KAP ***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:12
KAP ***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 158.727.812 200.251.727
Satışların Maliyeti
28 -151.949.209 -190.142.140
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.778.603 10.109.587
BRÜT KAR (ZARAR)
6.778.603 10.109.587
Genel Yönetim Giderleri
29 -1.239.598 -764.252
Pazarlama Giderleri
29 -2.728.564 -2.536.906
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 2.483.554 1.347.610
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -2.874.650 -1.176.321
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.419.345 6.979.718
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 2.412.431 32.888
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -1.800 -1.800
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.829.976 7.010.806
Finansman Gelirleri
33 390.799 27.161
Finansman Giderleri
33 -2.365.953 -3.148.701
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.854.822 3.889.266
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-253.484 -906.373
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 0 -330.001
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -253.484 -576.372
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.601.338 2.982.893
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.601.338 2.982.893
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 2.601.338 2.982.893
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00173000 0,00198000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-342.799 -6.596.424
Dönem Karı (Zararı)
2.601.338 2.982.893
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.601.338 2.982.893
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.316.531 912.729
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 944.778 895.623
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 1.143.816 -49.244
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.143.816 -49.244
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 226.292 -95.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 226.292 -95.437
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9 -221.737 62.466
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 -405.762 127.397
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 184.025 -64.931
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 223.382 440.341
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -27.188
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 -27.188
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-313.832
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.309.235 -10.338.967
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -510.318 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9-37 3.833.742 1.510.679
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 7.120 489.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 3.826.622 1.021.008
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10-37 42.018 -91.098
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 42.018 -91.098
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.815.807 -12.042.432
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -1.587.858 -132.538
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9-37 -8.585.888 940.961
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -8.585.888 940.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 283.106 59.022
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10-37 741.314 -644.437
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37 114.025 261.385
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 627.289 -905.822
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 -1.147.630 1.009.257
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -193.528 -948.381
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -102.892 -960.049
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 -90.636 11.668
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-391.366 -6.443.345
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 48.567 -153.079
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.166.833 -1.504.533
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16-17 0 27.186
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16-17 -1.166.833 -1.531.719
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.146.246 7.987.432
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 9.129.406
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -274.836 0
Ödenen Temettüler
27 -751.410 -1.051.974
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-120.000 -90.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.655.878 -113.525
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 -2.655.878 -113.525
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 5.125.322 1.326.827
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.469.444 1.213.302


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.469.444 5.125.322
Finansal Yatırımlar
7 510.318 0
Ticari Alacaklar
33.603.685 38.175.481
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 11.852 18.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 33.591.833 38.156.508
Diğer Alacaklar
348.145 405.063
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 348.145 405.063
Stoklar
12 13.215.247 15.031.054
Peşin Ödenmiş Giderler
5.169.966 2.534.334
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 5.169.966 2.534.334
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 6.536 55.103
Diğer Dönen Varlıklar
26 244.288 141.396
ARA TOPLAM
55.567.629 61.467.753
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
55.567.629 61.467.753
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
10 88.739 73.839
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 88.739 73.839
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 190.750 192.550
Maddi Duran Varlıklar
16 22.958.971 22.732.430
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 4.182 6.868
Peşin Ödenmiş Giderler
13 620.975 1.668.749
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.335.757 1.559.139
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.199.374 26.233.575
TOPLAM VARLIKLAR
80.767.003 87.701.328
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 20.423.881 19.755.978
Ticari Borçlar
8.814.190 17.216.053
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 8.814.190 17.216.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 863.720 580.614
Diğer Borçlar
1.941.045 1.199.731
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 752.849 638.824
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.188.196 560.907
Türev Araçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 5.392.681 6.540.311
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
294.888 134.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 294.888 134.473
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 90.636
ARA TOPLAM
37.730.405 45.517.796
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.730.405 45.517.796
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.753.759 2.696.498
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
713.825 527.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 713.825 527.542
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
23 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.467.584 3.224.040
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.197.989 48.741.836
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.569.014 38.959.492
Ödenmiş Sermaye
27 15.028.200 15.028.200
Sermaye Düzeltme Farkları
27 545.688 545.688
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-354.768 -234.362
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -354.768 -234.362
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 1.975.695 1.816.833
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 20.772.861 18.034.381
Net Dönem Karı veya Zararı
2.601.338 3.768.752
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.569.014 38.959.492
TOPLAM KAYNAKLAR
80.767.003 87.701.328


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -189.798 1.588.268 14.756.739 4.648.181 36.377.278 36.377.278
Transferler
228.565 4.419.616 -4.648.181
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.590 2.982.893 2.928.303 2.928.303
Kar Payları
-1.051.974 -1.051.974 -1.051.974
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-90.000 -90.000 -90.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -244.388 1.816.833 18.034.381 2.982.893 38.163.607 38.163.607
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -234.362 1.816.833 18.034.381 3.768.752 38.959.492 38.959.492
Transferler
158.862 3.609.890 -3.768.752
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-120.406 2.601.338 2.480.932 2.480.932
Kar Payları
-751.410 -751.410 -751.410
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-120.000 -120.000 -120.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -354.768 1.975.695 20.772.861 2.601.338 40.569.014 40.569.014


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.601.338 2.982.893
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-120.406 -54.590
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -150.508 -68.238
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
30.102 13.648
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
35 30.102 13.648
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-120.406 -54.590
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.480.932 2.928.303
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.480.932 2.928.303http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781852


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.869 Değişim: 0,19% Hacim : 9.762 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.352 06.12.2019 Yüksek 109.315
Açılış: 109.009
5,7893 Değişim: 0,67%
Düşük 5,7410 06.12.2019 Yüksek 5,7903
Açılış: 5,7505
6,4006 Değişim: 0,15%
Düşük 6,3758 06.12.2019 Yüksek 6,4081
Açılış: 6,3908
271,77 Değişim: -0,41%
Düşük 270,61 06.12.2019 Yüksek 273,91
Açılış: 272,90
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.