KAP ***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

12.02.2019 - 20:45

***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 -895 564.255 42.037.854 4.116.104 127.203.111 127.203.111
Transferler
217.491 3.898.613 -4.116.104 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.683 22.929.433 22.939.116 22.939.116
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 8.788 781.746 45.936.467 22.929.433 150.142.227 150.142.227
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 8.788 781.746 45.936.467 22.929.433 150.142.227 150.142.227
Transferler
520.702 22.408.731 -22.929.433 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
268.883 12.524 8.661.148 8.942.555 8.942.555
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 21.312 1.302.448 68.345.198 8.661.148 159.084.782 159.084.782


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.807.804 34.156.161
Dönem Karı (Zararı)
8.661.148 22.929.433
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.661.148 22.929.433
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.497.688 -9.782.226
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 303.713 196.699
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.607.223 1.154.377
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 50.874 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.556.349 1.154.377
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
180.403 4.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14-16 48.148 4.610
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 132.255 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.628.399 -27.144
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -5.418.682 -78.134
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 1.790.283 50.990
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.839.197 -11.110.768
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.839.197 -11.110.768
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-121.431 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-121.431 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.618.429 20.786.107
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -339.339 3.316.057
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-482.999 3.317.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
143.660 -1.630
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 8.215.434 -1.876.063
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-68.836 8.023.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.284.270 -9.899.925
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -4.115.455 -62.981
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 47.914 40.478
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.279 78.134
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
38.635 -37.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -6.930 -7.765
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.427.345 19.372.381
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -19.427.345 19.372.381
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 7.292 4.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.454.969 33.933.314
Ödenen Faiz
21 -1.782.275 -647.857
Alınan Faiz
20 5.418.682 936.147
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 10.758 -65.443
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.620.419 -31.407.256
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -2.539.794
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 -1.486.975 -27.980.625
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
157.390 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 157.390 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-54.198 -886.837
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -54.198 -886.837
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -236.636 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.331.999 255.710
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.331.999 255.710
Kredilerden Nakit Girişleri
9 3.331.999 255.710
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.096.224 3.004.615
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.096.224 3.004.615
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.105.020 100.405
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.796 3.105.020


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.796 3.105.020
Finansal Yatırımlar
5 33.739.154 34.808.528
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
33.739.154 34.808.528
Ticari Alacaklar
725.024 436.559
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-24 675.929 192.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 49.095 243.629
Diğer Alacaklar
769.328 8.984.762
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-24 68.836 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 700.492 8.984.762
Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.242.888 117.008
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 79.442 90.200
ARA TOPLAM
39.564.632 47.542.077
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.564.632 47.542.077
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
10 14.500.993 14.500.993
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 110.094.167 106.435.001
Maddi Duran Varlıklar
12 4.580.918 5.176.508
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.678 6.012
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 10.425
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
129.177.756 126.128.939
TOPLAM VARLIKLAR
168.742.388 173.671.016
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 6.741.048 1.555.217
Ticari Borçlar
50.961 3.047
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-24 9.279 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 41.682 3.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 16.811 23.741
Diğer Borçlar
2.225.540 19.652.885
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-24 2.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 225.540 19.652.885
Ertelenmiş Gelirler
8 61.292 54.000
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8-24 61.292 54.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 177.797 29.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 31.842 15.741
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 145.955 13.700
ARA TOPLAM
9.273.449 21.318.331
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.273.449 21.318.331
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 303.335 2.149.159
Uzun Vadeli Karşılıklar
80.822 61.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 80.822 61.299
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
384.157 2.210.458
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.657.606 23.528.789
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
159.084.782 150.142.227
Ödenmiş Sermaye
17.1 72.000.000 72.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17.2 8.485.793 8.485.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
290.195 8.788
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
290.195 8.788
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.4 268.883 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.312 8.788
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.3 1.302.448 781.746
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17.5 68.345.198 45.936.467
Net Dönem Karı veya Zararı
8.661.148 22.929.433
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
159.084.782 150.142.227
TOPLAM KAYNAKLAR
168.742.388 173.671.016


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 7.056.037 22.116.528
Satışların Maliyeti
18 -316.333 -12.196.339
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.739.704 9.920.189
BRÜT KAR (ZARAR)
6.739.704 9.920.189
Genel Yönetim Giderleri
19 -2.293.797 -2.294.165
Pazarlama Giderleri
19 -42.185 -451.421
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 11.136.727 20.016.890
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -5.089.018 -3.595.992
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.451.431 23.595.501
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.451.431 23.595.501
Finansman Giderleri
21 -1.790.283 -666.068
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.661.148 22.929.433
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.661.148 22.929.433
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.661.148 22.929.433
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.661.148 22.929.433
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,12000000 0,31800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
281.407 9.683
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
268.883 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.524 9.683
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
281.407 9.683
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.942.555 22.939.116
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.942.555 22.939.116http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739439


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.896 Değişim: 0,81% Hacim : 5.421 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 95.090
Açılış: 94.134
5,8258 Değişim: -0,99%
Düşük 5,8148 18.10.2019 Yüksek 5,9312
Açılış: 5,8843
6,4883 Değişim: -0,47%
Düşük 6,4759 18.10.2019 Yüksek 6,6051
Açılış: 6,5191
279,47 Değişim: -0,87%
Düşük 279,43 17.10.2019 Yüksek 285,08
Açılış: 281,92
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.