***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:44

***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
377.819.080 231.841.011 175.940.078 120.279.470
Satışların Maliyeti
9 -265.172.383 -166.901.627 -121.614.189 -82.363.476
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
112.646.697 64.939.384 54.325.889 37.915.994
BRÜT KAR (ZARAR)
112.646.697 64.939.384 54.325.889 37.915.994
Genel Yönetim Giderleri
9 -9.468.563 -5.421.976 -6.398.280 -1.972.561
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18.364.769 18.709.471 12.077.624 14.125.633
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-11.669.627 -16.841.133 -6.643.379 -12.302.392
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
109.873.276 61.385.746 53.361.854 37.766.674
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11 26.467.104 20.470.042
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
11 -480.732 -5.284.392
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
136.340.380 60.905.014 73.831.896 32.482.282
Finansman Giderleri
12 -103.975.412 -63.352.470 -50.639.936 -9.367.703
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.364.968 -2.447.456 23.191.960 23.114.579
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.413.520 -4.218.450 -8.823.494 -3.392.553
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-14.075.823 -6.588.600 -6.606.327 -4.633.592
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.662.303 2.370.150 -2.217.167 1.241.039
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.951.448 -6.665.906 14.368.466 19.722.026
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.951.448 -6.665.906 14.368.466 19.722.026
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.311.818 2.851.265 3.209.400 2.007.947
Ana Ortaklık Payları
15.639.630 -9.517.171 11.159.066 17.714.079
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1.000 adet pay başına (kayıp) / kazanç 13 0,91000000 -0,56000000 0,65000000 1,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
171.042.300 -664.496 43.830.884 67.942.354 -29.882.861 -28.284.719 223.983.462 59.858.116 283.841.578
Transferler
4.489.558 -32.774.277 28.284.719
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
73.369 28.922.766 -9.517.171 19.478.964 6.689.973 26.168.937
Sermaye Arttırımı
861.999 861.999
Kar Payları
-1.738.300 -1.738.300
Dönem Sonu Bakiyeler
171.042.300 -591.127 72.753.650 72.431.912 -62.657.138 -9.517.171 243.462.426 65.671.788 309.134.214
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
171.042.300 40.431.627 -858.333 113.243.708 71.893.619 -62.118.845 35.085.883 368.719.959 57.819.825 426.539.784
Transferler
35.085.883 -35.085.883
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
249.605 95.306.063 15.639.630 111.195.298 17.479.554 128.674.852
Kar Payları
-2.229.944 -2.229.944
Dönem Sonu Bakiyeler
171.042.300 40.431.627 -608.728 208.549.771 71.893.619 -27.032.962 15.639.630 479.915.257 73.069.435 552.984.692


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-101.330.274 -83.690.305
Dönem Karı (Zararı)
20.951.448 -6.665.906
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.951.448 -6.665.906
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
134.702.865 78.353.019
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4,9 28.841.014 17.600.541
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17.642
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.642
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
374.023 1.043.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
374.023 1.043.250
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
56.274.409 25.652.140
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -282.921 -1.759.343
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
56.557.330 27.411.483
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
14.433.426 10.832.958
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.413.520 4.218.450
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
23.357.180 19.005.680
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.349
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-246.792.110 -146.772.565
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.585.558 -4.296.790
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.781.626 -1.890.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.803.932 -2.406.037
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.276.755 -17.393.659
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.944.065 -3.778.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
667.310 -13.615.279
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
8.689.864 8.300.021
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.745.761 4.524.827
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.260.541 905.400
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.818.426 569.840
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.442.115 335.560
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
208.275 -581.508
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-222.103.236 -138.230.856
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-223.017.056 -140.407.246
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
913.820 2.176.390
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-3.889.514
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-91.137.797 -75.085.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-205.237 -650.269
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.987.240 -7.954.584
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.706.160 -41.621.151
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.751
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.382.284 -39.560.174
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -13.347.410 -39.545.797
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -34.874 -14.377
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-3.339.627 -2.060.977
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-3.339.627 -2.060.977
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-68.176.375 -12.671.785
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
114.576.768 220.017.099
Kredilerden Nakit Girişleri
114.576.768 220.017.099
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-145.382.041 -188.596.067
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-145.382.041 -188.596.067
Ödenen Temettüler
-2.229.944 -1.738.300
Ödenen Faiz
-47.591.815 -44.975.859
Alınan Faiz
12 282.921 1.759.343
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12.167.736 861.999
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-186.212.809 -137.983.241
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-844.761 297.101
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-187.057.570 -137.686.140
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
254.490.339 146.651.810
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
67.432.769 8.965.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20.951.448 -6.665.906 14.368.466 19.722.026
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
249.605 73.369 189.548 -155.230
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
309.549 91.711 232.407 -194.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-59.944 -18.342 -42.859 38.808
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-59.944 -18.342 -42.859 38.808
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
107.473.799 32.761.474 64.369.570 18.389.087
Yabancı Para Çevrim Farkları
107.473.799 32.761.474 64.369.570 18.389.087
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
107.723.404 32.834.843 64.559.118 18.233.857
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
128.674.852 26.168.937 78.927.584 37.955.883
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.479.554 6.689.973 10.476.505 4.142.937
Ana Ortaklık Payları
111.195.298 19.478.964 68.451.079 33.812.946


