KAP ***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 19:02
KAP ***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2 45.000.000 4.828 958.784 13.403.840 -218.386 421.408 4.005.590 -390.304 63.185.760 32.089.753 95.275.513
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2 -12.014.781 -12.014.781 -12.014.781
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
45.000.000 4.828 958.784 -12.014.781 13.403.840 -218.386 421.408 4.005.590 -390.304 51.170.979 32.089.753 83.260.732
Transferler
30 -390.304 390.304
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -13.951.082 -13.951.082 266.635 -13.684.447
Dönem Karı (Zararı)
30 -13.951.082 -13.951.082 266.635 -13.684.447
Sermaye Arttırımı
30 45.000.000 45.000.000 45.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 4.750.000 4.750.000 4.750.000
Kar Payları
30
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
-668.295 -668.295
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 -2.401.938 -2.401.938 -2.401.938
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 3 -1.105.155 -1.105.152 -1.105.152
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 4.828 -2.401.938 958.787 -7.264.781 12.298.685 -218.386 421.408 3.615.286 -13.951.082 83.462.807 31.688.093 115.150.900
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
90.000.000 4.828 958.787 -62.264.781 13.403.840 -466.956 348.092 3.692.471 -5.242.910 40.433.371 31.398.860 71.832.231
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
90.000.000 4.828 958.787 -62.264.781 13.403.840 -466.956 348.092 3.692.471 -5.242.910 40.433.371 31.398.860 71.832.231
Transferler
30 -38.149 -5.204.761 5.242.910
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 4.830.152 11.271.176 16.101.328 3.495.091 19.596.419
Dönem Karı (Zararı)
30 11.271.176 11.271.176 3.495.091 14.766.267
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 4.830.152 4.830.152 4.830.152
Kar Payları
30 -616.780 -616.780
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 57.694 57.694 57.694
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -466.956 309.943 -1.512.290 11.271.176 56.592.393 34.277.171 90.869.564


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.228.784 -53.044.961
Dönem Karı (Zararı)
14.766.267 -13.684.447
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.766.267 -13.684.447
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.149.021 433.187
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,17 1.628.975 1.751.752
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.368.203 1.378.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.368.203 1.378.945
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
136.277 -281.732
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -102.803 -423.189
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 239.080 141.457
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.676.734
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
14,17 -6.676.734
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39 394.258 -2.415.778
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.230.068 -39.123.466
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.773.450 -1.676.907
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.727.775 -634.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.045.675 -1.042.318
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.617.855 -28.374.290
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -14.817.384 -27.797.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 199.529 -576.936
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -20.147.260 -18.317.253
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.089.290 -5.727.219
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.231.814 13.541.191
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 738.197
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 13.493.617 13.541.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 1.385.416 644.281
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.771.908 175.499
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 16.900.907
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -128.999 175.499
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6,12 -180.424 195.850
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.810.927 415.382
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -1.593.215 -7.435
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-217.712 422.817
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.612.822 -52.374.726
Ödenen Temettüler
30 -616.780 -668.295
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
39 818 -1.940
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.873.651 -1.265.453
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -2.873.651 -1.265.453
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.963.281 57.475.398
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
30 45.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
30 57.694 -2.401.935
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 4.570.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
45 7.905.587 10.307.333
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
860.846 3.164.984
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
860.846 3.164.984
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 3.336.117 5.998.774
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 4.196.963 9.163.758


