KAP ***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.07.2020 - 17:56
KAP ***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 1.776.670 3.038.651 886.537 1.555.739
Satışların Maliyeti
12 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.776.670 3.038.651 886.537 1.555.739
BRÜT KAR (ZARAR)
1.776.670 3.038.651 886.537 1.555.739
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.867.647 -2.021.166 -490.435 -990.594
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-923 0 -311 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-91.900 1.017.485 395.791 565.145
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-91.900 1.017.485 395.791 565.145
Finansman Gelirleri
14 94.150 139.614 39.253 92.676
Finansman Giderleri
14 -187 -295 -75 -153
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.063 1.156.804 434.969 657.668
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.873 -254.762 -98.277 -138.853
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-15.736 -15.736
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -4.873 -239.026 -98.277 -123.117
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.810 902.042 336.692 518.815
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.810 902.042 336.692 518.815
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.810 902.042 336.692 518.815
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-837.454 1.199.991
Dönem Karı (Zararı)
-2.810 902.042
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-74.328 201.507
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
601 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.348 86.359
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 14.348 86.359
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14 -94.150 -139.614
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 4.873 254.762
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-760.316 96.442
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.538 -329.990
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-280.845 -5.275
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-466.715 406.312
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.294 25.395
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-837.454 1.199.991
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.607 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.607 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.607 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
94.490 135.929
Alınan Faiz
94.490 135.929
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-746.571 1.335.920
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-746.571 1.335.920
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.746.974 897.002
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.000.403 2.232.922


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.000.665 2.747.576
Ticari Alacaklar
306.034 308.572
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 ve 5 306.034 308.572
Diğer Alacaklar
300.622 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 ve 6 256.996 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 43.626 0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 11.898 2.222
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 14.173 43.626
ARA TOPLAM
2.633.392 3.101.996
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.633.392 3.101.996
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
3.006 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 118.375 123.248
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
121.381 123.248
TOPLAM VARLIKLAR
2.754.773 3.225.244
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
48.780 515.495
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 ve 5 0 132.867
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 48.780 382.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 79.099 95.840
Diğer Borçlar
1.500 53
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.500 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 53
Kısa Vadeli Karşılıklar
139.790 140.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 139.790 140.460
ARA TOPLAM
269.169 751.848
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
269.169 751.848
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
228.045 213.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 228.045 213.027
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
228.045 213.027
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
497.214 964.875
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.257.559 2.260.369
Ödenmiş Sermaye
10 2.000.000 2.000.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
700.000 700.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -37.920 -37.920
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -401.711 -1.086.975
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.810 685.264
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.257.559 2.260.369
TOPLAM KAYNAKLAR
2.754.773 3.225.244


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -47.510 -86.604 -1.000.371 865.515 865.515
Transferler
-1.000.371 1.000.371 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.260 902.042 902.042 902.042
Dönem Karı (Zararı)
902.042 902.042 902.042
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.260 20.260 20.260
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -27.250 -1.086.975 902.042 1.787.817 1.787.817
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 700.000 -37.920 -1.086.975 685.264 2.260.369 2.260.369
Transferler
685.264 -685.264 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.810 -2.810 -2.810
Dönem Karı (Zararı)
-2.810 -2.810 -2.810
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 700.000 -37.920 -401.711 -2.810 2.257.559 2.257.559


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.810 902.042 336.692 518.815
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 20.260 20.260
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.974 25.974
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.714 -5.714
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.714 -5.714
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 20.260 20.260
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.810 922.302 336.692 539.075
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.810 922.302 336.692 539.075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862105


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: 0,00% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9806 Değişim: 0,17%
Düşük 7,9313 26.10.2020 Yüksek 7,9863
Açılış: 7,9671
9,4446 Değişim: -0,05%
Düşük 9,4241 26.10.2020 Yüksek 9,4649
Açılış: 9,4492
487,01 Değişim: -0,04%
Düşük 484,83 26.10.2020 Yüksek 488,15
Açılış: 487,20
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.