KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2019 - 18:16
KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 8.788 781.746 45.936.468 22.929.433 150.142.228 150.142.228
Transferler
520.702 22.408.731 -22.929.433 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.574 2.200.111 2.217.685 2.217.685
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 26.362 1.302.448 68.345.199 2.200.111 152.359.913 152.359.913
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 21.312 1.302.448 68.345.198 8.661.148 159.084.782 159.084.782
Transferler
217.374 8.443.774 -8.661.148 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.066 21.519.175 21.567.241 21.567.241
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 69.378 1.519.822 76.788.972 21.519.175 180.652.023 180.652.023


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.386.541 -12.964.342
Dönem Karı (Zararı)
21.519.175 2.200.111
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21.519.175 2.200.111
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-15.828.925 -6.654.329
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 224.665 232.801
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-8.671.392 -4.150.248
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
464.788 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -9.136.180 -4.150.248
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-32.407 22.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -12.607 22.992
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -19.800 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.663.124 -2.638.443
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -4.186.260 -3.873.293
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 523.136 1.234.850
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.686.667 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.686.667 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -121.431
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -121.431
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.059.495 -11.148.973
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -424.133 -254.141
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-437.654 -338.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.521 84.069
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -844.595 8.400.427
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
72.734 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-917.329 8.400.427
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
8 91.242 44.067
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 4.159.093 20.482
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 543.803 77.733
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.155 7.635
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
533.648 70.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 1.698 -7.546
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-467.613 -19.429.995
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-500.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 32.387 -19.429.995
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.749.745 -15.603.191
Ödenen Faiz
22 -536.577 -1.234.850
Alınan Faiz
20 4.174.506 3.873.293
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 -1.133 406
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.167.746 4.438.015
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 2.347.247 4.284.861
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 157.391
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 157.391
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.660 -4.237
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.660 -4.237
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.513.333 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.215.556 5.430.956
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.215.556 5.430.956
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -6.215.556 5.430.956
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.239 -3.095.371
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.239 -3.095.371
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.796 3.105.020
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.035 9.649


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.035 8.796
Finansal Yatırımlar
5 40.528.087 33.739.154
Ticari Alacaklar
697.810 725.024
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-25 661.504 675.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 36.306 49.095
Diğer Alacaklar
1.613.923 769.328
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13.054 85.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.600.869 683.540
Peşin Ödenmiş Giderler
8 83.795 4.242.888
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 80.575 79.442
ARA TOPLAM
43.016.225 39.564.632
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
43.016.225 39.564.632
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
10 14.500.993 14.500.993
Ticari Alacaklar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 122.294.167 110.094.167
Maddi Duran Varlıklar
12 4.359.413 4.580.918
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 178 1.678
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
141.154.751 129.177.756
TOPLAM VARLIKLAR
184.170.976 168.742.388
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 828.827 6.741.048
Ticari Borçlar
583.010 50.961
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-25 19.050 9.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 563.960 41.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 18.509 16.811
Diğer Borçlar
1.757.927 2.225.540
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-25 1.500.000 2.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 257.927 225.540
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 152.534 61.292
Kısa Vadeli Karşılıklar
153.411 177.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 27.256 31.842
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 126.155 145.955
ARA TOPLAM
3.494.218 9.273.449
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.494.218 9.273.449
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 303.335
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.735 80.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 24.735 80.822
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.735 384.157
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.518.953 9.657.606
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
180.652.023 159.084.782
Ödenmiş Sermaye
17 72.000.000 72.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.485.793 8.485.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
338.261 290.195
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
338.261 290.195
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
268.883 268.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
69.378 21.312
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.519.822 1.302.448
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
76.788.972 68.345.198
Net Dönem Karı veya Zararı
21.519.175 8.661.148
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
180.652.023 159.084.782
TOPLAM KAYNAKLAR
184.170.976 168.742.388


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 6.532.662 5.184.493 2.230.988 1.796.308
Satışların Maliyeti
18 -158.967 -95.603 -29.712 -601
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.373.695 5.088.890 2.201.276 1.795.707
BRÜT KAR (ZARAR)
6.373.695 5.088.890 2.201.276 1.795.707
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.944.815 -1.717.414 -764.532 -525.346
Pazarlama Giderleri
19 -13.886 -35.347 -4.665 -1.563
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 17.968.593 5.249.159 7.916.848 1.525.825
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -973.139 -4.306.868 -248.259 -2.565.179
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.410.448 4.278.420 9.100.668 229.444
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 645.304 862.751 645.304 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 -1.706.210 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.055.752 3.434.961 9.745.972 229.444
Finansman Giderleri
22 -536.577 -1.234.850 -79.727 -679.574
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.519.175 2.200.111 9.666.245 -450.130
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.519.175 2.200.111 9.666.245 -450.130
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.519.175 2.200.111 9.666.245 -450.130
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.519.175 2.200.111 9.666.245 -450.130
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,29900000 0,03100000 0,13400000 -0,00600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
48.066 17.574 59.616 -13.527
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
48.066 17.574 59.616 -13.527
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.066 17.574 59.616 -13.527
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.567.241 2.217.685 9.725.861 -463.657
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.567.241 2.217.685 9.725.861 -463.657http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796714


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.112 Değişim: -1,30% Hacim : 24.632 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3456 Değişim: 0,69%
Düşük 8,2678 31.10.2020 Yüksek 8,3857
Açılış: 8,2883
9,6710 Değişim: -0,10%
Düşük 9,6423 31.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
504,36 Değişim: 1,40%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.