KAP ***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor

16.05.2019 - 18:11

***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
450.000.000 3.203 1.430.589 48.279.206 -6.123.630 497.589.368 497.589.368
Transferler
-6.123.630 6.123.630 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-139.099 25.439.654 25.300.555 25.300.555
Dönem Sonu Bakiyeler
17 454.000.000 -135.896 1.430.589 42.155.576 25.439.654 522.889.923 522.889.923
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
454.000.000 -135.896 1.430.589 42.155.576 25.439.654 522.889.923 522.889.923
Transferler
25.439.654 -25.439.654 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-541.875 -133.868.680 -134.410.555 -134.410.555
Sermaye Arttırımı
76.000.000 76.000.000 76.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17 530.000.000 -677.771 1.430.589 67.595.230 -133.868.680 464.479.368 464.479.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
93.207.230 -174.212.918
Dönem Karı (Zararı)
-133.868.680 25.439.654
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
434.563.262 150.502.297
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 35.980.844 23.695.121
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.620.931 1.712.608
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 10.620.931 1.712.608
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.553.173 2.056.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.553.173 1.165.076
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 891.657
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
89.308.360 26.877.613
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -8.862.294 -2.713.629
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 88.367.610 26.968.607
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9.803.044 2.837.834
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 -215.199
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
287.786.282 19.275.429
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7.031.415 716.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 171.809 716.000
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 6.859.606 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -37.065.394 6.647.796
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
9,19 40.286.063 71.178.354
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-938.412 -1.657.357
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-214.717.063 -353.098.489
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.991.874 -194.448.088
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.315.821 -3.949.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-50.676.053 -190.498.502
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-71.916.934 -49.078.653
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.577.832 154.174.488
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.601.481 14.653.775
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.179.313 139.520.713
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.321.316 -217.485.051
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.321.316 -217.485.051
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.064.771 -46.261.185
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-70.809.865 -85.185.810
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.745.094 38.924.625
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
85.977.519 -177.156.538
Alınan Faiz
8.864.328 2.713.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -567.101 -549.982
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.067.516 -1.232.144
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 0 2.012.050
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-85.398.508 -101.970.676
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.006.628 3.588.739
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -88.405.136 -105.813.415
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 254.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.524.280 275.663.069
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
76.000.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
76.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.497.510.502 611.050.292
Kredilerden Nakit Girişleri
1.497.510.502 611.050.292
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.487.453.669 -320.445.113
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.487.453.669 -320.445.113
Ödenen Faiz
-109.581.113 -14.942.110
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.715.558 -520.525
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.715.558 -520.525
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 35.999.825 36.520.350
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 20.284.267 35.999.825


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 20.284.267 36.001.859
Ticari Alacaklar
642.054.695 587.336.625
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 56.080.771 25.764.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 585.973.924 561.571.675
Diğer Alacaklar
10.709.187 5.388.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 10.709.187 5.388.940
Türev Araçlar
16 21.250.413 0
Stoklar
7 266.033.987 194.117.053
Peşin Ödenmiş Giderler
9 64.638.730 65.239.973
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 1.067.516 1.447.431
Diğer Dönen Varlıklar
1.497.010 439.896
ARA TOPLAM
1.027.535.805 889.971.777
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.027.535.805 889.971.777
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
27.406.133 21.603.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 27.406.133 21.603.639
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 55.558.330 55.730.139
Maddi Duran Varlıklar
10 429.303.695 379.656.926
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.882.930 4.173.623
Şerefiye
1.236.076 1.236.076
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 3.646.854 2.937.547
Peşin Ödenmiş Giderler
9 204.809.912 178.512.182
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 28.939.389 590.231
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
750.900.389 640.266.740
TOPLAM VARLIKLAR
1.778.436.194 1.530.238.517
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 441.786.158 153.873.403
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 184.046.193 149.997.586
Ticari Borçlar
397.492.507 399.359.300
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 4.836.166 16.686.826
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 392.656.341 382.672.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 3.082.033 4.573.969
Diğer Borçlar
0 4.321.316
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 0 4.321.316
Türev Araçlar
16 28.110.019 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
587.012 287.956
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
102.615 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.361.755 3.661.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.771.201 1.136.046
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.590.554 2.525.576
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
93.104.986 83.641.254
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 93.104.986 83.641.254
ARA TOPLAM
1.153.673.278 799.716.406
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.153.673.278 799.716.406
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
156.195.755 196.130.215
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 106.195.755 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 50.000.000 196.130.215
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.380.441 971.177
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.707.352 1.679.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.707.352 1.679.091
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 0 8.851.705
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
160.283.548 207.632.188
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.313.956.826 1.007.348.594
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
464.479.368 522.889.923
Ödenmiş Sermaye
17 530.000.000 454.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-677.771 -135.896
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-677.771 -135.896
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -677.771 -135.896
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.430.589 1.430.589
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
67.595.230 42.155.576
Net Dönem Karı veya Zararı
-133.868.680 25.439.654
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
464.479.368 522.889.923
TOPLAM KAYNAKLAR
1.778.436.194 1.530.238.517


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 8.116.980.924 5.500.291.088
Satışların Maliyeti
18 -7.790.681.484 -5.193.727.282
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
326.299.440 306.563.806
BRÜT KAR (ZARAR)
326.299.440 306.563.806
Genel Yönetim Giderleri
20 -23.084.192 -25.805.300
Pazarlama Giderleri
19 -203.644.917 -189.805.223
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 341.974.191 106.372.456
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -321.962.892 -93.317.897
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
119.581.630 104.007.842
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
938.412 1.631.450
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-171.809 -741.909
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
120.348.233 104.897.383
Finansman Giderleri
22 -290.660.300 -72.809.933
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-170.312.067 32.087.450
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36.443.387 -6.647.796
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -622.007 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 37.065.394 -6.647.796
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-133.868.680 25.439.654
DÖNEM KARI (ZARARI)
-133.868.680 25.439.654
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-133.868.680 25.439.654
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 24 -0,25000000 0,06000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-541.875 -139.099
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -677.344 -173.874
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
135.469 34.775
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
135.469 34.775
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-541.875 -139.099
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-134.410.555 25.300.555
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-134.410.555 25.300.555http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764411


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.