KAP ***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

08.08.2019 - 18:10

***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20 20.000 1.428 12 14.560 7.249 43.250
Yeni Bakiye
20 20.000 1.428 12 14.560 7.249 43.250
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
816 81 13.907 14.805
Kar Dağıtımı
20 4.308 7.249 2.941
Dağıtılan Temettü
2.941 2.941
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.249 7.249
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000 2.244 94 18.869 13.907 55.114
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20 20.000 2.244 94 18.869 13.907 55.114
Yeni Bakiye
20 20.000 2.244 94 18.869 13.907 55.114
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.133 7.133
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
12.000 12.000
Kar Dağıtımı
20 9.193 13.907 4.715
Dağıtılan Temettü
4.715 4.715
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
13.907 13.907
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000 2.244 94 16.061 7.133 57.532


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21 28.304 38.660 14.002 19.491
FAKTORİNG GELİRLERİ
28.304 38.660 14.002 19.491
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
25.483 37.703 12.651 18.965
İskontolu
19.774 34.963 9.839 17.684
Diğer
5.709 2.740 2.812 1.281
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.821 957 1.351 526
İskontolu
2.339 361 1.118 186
Diğer
482 596 233 340
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
22 -12.664 -23.204 -6.559 -11.372
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-9.765 -14.644 -5.293 -6.507
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-434
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-4 -20 -2 -9
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.221 -7.665 -1.084 -4.002
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-674 -875 -180 -420
BRÜT KAR (ZARAR)
15.640 15.456 7.443 8.119
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -6.506 -6.606 -3.277 -3.699
Personel Giderleri
-3.961 -4.206 -2.212 -2.409
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-216 -111 -39 -34
Genel İşletme Giderleri
-2.329 -2.228 -1.026 -1.195
Diğer
-61 -61
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
9.134 8.850 4.166 4.420
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
24 1.792 1.144 485 512
Bankalardan Alınan Faizler
12 11 8 11
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
38 38
Kambiyo İşlemleri Karı
1 507 1 328
Diğer
1.779 588 476 135
KARŞILIK GİDERLERİ
25 -1.899 -483 -1.246 -346
Özel Karşılıklar
-1.899 -483 -1.246 -346
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
26 -5 -555 -4 -363
Kambiyo İşlemleri Zararı
-5 -468 -4 -300
Diğer
-87 -63
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
9.022 8.956 3.401 4.223
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.022 8.956 3.401 4.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-1.889 -2.025 -769 -953
Cari Vergi Karşılığı
10 -2.288 -2.336 -894 -1.091
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
11 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
11 399 311 125 138
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
7.133 6.931 2.632 3.270
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
20 7.133 6.931 2.632 3.270
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
7.133 6.931 2.632 3.270
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00200000 0,00300000 0,00100000 0,00200000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
14.428 19.603
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
21 25.483 37.703
Alınan Ücret ve Komisyonlar
21 2.821 957
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 699 463
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
23 -5.913 -6.050
Ödenen Vergiler
10 -2.288 -2.336
Diğer
-6.374 -11.134
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-9.330 -3.592
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
5 -10.760 -1.455
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
12 2.149 -591
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
15 -121 26
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
16 139
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
10,18,19 -737 -1.572
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.098 16.011
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8,9 77 -1.979
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7,8,9 -73 1.660
Diğer
1.664 1.234
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
13 1.668 915
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
14,17 -15.337 -14.851
Temettü Ödemeleri
20 -4.715 -2.941
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
16 -352 -280
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-20.404 -18.072
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-13.638 -1.146
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 13.740 1.290
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 102 144


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20 7.133 6.931 2.632 3.270
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.133 6.931 2.632 3.270


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 102 102 13.740 13.740
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
157.072 157.072 148.212 148.212
Faktoring Alacakları
5 146.759 146.759 144.407 144.407
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
119.572 119.572 111.815 111.815
Diğer Faktoring Alacakları
27.187 27.187 32.592 32.592
Takipteki Alacaklar
6 26.396 26.396 18.687 18.687
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6 -16.083 -16.083 -14.882 -14.882
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 12.020 139 12.159 12.358 12.358
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 187 187 221 221
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
9 68 68 68 68
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
10 1.397 1.397 3.113 3.113
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 3.610 3.610 3.211 3.211
DİĞER AKTİFLER
12 1.508 1.508 1.941 1.941
ARA TOPLAM
175.964 139 176.103 182.864 182.864
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
13 401 401 2.071 2.071
Satış Amaçlı
401 401 2.071 2.071
VARLIKLAR TOPLAMI
176.365 139 176.504 184.935 184.935
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
14 92.288 92.288 101.426 101.426
FAKTORİNG BORÇLARI
15 199 199 321 321
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
16 139 139
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
17 21.528 21.528 22.521 22.521
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
18 1.074 1.074 984 984
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.074 1.074 983 983
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer Karşılıklar
1 1
CARİ VERGİ BORCU
10 2.288 2.288 3.334 3.334
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
19 1.456 1.456 1.235 1.235
ARA TOPLAM
118.833 139 118.972 129.821 129.821
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
57.532 57.532 55.114 55.114
Ödenmiş Sermaye
20 32.000 32.000 20.000 20.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
20 2.338 2.338 2.338 2.338
Kar Yedekleri
20 16.061 16.061 18.869 18.869
Yasal Yedekler
4.651 4.651 3.544 3.544
Olağanüstü Yedekler
11.410 11.410 15.325 15.325
Kar veya Zarar
20 7.133 7.133 13.907 13.907
Dönem Net Kâr veya Zararı
7.133 7.133 13.907 13.907
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
176.365 139 176.504 184.935 184.935


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
39.271 39.271 43.033 43.033
ALINAN TEMİNATLAR
30 81.246 6.090 87.336 93.567 475 94.042
VERİLEN TEMİNATLAR
30 131.635 131.635 133.359 133.359
TAAHHÜTLER
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET KIYMETLER
151.926 17.677 169.603 157.955 2.448 160.403
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
404.078 23.767 427.845 427.914 2.923 430.837http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781133


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
104.828 Değişim: 0,82% Hacim : 9.567 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 103.682 13.11.2019 Yüksek 105.025
Açılış: 104.050
5,7763 Değişim: 0,67%
Düşük 5,7327 14.11.2019 Yüksek 5,7793
Açılış: 5,7378
6,3641 Değişim: 0,70%
Düşük 6,3101 14.11.2019 Yüksek 6,3663
Açılış: 6,3197
271,95 Değişim: 0,68%
Düşük 269,74 14.11.2019 Yüksek 272,11
Açılış: 270,10
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.