KAP ***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor

16.05.2019 - 18:11

***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 450.000.000 96.352 975.710 38.193.070 10.541.015 503.806.147 503.806.147
Transferler
454.879 10.086.136 -10.541.015 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-93.149 -6.123.630 -6.216.779 -6.216.779
Dönem Sonu Bakiyeler
454.000.000 3.203 1.430.589 48.279.206 -6.123.630 497.589.368 497.589.368
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
454.000.000 3.203 1.430.589 48.279.206 -6.123.630 497.589.368 497.589.368
Transferler
-6.123.630 6.123.630 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-139.099 25.439.654 25.300.555 25.300.555
Dönem Sonu Bakiyeler
15 454.000.000 -135.896 1.430.589 42.155.576 25.439.654 522.889.923 522.889.923


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-174.212.918 -100.855.912
Dönem Karı (Zararı)
25.439.654 -6.123.630
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
150.502.297 143.224.506
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 23.695.121 23.196.481
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.712.608 2.123.549
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.712.608 2.123.549
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.056.733 1.764.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.165.076 880.683
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 891.657 883.405
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26.877.613 9.806.982
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -2.713.629 -1.328.732
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 26.968.607 6.946.248
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
2.837.834 4.690.773
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-215.199 -501.307
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
19.275.429 40.896.222
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
716.000 -1.726.125
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 716.000 -1.726.125
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 6.647.796 5.252.973
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
17 71.178.354 62.780.062
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.657.357 -869.726
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-353.098.489 -238.084.311
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-194.448.088 -152.972.759
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.949.586 -3.321.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-190.498.502 -149.651.596
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-49.078.653 -67.187.739
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
154.174.488 91.391.193
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.653.775 -207.395
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
139.520.713 91.598.588
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-217.485.051 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-217.485.051 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.261.185 -109.315.006
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-85.185.810 -118.053.425
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
38.924.625 8.738.419
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-177.156.538 -100.983.435
Alınan Faiz
2.713.696 1.384.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -549.982 -173.763
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.232.144 -1.337.394
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 2.012.050 254.460
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-101.970.676 -101.604.139
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.588.739 1.298.139
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -105.813.415 -102.902.278
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 254.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
275.663.069 128.322.273
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
611.050.292 183.366.859
Kredilerden Nakit Girişleri
611.050.292 183.366.859
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-320.445.113 -54.062.490
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-320.445.113 -54.062.490
Ödenen Faiz
-14.942.110 -982.096
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-520.525 -74.137.778
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-520.525 -74.137.778
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 36.520.350 110.658.128
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 35.999.825 36.520.350


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 36.001.859 36.522.451
Ticari Alacaklar
587.336.625 396.287.049
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 25.764.950 21.815.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 561.571.675 374.471.685
Diğer Alacaklar
5.388.940 1.739.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.388.940 1.739.635
Stoklar
7 194.117.053 145.038.400
Peşin Ödenmiş Giderler
8 65.239.973 54.923.164
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 1.447.431 215.287
Diğer Dönen Varlıklar
439.896 994.170
ARA TOPLAM
889.971.777 635.720.156
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
889.971.777 635.720.156
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
21.603.639 24.767.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 21.603.639 24.767.619
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 55.730.139 56.700.139
Maddi Duran Varlıklar
9 379.656.926 299.867.484
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.173.623 3.776.153
Şerefiye
1.236.076 1.236.076
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.937.547 2.540.077
Peşin Ödenmiş Giderler
8 178.512.182 177.801.148
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 590.231 0
Diğer Duran Varlıklar
0 115.418
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
640.266.740 563.027.961
TOPLAM VARLIKLAR
1.530.238.517 1.198.748.117
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 153.873.403 78.408.753
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 149.997.586 0
Ticari Borçlar
399.359.300 251.131.933
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 16.686.826 2.033.051
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 382.672.474 249.098.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 4.573.969 3.437.360
Diğer Borçlar
4.321.316 108.975.142
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 4.321.316 108.975.142
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
287.956 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.661.622 3.286.193
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.136.046 802.274
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.525.576 2.483.919
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 83.641.254 46.227.596
ARA TOPLAM
799.716.406 491.466.977
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
799.716.406 491.466.977
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 196.130.215 102.991.963
Diğer Borçlar
0 103.827.461
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 103.827.461
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
971.177 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.679.091 1.223.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.679.091 1.223.895
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 8.851.705 1.648.453
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
207.632.188 209.691.772
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.007.348.594 701.158.749
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
522.889.923 497.589.368
Ödenmiş Sermaye
15 454.000.000 454.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-135.896 3.203
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-135.896 3.203
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -135.896 3.203
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.430.589 1.430.589
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
42.155.576 48.279.206
Net Dönem Karı veya Zararı
25.439.654 -6.123.630
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
522.889.923 497.589.368
TOPLAM KAYNAKLAR
1.530.238.517 1.198.748.117


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 5.500.291.088 3.478.490.175
Satışların Maliyeti
16 -5.193.727.282 -3.251.841.641
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
306.563.806 226.648.534
BRÜT KAR (ZARAR)
306.563.806 226.648.534
Genel Yönetim Giderleri
17 -25.805.300 -18.236.503
Pazarlama Giderleri
17 -189.805.223 -156.317.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 106.372.456 89.176.746
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -93.317.897 -85.907.655
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
104.007.842 55.363.773
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.631.450 2.595.851
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-741.909 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
104.897.383 57.959.624
Finansman Giderleri
19 -72.809.933 -58.830.281
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.087.450 -870.657
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.647.796 -5.252.973
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 -71.420
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -6.647.796 -5.181.553
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.439.654 -6.123.630
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.439.654 -6.123.630
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.439.654 -6.123.630
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 21 0,06000000 -0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-139.099 -93.149
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -173.874 -116.436
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
34.775 23.287
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 34.775 23.287
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-139.099 -93.149
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.300.555 -6.216.779
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
25.300.555 -6.216.779http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764409


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.