KAP ***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2019 - 18:58
KAP ***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.980.767 -55.071 120.273 12.549.065 -8.177.680 69.987.660 69.987.660
Transferler
-8.177.680 8.177.680
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.060 -1.250.767 -1.241.707 -1.241.707
Dönem Karı (Zararı)
-1.250.767 -1.250.767 -1.250.767
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.060 9.060 9.060
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.980.767 -46.011 120.273 4.371.385 -1.250.767 68.745.953 68.745.953
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -55.116 120.273 16.787.221 2.563.434 85.127.019 85.127.019
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-7.460 -7.460 -7.460
Transferler
500.000 2.063.434 -2.563.434
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.220 188.732 164.512 164.512
Dönem Karı (Zararı)
188.732 188.732 188.732
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.220 -24.220 -24.220
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -79.336 620.273 18.850.655 188.732 85.291.531 85.291.531


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
182.968 559.796
Dönem Karı (Zararı)
188.732 -1.250.767
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
188.732 -1.250.767
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.907 1.849.213
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-16 649.359 1.722.996
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
108.383 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
70.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
38.383 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-46.519 1.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 14.110 -2.598
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -60.629 2.910
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.295
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-568.857 218.414
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24-25 229.228 255.368
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24-25 -798.085 -36.954
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -145.578 -93.804
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
9.119 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-205.600 317.408
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -558.956 370.364
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-347.566 110.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-211.390 259.741
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.463.089 -60.429
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.464.474 -45.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.385 -15.412
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -6.529 773
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -81.218 -86.688
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
260.229 218.595
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 474.213 568.929
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -213.984 -350.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 39.763 8.750
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -4.720.280 -409.689
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.398.310 -413.293
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
678.030 3.604
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17 163.737 121.045
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
234.565 154.687
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19 234.565 154.687
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.961 915.854
Ödenen Faiz
24-25 -176.252 -255.368
Alınan Faiz
24-25 398.520 36.954
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -28.339 -137.644
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.250 -486.188
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.250 -486.188
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -12.250 -467.551
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 0 -18.637
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.100 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.100 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
153.618 73.608
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
153.618 73.608
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 21.302 26.383
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 174.920 99.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 174.920 21.302
Ticari Alacaklar
798.548 310.342
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-8 622.660 280.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 175.888 29.829
Diğer Alacaklar
10.303.210 14.388.735
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 10.296.329 14.383.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.881 5.496
Stoklar
11 38.675 32.146
Peşin Ödenmiş Giderler
147.917 66.283
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6-12 134.842 61.292
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 13.075 4.991
Diğer Dönen Varlıklar
19 1.343 235.908
ARA TOPLAM
11.464.613 15.054.716
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.464.613 15.054.716
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 52.864 52.864
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 56.950.000 56.988.383
Maddi Duran Varlıklar
14 28.501.099 29.117.981
Arazi ve Arsalar
5.655.301 5.655.301
Binalar
20.780.812 21.119.585
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.073.685 1.193.571
Mobilya ve Demirbaşlar
702.115 813.892
Özel Maliyetler
289.186 335.632
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 14.308 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 22.859 31.815
Diğer Haklar
22.859 31.815
Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 416
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
85.541.130 86.191.459
TOPLAM VARLIKLAR
97.005.743 101.246.175
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.331 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.331 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 20.331 0
Ticari Borçlar
918.322 658.970
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-8 804.405 335.437
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 113.917 323.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 117.376 77.613
Diğer Borçlar
2.067.641 1.882.550
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 77 658.725
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.067.564 1.223.825
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
348.338 184.601
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
17 348.338 184.601
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 832.721 28.339
Kısa Vadeli Karşılıklar
145.825 204.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 27.017 25.102
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 118.808 179.437
ARA TOPLAM
4.450.554 3.036.612
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.450.554 3.036.612
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
772.000 5.646.269
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 772.000 5.480.560
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 165.709
Uzun Vadeli Karşılıklar
53.448 10.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 53.448 10.202
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 6.438.210 7.418.613
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.263.658 13.075.084
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.714.212 16.111.696
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
85.291.531 85.134.479
Ödenmiş Sermaye
20 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 24.531.840 24.531.840
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20 -3.820.633 -3.820.633
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -79.336 -55.116
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-79.336 -55.116
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-79.336 -55.116
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 620.273 120.273
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.850.655 16.794.681
Net Dönem Karı veya Zararı
188.732 2.563.434
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
85.291.531 85.134.479
TOPLAM KAYNAKLAR
97.005.743 101.246.175


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 2.686.525 2.391.572 1.396.104 1.136.625
Satışların Maliyeti
22 -2.431.324 -3.039.633 -1.274.286 -1.525.622
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
255.201 -648.061 121.818 -388.997
BRÜT KAR (ZARAR)
255.201 -648.061 121.818 -388.997
Genel Yönetim Giderleri
23 -729.391 -476.616 -239.454 -209.330
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 930.779 101.533 384.179 62.845
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -188.040 -105.568 -114.710 -79.723
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
268.549 -1.128.712 151.833 -615.205
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
268.549 -1.128.712 151.833 -615.205
Finansman Gelirleri
25 0 36.954 0 17.017
Finansman Giderleri
25 -218.564 -255.368 -38.465 -139.995
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
49.985 -1.347.126 113.368 -738.183
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
138.747 96.359 -40.397 244.852
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -832.721 -71.905 -80.661 -40.881
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 971.468 168.264 40.264 285.733
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
188.732 -1.250.767 72.971 -493.331
DÖNEM KARI (ZARARI)
188.732 -1.250.767 72.971 -493.331
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
188.732 -1.250.767 72.971 -493.331
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-24.220 9.060 -24.619 -214
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -31.051 11.615 -31.562 -275
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.831 -2.555 6.943 61
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 6.831 -2.555 6.943 61
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.220 9.060 -24.619 -214
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
164.512 -1.241.707 48.352 -493.545
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
164.512 -1.241.707 48.352 -493.545http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782675


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.112 Değişim: -1,30% Hacim : 24.632 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3456 Değişim: 0,69%
Düşük 8,2678 31.10.2020 Yüksek 8,3857
Açılış: 8,2883
9,6710 Değişim: -0,10%
Düşük 9,6423 31.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
504,36 Değişim: 1,40%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.