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 4.196.963 3.336.117
Ticari Alacaklar
7 22.731.202 17.196.832
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 10.535.179 6.807.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 12.196.023 10.389.428
Diğer Alacaklar
9 21.467.372 6.851.189
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 21.264.180 6.446.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 203.192 404.393
Stoklar
10 81.701.718 61.554.458
Peşin Ödenmiş Giderler
12 17.065.990 10.549.203
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39 3.441 4.259
Diğer Dönen Varlıklar
29 2.629.710 1.023.280
ARA TOPLAM
149.796.396 100.515.338
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
149.796.396 100.515.338
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 23.768 22.096
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 42.171.675 35.494.941
Maddi Duran Varlıklar
14 26.748.394 21.103.960
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 22.180.877 21.750.483
Peşin Ödenmiş Giderler
12 277.619 1.705.116
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 111.126
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 277.619 1.593.990
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 2.989.332 3.947.435
Diğer Duran Varlıklar
29 1.334 14.549
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
94.392.999 84.038.580
TOPLAM VARLIKLAR
244.189.395 184.553.918
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
45 40.845.644 34.033.049
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45 3.180.016 9.950.083
Diğer Finansal Yükümlülükler
45 87.547 41.860
Ticari Borçlar
7 34.953.584 20.824.573
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 738.197
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 34.215.387 20.824.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 2.075.498 690.082
Diğer Borçlar
9 42.622.961 25.851.053
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 41.907.268 25.006.361
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 715.693 844.692
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.142 181.566
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 19.779 95.650
ARA TOPLAM
123.786.171 91.667.916
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
123.786.171 91.667.916
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
45 24.673.747 16.856.375
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.590.206 2.222.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.590.206 2.222.003
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
39 1.269.707 1.833.552
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 141.840
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.533.660 21.053.770
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
153.319.831 112.721.686
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
56.592.393 40.433.371
Ödenmiş Sermaye
30 90.000.000 90.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 4.828 4.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 1.016.481 958.787
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -62.264.781 -62.264.781
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 17.767.036 12.936.884
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 17.767.036 12.936.884
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 18.233.992 13.403.840
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -466.956 -466.956
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 309.943 348.092
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -1.512.290 3.692.471
Net Dönem Karı veya Zararı
11.271.176 -5.242.910
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
34.277.171 31.398.861
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
90.869.564 71.832.232
TOPLAM KAYNAKLAR
244.189.395 184.553.918


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 134.311.073 93.897.617 44.003.511 35.692.377
Satışların Maliyeti
31 -106.697.022 -77.615.504 -34.099.039 -28.525.801
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.614.051 16.282.113 9.904.472 7.166.576
BRÜT KAR (ZARAR)
27.614.051 16.282.113 9.904.472 7.166.576
Genel Yönetim Giderleri
33 -9.136.948 -7.962.716 -3.823.678 -2.651.522
Pazarlama Giderleri
33 -4.878.391 -3.672.135 -1.636.006 -1.261.641
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 5.787.997 10.781.224 3.099.821 6.042.375
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -4.207.787 -6.046.570 -925.069 -3.175.319
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.178.922 9.381.916 6.619.540 6.120.469
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 6.676.734 -60.842
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.855.656 9.381.916 6.619.540 6.059.627
Finansman Gelirleri
36 3.995.892 4.852.142 2.429.019 1.864.919
Finansman Giderleri
36 -11.418.447 -30.067.706 -2.519.679 -18.229.374
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.433.101 -15.833.648 6.528.880 -10.304.828
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
333.166 2.149.201 168.938 -76.078
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 -151.432 -146.107 -148.253 -76.078
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 484.598 2.295.308 317.191
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.766.267 -13.684.447 6.697.818 -10.380.906
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.766.267 -13.684.447 6.697.818 -10.380.906
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.495.091 266.635 996.680 686.571
Ana Ortaklık Payları
11.271.176 -13.951.082 5.701.138 -11.067.477
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç(Zarar) 40 0,00125000 0,00063000 -0,00310000 -0,00246000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.830.152
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
37 5.366.835
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37 -536.683
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
37 -536.683
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.830.152 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.596.419 -13.684.447 6.697.818 -10.380.906
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.495.091 266.635 996.680 686.571
Ana Ortaklık Payları
16.101.328 -13.951.082 5.701.138 -11.067.477http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798166


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2290 Değişim: 0,54%
Düşük 8,1715 28.10.2020 Yüksek 8,3234
Açılış: 8,1848
9,6626 Değişim: 0,04%
Düşük 9,6415 28.10.2020 Yüksek 9,7769
Açılış: 9,6589
496,16 Değişim: -1,10%
Düşük 495,92 28.10.2020 Yüksek 508,65
Açılış: 501,67
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.