KAP ***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2018 - 20:24

***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 4.828 -299.391 958.784 13.403.840 -159.350 -49.538 313.783 356.478 -105.654 59.423.780 36.650.820 96.074.600
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 299.391 4.038.464 4.337.855 -4.337.855 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
45.000.000 4.828 -299.391 958.784 13.403.840 -159.350 -49.538 613.174 4.394.942 -105.654 63.761.635 32.312.965 96.074.600
Transferler
30 136.587 -242.241 105.654
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -50.538 50.999 461 346.277 346.738
Dönem Karı (Zararı)
30 50.999 50.999 50.999
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -50.538 -50.538 346.277 295.739
Sermaye Arttırımı
30 -8.295 -8.295 -8.295
Kar Payları
30 -670.506 -670.506 -670.506
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 18.604 -66.927 737.429 689.106 -689.106 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
30 49.538 49.538 49.538
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 4.828 -299.391 958.784 13.403.840 -191.284 682.834 4.211.329 50.999 63.821.939 31.970.136 95.792.075
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 4.828 958.784 13.403.840 -218.386 421.408 4.472.756 -390.304 63.652.926 32.089.753 95.742.679
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2 -12.014.781 -12.014.781 -12.014.781
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
45.000.000 4.828 958.784 -12.014.781 13.403.840 -218.386 421.408 4.472.756 -390.304 51.638.145 32.089.753 83.727.898
Transferler
30 -390.304 390.304
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -2.629.863 -2.629.863 -419.936 -3.049.799
Dönem Karı (Zararı)
30 -2.629.863 -2.629.863 -419.936 -3.049.799
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 4.570.000 4.570.000 4.570.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 -668.295 -668.295
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 -1.105.155 -1.105.155 -1.105.155
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 4.828 958.784 -7.444.781 12.298.685 -218.386 421.408 4.082.452 -2.629.863 52.473.127 31.001.522 83.474.649


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.316.657 243.830
Dönem Karı (Zararı)
-3.049.799 397.276
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.049.799 397.276
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-85.059 1.317.889
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,17 1.164.419 1.076.710
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.165.619 36.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.165.619 36.069
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-131.797 33.682
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -202.595 102.228
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 70.798 -68.546
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39 -2.283.300 171.428
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.460.332 -662.275
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.730.279 2.176.145
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 784.715 -1.573.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 2.945.564 3.750.100
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.294.131 122.130
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -12.168.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -125.192 122.130
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 8.396.806 7.088.392
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -7.424.680
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.245.043 -1.431.166
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 17.458
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -1.245.043 -1.448.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 267.906 339.046
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-259.504 -87.116
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -259.504 -87.116
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 53.317 -649.482
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
314.718 -8.220.224
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 453.646 -289.368
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -138.928 -7.930.856
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.595.190 1.052.890
Ödenen Temettüler
30 -668.295 -670.506
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
39 -53.172 -97.992
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-40.562
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-613.141 -1.476.892
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
45 1.031.309
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,17 -613.141 -2.495.816
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-12.385
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.810.710 2.010.660
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 4.570.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
45 7.240.710 2.010.660
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.119.088 777.598
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.119.088 777.598
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 5.998.774 4.280.696
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 4.879.686 5.058.294


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 4.879.686 5.998.774
Ticari Alacaklar
7 10.882.102 14.409.786
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.414.862 5.199.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 6.467.240 9.210.209
Diğer Alacaklar
9 19.564.688 7.273.870
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 19.418.190 7.249.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 146.498 24.619
Stoklar
10 35.153.667 43.550.473
Peşin Ödenmiş Giderler
12 18.713.813 11.341.104
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39 55.308 2.136
Diğer Dönen Varlıklar
29 386.639 852.293
ARA TOPLAM
89.635.903 83.428.436
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
89.635.903 83.428.436
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
45 20.000 20.000
Diğer Alacaklar
9 19.155 15.842
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 35.561.457 35.630.846
Maddi Duran Varlıklar
14 21.621.084 22.403.814
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 19.961.562 19.660.721
Peşin Ödenmiş Giderler
12 98.097 46.126
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 3.449.609 616.520
Diğer Duran Varlıklar
29 13.342 1.334
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
80.744.306 78.395.203
TOPLAM VARLIKLAR
170.380.209 161.823.639
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
45 26.276.345 36.737.224
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45 10.874.948 9.296.637
Diğer Finansal Yükümlülükler
45 88.968 27.673
Ticari Borçlar
7 14.331.040 15.505.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.