KAP ***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

01.03.2019 - 18:10

***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
40.312 25.749
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
21 75.089 55.359
Alınan Ücret ve Komisyonlar
21 2.933 1.155
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 1.207 461
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
23 -12.413 -11.663
Ödenen Vergiler
10 -3.334 -2.854
Diğer
-23.170 -16.709
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
141.017 -82.697
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
5 140.594 -82.932
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
12 -1.083 -528
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
15 161 139
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
10,18,19 1.345 624
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
181.329 -56.948
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
7,8,9,13 -3.380 -193
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7,8,9,13 2.129 513
Diğer
13 -434 -87
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.685 233
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
14,17 -163.828 62.106
Temettü Ödemeleri
20 -2.941 -3.718
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
16 -425 -495
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-167.194 57.893
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
12.450 1.178
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 1.290 112
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 13.740 1.290


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21 78.022 56.515
FAKTORİNG GELİRLERİ
78.022 56.515
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
75.089 55.359
İskontolu
67.270 52.000
Diğer
7.819 3.359
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.933 1.156
İskontolu
1.891 386
Diğer
1.042 770
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
22 -42.305 -31.985
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-27.379 -21.728
Finansal Kiralama Giderleri
-25 -104
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-13.031 -8.772
Diğer Faiz Giderleri
-96 -56
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.774 -1.325
BRÜT KAR (ZARAR)
35.717 24.530
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -13.287 -12.517
Personel Giderleri
-8.843 -8.344
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-13 -78
Genel İşletme Giderleri
-4.431 -4.095
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
22.430 12.013
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
24 3.382 810
Bankalardan Alınan Faizler
338 10
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
154 2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlardan
154 2
Türev Finansal İşlemler Karı
52
Kambiyo İşlemleri Karı
1.488 75
Diğer
1.402 671
KARŞILIKLAR
25 -7.172 -3.135
Özel Karşılıklar
-7.172 -3.135
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
26 -673 -190
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
-55
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
-15
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
-40
Kambiyo İşlemleri Zararı
-468 -73
Diğer
-150 -117
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
17.967 9.498
BİRLEŞME KARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.967 9.498
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-4.060 -2.249
Cari Vergi Karşılığı
10 -3.334 -2.854
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
11 -726
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
11 605
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
13.907 7.249
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
20 13.907 7.249
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.907 7.249
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 28 0,00700000 0,00400000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20 13.907 7.249
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
898 -33
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20 898 -33
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
907
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
102 -42
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-111 9
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.805 7.216


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
13.740 13.740 1.290 1.290
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.740 13.740 1.290 1.290
KREDİLER (Net)
148.212 148.212 295.976 295.976
Faktoring Alacakları
5 144.407 144.407 293.680 293.680
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
111.815 111.815 274.511 274.511
Diğer Faktoring Alacakları
32.592 32.592 19.169 19.169
Takipteki Alacaklar (Net)
6 3.805 3.805 2.296 2.296
Takipteki Faktoring Alacakları
18.687 18.687 11.350 11.350
Özel Karşılıklar (-)
-14.882 -14.882 -9.054 -9.054
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 12.358 12.358 11.954 11.954
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 221 221 182 182
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
9 68 68 83 83
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
10 3.113 3.113 2.243 2.243
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 3.211 3.211 4.048 4.048
DİĞER AKTİFLER
12 1.941 1.941 1.618 1.618
ARA TOPLAM
182.864 182.864 317.394 317.394
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
2.071 2.071 1.637 1.637
Satış Amaçlı
13 2.071 2.071 1.637 1.637
AKTİF TOPLAMI
184.935 184.935 319.031 319.031
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
14 101.426 101.426 186.138 186.138
FAKTORİNG BORÇLARI
15 321 321 160 160
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
16 0 0 425 425
Finansal Kiralama Borçları
453 453
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-28 -28
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
17 22.521 22.521 84.057 84.057
Bonolar
12.202 12.202 78.046 78.046
Tahviller
10.319 10.319 6.011 6.011
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
18 984 984 967 967
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
983 983 962 962
Diğer Karşılıklar
1 1 5 5
CARİ VERGİ BORCU
10 3.334 3.334 2.854 2.854
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
19 1.235 1.235 1.180 1.180
ARA TOPLAM
129.821 129.821 275.781 275.781
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
Satış Amaçlı
0
ÖZKAYNAKLAR
55.114 55.114 43.250 43.250
Ödenmiş Sermaye
20 20.000 20.000 20.000 20.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
20 2.338 2.338 1.441 1.441
Kar Yedekleri
20 18.869 18.869 14.560 14.560
Yasal Yedekler
3.544 3.544 3.031 3.031
Olağanüstü Yedekler
15.325 15.325 11.529 11.529
Kar veya Zarar
20 13.907 13.907 7.249 7.249
Dönem Net Kâr veya Zararı
13.907 13.907 7.249 7.249
PASİF TOPLAMI
184.935 184.935 319.031 319.031


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20 20.000 1.428 46 11.475 6.803 39.752
Yeni Bakiye
20 20.000 1.428 46 11.475 6.803 39.752
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-34 -34
Dönem Net Karı (Zararı)
20 7.249 7.249
Kar Dağıtımı
20 3.085 -6.803 -3.718
Dağıtılan Temettü
-3.718 -3.718
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.803 -6.803
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000 1.428 12 14.560 7.249 43.250
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20 20.000 1.428 12 14.560 7.249 43.250
Yeni Bakiye
20 20.000 1.428 12 14.560 7.249 43.250
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
816 81 897
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
13.907 13.907
Dönem Net Karı (Zararı)
20 4.308 -7.249 -2.941
Kar Dağıtımı
20
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.846 Değişim: -0,71% Hacim : 2.725 Mio.TL Son veri saati : 12:12
Düşük 94.440 22.08.2019 Yüksek 96.117
Açılış: 95.730
5,7620 Değişim: 0,84%
Düşük 5,7094 22.08.2019 Yüksek 5,7903
Açılış: 5,7138
6,4010 Değişim: 0,98%
Düşük 6,3370 22.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3387
277,64 Değişim: 0,60%
Düşük 275,72 22.08.2019 Yüksek 279,00
Açılış: 275,98
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.