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
67.432.769 254.490.339
Ticari Alacaklar
42.465.242 50.106.976
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 8.776.211 6.787.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
33.689.031 43.319.155
Diğer Alacaklar
15.472.435 6.619.287
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 9.270.693 4.220.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.201.742 2.398.619
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 18.423.155 18.248.512
Peşin Ödenmiş Giderler
7.403.735 3.913.977
Diğer Dönen Varlıklar
5 140.024.336 140.383.828
ARA TOPLAM
291.221.672 473.762.919
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
291.221.672 473.762.919
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
47.768.253 41.588.102
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 46.115.456 39.221.416
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.652.797 2.366.686
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 136.717.291 119.123.043
Maddi Duran Varlıklar
4 1.860.790.709 1.612.393.334
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
33.460.405 33.636.086
Şerefiye
22.143.133 22.143.133
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 11.317.272 11.492.953
Peşin Ödenmiş Giderler
364.345 108.342
Ertelenmiş Vergi Varlığı
43.738.447 32.130.875
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.123.251.858 1.839.392.190
TOPLAM VARLIKLAR
2.414.473.530 2.313.155.109
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 212.234.740 207.192.458
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 160.784.222 111.946.072
Diğer Finansal Yükümlülükler
14 50.894.647 797.938
Ticari Borçlar
49.282.284 73.542.825
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 11.505.848 33.324.274
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
37.776.436 40.218.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
523.926 315.651
Diğer Borçlar
31.835.116 251.165.411
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 27.863.106 248.064.677
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.972.010 3.100.734
Ertelenmiş Gelirler
7.251.405 7.543.815
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.343.726 255.143
Kısa Vadeli Karşılıklar
962.140 881.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
962.140 881.810
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
204.880 162.336
ARA TOPLAM
518.317.086 653.803.459
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
518.317.086 653.803.459
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 1.295.668.475 1.140.495.605
Diğer Finansal Yükümlülükler
14 50.000.000
Diğer Borçlar
445.410 445.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 445.410 445.410
Ertelenmiş Gelirler
25.779.244 29.376.348
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.451.160 2.672.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.451.160 2.672.254
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18.827.463 9.822.249
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.343.171.752 1.232.811.866
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.861.488.838 1.886.615.325
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
479.915.257 368.719.959
Ödenmiş Sermaye
10 171.042.300 171.042.300
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
39.822.899 39.573.294
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39.822.899 39.573.294
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
40.431.627 40.431.627
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-608.728 -858.333
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
208.549.771 113.243.708
Yabancı Para Çevrim Farkları
208.549.771 113.243.708
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 71.893.619 71.893.619
Yasal Yedekler
71.893.619 71.893.619
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-27.032.962 -62.118.845
Net Dönem Karı veya Zararı
15.639.630 35.085.883
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
73.069.435 57.819.825
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
552.984.692 426.539.784
TOPLAM KAYNAKLAR
2.414.473.530 2.313.155.109http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704839


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.886 Değişim: -1,34% Hacim : 5.308 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.624 18.04.2019 Yüksek 97.912
Açılış: 97.912
5,8193 Değişim: 0,30%
Düşük 5,7880 19.04.2019 Yüksek 5,8233
Açılış: 5,8016
6,5473 Değişim: 0,24%
Düşük 6,5170 19.04.2019 Yüksek 6,5499
Açılış: 6,53175
238,73 Değişim: 0,34%
Düşük 237,47 19.04.2019 Yüksek 238,92
Açılış: 237,93

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.