.805
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.324.337.261 1.027.535.805
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
22.058.309 27.406.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 22.058.309 27.406.133
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 56.123.330 55.558.330
Maddi Duran Varlıklar
10 436.400.372 429.303.695
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 186.983.363
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.762.405 4.882.930
Şerefiye
1.236.076 1.236.076
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 4.526.329 3.646.854
Peşin Ödenmiş Giderler
8 164.393.620 204.809.912
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 38.366.456 28.939.389
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
910.087.855 750.900.389
TOPLAM VARLIKLAR
2.234.425.116 1.778.436.194
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
692.893.476 441.786.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
692.893.476 441.786.158
Banka Kredileri
13 135.504.710 184.046.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
135.504.710 184.046.193
Banka Kredileri
13 104.016.892 184.046.193
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 31.487.818
Ticari Borçlar
521.438.330 397.492.507
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 2.580.259 4.836.166
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 518.858.071 392.656.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 4.300.954 3.082.033
Diğer Borçlar
106.881.890 93.104.986
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 106.881.890 93.104.986
Türev Araçlar
16 2.240.114 28.110.019
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.169.082 587.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.169.082 587.012
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
528.797 102.615
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.075.549 5.361.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.255.066 1.771.201
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.820.483 3.590.554
ARA TOPLAM
1.471.032.902 1.153.673.278
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.471.032.902 1.153.673.278
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
220.170.688 156.195.755
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 106.195.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
220.170.688 50.000.000
Banka Kredileri
13 100.000.000 50.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 120.170.688
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.168.024 1.380.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.168.024 1.380.441
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.946.690 2.707.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.946.690 2.707.352
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
224.285.402 160.283.548
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.695.318.304 1.313.956.826
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
539.106.812 464.479.368
Ödenmiş Sermaye
17 636.000.000 530.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-677.771 -677.771
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-677.771 -677.771
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -677.771 -677.771
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.430.589 1.430.589
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-66.273.450 67.595.230
Net Dönem Karı veya Zararı
-31.372.556 -133.868.680
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
539.106.812 464.479.368
TOPLAM KAYNAKLAR
2.234.425.116 1.778.436.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 3.868.610.322 3.552.508.883
Satışların Maliyeti
18 -3.693.298.975 -3.380.544.809
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
175.311.347 171.964.074
BRÜT KAR (ZARAR)
175.311.347 171.964.074
Genel Yönetim Giderleri
20 -13.471.733 -11.375.133
Pazarlama Giderleri
19 -102.776.164 -93.133.555
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 113.116.909 66.094.304
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -88.965.103 -64.753.854
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
83.215.256 68.795.836
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
531.315 707.097
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
83.746.571 69.502.933
Finansman Gelirleri
22 4.619.492 11.936.176
Finansman Giderleri
22 -128.293.140 -102.953.001
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-39.927.077 -21.513.892
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.554.521 3.268.353
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -872.546 -120.751
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 9.427.067 3.389.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-31.372.556 -18.245.539
DÖNEM KARI (ZARARI)
-31.372.556 -18.245.539
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-31.372.556 -18.245.539
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık paylarına ait pay başına kazanç (kayıp) 24 -0,04900000 -0,03400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31.372.556 -18.245.539
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-31.372.556 -18.245.539http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781518


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.380 Değişim: 1,54% Hacim : 7.767 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 104.409 15.11.2019 Yüksek 105.518
Açılış: 104.475
5,7428 Değişim: -0,11%
Düşük 5,7369 16.11.2019 Yüksek 5,7708
Açılış: 5,7493
6,3503 Değişim: 0,14%
Düşük 6,3311 16.11.2019 Yüksek 6,3615
Açılış: 6,3412
270,93 Değişim: -0,32%
Düşük 270,33 15.11.2019 Yüksek 272,25
Açılış: 271,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.