KAP ***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2019 - 19:19

***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 4.828 958.784 13.403.840 -218.386 421.408 4.472.756 -390.304 63.652.926 32.089.753 95.742.679
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
45.000.000 4.828 958.784 13.403.840 -218.386 421.408 4.472.756 -390.304 63.652.926 32.089.753 95.742.679
Transferler
30 -390.304 -390.304
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -767.488 -767.488 157.971 -609.517
Dönem Karı (Zararı)
30 -767.488 -767.488 157.971 -609.517
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 -668.295 -668.295
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 -920.963 -920.963 -920.963
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 4.828 958.784 13.403.840 -218.386 421.408 4.082.452 -1.548.096 61.964.475 31.579.429 93.543.904
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
90.000.000 4.848 958.787 -62.264.781 13.403.840 -466.956 348.092 3.692.471 -5.242.910 40.433.371 31.398.861 71.832.232
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
90.000.000 4.828 958.787 -62.264.781 13.403.840 -466.956 348.092 3.692.471 -5.242.910 40.433.371 31.398.861 71.832.232
Transferler
30 -38.149 -5.204.761 5.242.910
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 4.830.152 6.015.750 10.845.902 -2.048.377 8.797.525
Dönem Karı (Zararı)
30 6.015.750 6.015.750 -2.048.377 3.967.373
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 4.830.152 4.830.152 4.830.152
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -327.123 -327.123 -327.123
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 -1.358.263 -1.358.263 -1.358.263
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 -616.780 -616.780
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 4.828 -1.358.263 958.787 -62.264.781 18.233.992 -466.956 309.943 -1.512.290 5.688.627 49.593.887 28.733.704 78.327.591


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.973.321 -4.719.436
Dönem Karı (Zararı)
3.640.250 -669.286
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.640.250 -669.286
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.172.742 -607.847
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,17 599.023 525.772
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
522.592 1.077.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 522.592 1.077.879
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-248.176 27.924
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -305.474 105.359
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 57.298 -77.435
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14,17 -6.643.477
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39 1.597.296 -2.239.422
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.122.593 -2.825.523
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-118.227 435.432
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.318.793 2.003.848
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.437.020 -1.568.416
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
390.947 -2.472.713
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 369.838 -2.277.889
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 21.109 -194.824
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 2.138.668 4.558.746
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 -3.462.740 -4.937.151
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.688.236 -178.819
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 9.688.236 -178.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 294.033 335.024
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.354.756 -616.593
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -4.867.091 -532.822
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -487.665 -83.771
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 398.001 -156.441
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
148.431 206.992
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 266.763 255.326
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -118.332 -48.334
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.590.101 -4.102.656
Ödenen Temettüler
30 -616.780 -616.780
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.072.483 -562.224
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
45 -1.358.263
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -714.220 -562.224
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.810.855 6.281.790
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 -84.090
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
45 2.810.855 6.365.880
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.711.693 1.000.130
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.711.693 1.000.130
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 3.336.117 6.009.988
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 7.047.810 7.010.118


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 7.047.810 3.336.117
Ticari Alacaklar
7 17.257.761 17.196.832
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.488.611 6.807.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 11.769.150 10.389.428
Diğer Alacaklar
9 6.458.699 6.851.189
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 6.076.958 6.446.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 381.741 404.393
Stoklar
10 59.415.790 61.554.458
Peşin Ödenmiş Giderler
12 13.232.026 10.549.203
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39 88 4.259
Diğer Dönen Varlıklar
29 756.517 1.023.280
ARA TOPLAM
104.168.691 100.515.338
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
104.168.691 100.515.338
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 23.639 22.096
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 42.138.418 35.494.941
Maddi Duran Varlıklar
14 26.214.916 21.103.960
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 21.584.876 21.750.483
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.485.033 1.705.116
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 111.126
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.485.033 1.593.990
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 3.478.394 3.947.435
Diğer Duran Varlıklar
29 14.549 14.549
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
95.939.825 84.038.580
TOPLAM VARLIKLAR
200.108.516 184.553.918
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
45 31.468.180 34.033.049
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45 9.083.244 9.950.083
Diğer Finansal Yükümlülükler
45 63.380 41.860
Ticari Borçlar
7 30.207.335 20.824.573
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 30.207.335 20.824.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 984.115 690.082
Diğer Borçlar
9 20.496.297 25.851.053
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 20.139.270 25.006.361
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 357.027 844.692
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 579.567 181.566
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 119.158 95.650
ARA TOPLAM
93.001.276 91.667.916
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
93.001.276 91.667.916
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
45 23.077.418 16.856.375
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.744.595 2.222.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.744.595 2.222.003
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
39 2.957.636 1.833.552
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 141.840
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.779.649 21.053.770
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
121.780.925 112.721.686
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.593.887 40.433.371
Ödenmiş Sermaye
30 90.000.000 90.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 4.828 4.828
Geri Alınmış Paylar (-)
30 -1.358.263
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 958.787 958.787
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -62.264.781 -62.264.781
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 17.767.036 12.936.884
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 17.767.036 12.936.884
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 18.233.992 13.403.840
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -466.956 -466.956
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 309.943 348.092
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -1.512.290 3.692.471
Net Dönem Karı veya Zararı
5.688.627 -5.242.910
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.733.704 31.398.861
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
78.327.591 71.832.232
TOPLAM KAYNAKLAR
200.108.516 184.553.918


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 38.604.245 30.937.252
Satışların Maliyeti
31 -32.008.020 -26.422.285
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.596.225 4.514.967
BRÜT KAR (ZARAR)
6.596.225 4.514.967
Genel Yönetim Giderleri
33 -2.836.424 -2.894.322
Pazarlama Giderleri
33 -1.559.702 -1.125.865
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 1.814.589 729.182
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -2.032.803 -797.404
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.981.885 426.558
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 6.676.734 45.000
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
148.409
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.807.028 471.558
Finansman Gelirleri
36 661.794 493.894
Finansman Giderleri
36 -4.770.239 -3.753.406
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.698.583 -2.787.954
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.058.333 2.118.668
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 -1.890 -120.754
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 -1.056.443 2.239.422
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.640.250 -669.286
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.640.250 -669.286
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.048.377 157.971
Ana Ortaklık Payları
5.688.627 -827.257
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç(Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç(Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.830.152
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
37 -5.366.836
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37 536.684
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
37 536.684
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.830.152
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.189.902 -669.286
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.048.377 157.971
Ana Ortaklık Payları
858.475 -827.257http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762720


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.