***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

14.09.2018 - 19:32

***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 3.167 235.252 -9.232.273 -259.893 2.398.618 516.287 2.914.905
Transferler
-259.893 259.893
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.887 -587.968 -594.855 -246.728 -841.583
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 -3.720 235.252 -9.492.166 -587.968 1.803.763 269.559 2.073.322
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 8.359 235.252 -9.717.997 46.534 2.224.513 212.825 2.437.338
Transferler
46.534 -46.534
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.688 -513.117 -502.429 -45.950 -548.379
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
28.204 28.204 24.143 52.347
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-6.540 -3.168 -9.708 3.825 -5.883
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 12.507 263.456 -9.674.631 -513.117 1.740.581 194.843 1.935.424


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.922 438.862
Dönem Karı (Zararı)
-559.067 -827.273
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-139.350 798.262
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 97.082 90.800
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 355.799
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21,25 78.878 234.469
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -315.310 -140.485
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
257.679
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
638.495 473.170
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,11 4.154.845 -81.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 62.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 4.154.845 -143.486
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,12 107.312 2.633.317
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 151.208 2.110.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -43.896 522.826
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -1.666.237 38.552
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 356.234 -188.533
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,11 -2.563.901 -1.842.451
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -2.563.901 -1.842.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 73.222 -66.591
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,12 -137.636 1.257.900
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -302.353 1.042.183
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 164.717 215.717
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
314.656 -1.375.891
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16,23,27 0 98.003
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-59.922 444.159
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -5.297
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19,20 110.000 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 110.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19,20 -110.000 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -110.000 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.422 -364.600
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 -302.433
Kredilerden Nakit Girişleri
9 0 -302.433
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 65.422 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 65.422
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 0
Ödenen Faiz
-62.167
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.500 74.262
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.500 74.262
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.697 4.854
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.197 79.116


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 12.197 6.697
Ticari Alacaklar
11 499.312 4.654.157
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 499.312 4.654.157
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
12 43.896 151.208
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 151.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 43.896 0
Stoklar
14 1.965.518 299.281
Peşin Ödenmiş Giderler
15 243.479 599.713
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
243.479 599.713
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 168.629 100.677
ARA TOPLAM
2.933.031 5.811.733
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.933.031 5.811.733
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 2.198.407 2.230.763
Maddi Duran Varlıklar
20 561.358 412.438
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21,22 5.277.998 5.279.561
Şerefiye
22 5.271.000 5.271.000
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 6.998 8.561
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 723.076 369.768
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.760.839 8.292.530
TOPLAM VARLIKLAR
11.693.870 14.104.263
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 4.372 348.161
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 12.585 0
Ticari Borçlar
11 507.512 3.071.413
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 507.512 3.071.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 115.349 42.127
Diğer Borçlar
12 4.956.829 5.094.465
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 3.938.677 4.241.030
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 1.018.152 853.435
Ertelenmiş Gelirler
25 3.502.376 2.916.322
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3.502.376 2.916.322
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 55.592 70.246
Kısa Vadeli Karşılıklar
27,23 183.527 107.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
27 183.527 107.829
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 1.271 0
ARA TOPLAM
9.339.413 11.650.563
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
17 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.339.413 11.650.563
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 409.211 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 0 0
Ticari Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 0 0
Diğer Borçlar
12 3.640 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 3.640 0
Türev Araçlar
13 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
24 0 0
Ertelenmiş Gelirler
25 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 6.182 16.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 6.182 16.362
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
419.033 16.362
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.758.446 11.666.925
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.740.581 2.224.513
Ödenmiş Sermaye
31 8.000.000 8.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
31 2.492.363 2.492.363
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
31 1.160.002 1.160.002
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 12.507 8.359
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.507 8.359
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 12.507 8.359
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31 263.456 235.252
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31 -9.674.631 -9.717.997
Net Dönem Karı veya Zararı
31 -513.116 46.534
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
194.843 212.825
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.935.424 2.437.338
TOPLAM KAYNAKLAR
11.693.870 14.104.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
33 2.732.058 1.154.810 5.532.528 2.217.391
Satışların Maliyeti
33 -2.190.352 -1.042.982 -4.080.342 -1.639.432
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
541.706 111.828 1.452.186 577.959
BRÜT KAR (ZARAR)
541.706 111.828 1.452.186 577.959
Genel Yönetim Giderleri
34 -630.405 -512.007 -396.355 -237.557
Pazarlama Giderleri
34 -125.065 -32.443 -242.789 -173.534
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
34 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36 389.246 -426.317 349.635 61.753
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
36 -842.024 -632.455 -1.748.376 -1.028.617
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-666.542 -1.491.394 -585.699 -799.996
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
37 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-666.542 -1.491.394 -585.699 -799.996
Finansman Gelirleri
38 0 0 2.123 0
Finansman Giderleri
38 -193.181 -87.580 -384.180 -295.313
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-859.723 -1.578.974 -967.756 -1.095.309
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
300.656 471.073 140.484 196.986
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -55.592 -11.820 -52.528 -2.845
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 356.248 482.893 193.012 199.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-559.067 -1.107.901 -827.272 -898.323
DÖNEM KARI (ZARARI)
-559.067 -1.107.901 -827.272 -898.323
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-45.950 -287.650 -239.304 -345.416
Ana Ortaklık Payları
-513.117 -820.251 -587.968 -552.907
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 39 -0,00069883 -0,00138488 -0,00073000 -0,00069000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.688 7.876 -14.311 -14.511
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.360 9.845 -17.890 -18.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.672 -1.969 3.579 3.629
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.672 -1.969 3.579 3.629
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.688 7.876 -14.311 -14.511
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-548.379 -1.100.025 -841.583 -912.834
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-45.950 -287.650 -239.304 -345.416
Ana Ortaklık Payları
-502.429 -812.375 -602.279 -567.418http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/708085


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.861 Değişim: -0,03% Hacim : 2.415 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.737 19.04.2019 Yüksek 97.293
Açılış: 97.082
5,8096 Değişim: 0,14%
Düşük 5,7879 19.04.2019 Yüksek 5,8347
Açılış: 5,8016
6,5419 Değişim: 0,16%
Düşük 6,5170 19.04.2019 Yüksek 6,5663
Açılış: 6,5317
238,33 Değişim: 0,17%
Düşük 237,47 19.04.2019 Yüksek 239,39
Açılış: 237,93

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.