***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

25.01.2019 - 19:02

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -605.720 62 -6.664 -2.175.560 451.544 17.663.662 17.663.662
Transferler
451.544 -451.544 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.480 9.336.022 9.332.542 9.332.542
Sermaye Arttırımı
10.000.000 97.049 10.097.049 10.097.049
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
605.720 605.720 605.720
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 97.111 -10.144 -1.724.016 9.336.022 37.698.973 37.698.973
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 97.111 -10.144 -1.724.016 9.336.022 37.698.973 37.698.973
Transferler
382.981 8.953.041 -9.336.022 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.723 -298.643 -295.920 -295.920
Kar Payları
-1.445.804 -1.445.804 -1.445.804
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 97.111 -7.421 382.981 5.783.221 -298.643 35.957.249 35.957.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.703.453 8.638.679
Dönem Karı (Zararı)
-298.643 9.336.022
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-298.643 9.336.022
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.192.540 -1.672.722
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 8.535 7.619
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.870.070 -479.050
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.870.070 -479.050
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
480.016 2.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 16.892 2.275
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
463.124 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.166.081 -1.203.566
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
809.556 975.379
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.641.762 -4.623.690
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 4.641.762 -4.623.690
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.465 -24.358
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.465 -24.358
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 69 -50
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.279.451 5.622.060
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.764 35.027
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -5.281.215 5.587.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 1.139 1.824
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.447.502 -407
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.445.802 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.700 -407
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.703.453 8.638.679
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.287.049 -10.832.457
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-4.451.823 -12.015.887
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.307 -20.136
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -1.307 -5.717
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -14.419
Alınan Faiz
2.166.081 1.203.566
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.445.802 10.702.769
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 10.097.049
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 10.097.049
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 605.720
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 605.720
Ödenen Temettüler
-1.445.802 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.029.398 8.508.991
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.029.398 8.508.991
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.889.713 9.380.722
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.860.315 17.889.713


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 16.860.315 17.889.713
Finansal Yatırımlar
6 20.809.992 20.228.239
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
20.809.992 20.228.239
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
20.809.992 20.228.239
Ticari Alacaklar
7 577.883 5.219.646
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
577.883 5.219.646
Diğer Alacaklar
8 1.465 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.465 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.680 1.749
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.680 1.749
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 24.872 24.872
ARA TOPLAM
38.276.207 43.364.219
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.276.207 43.364.219
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 5.452 7.766
Tesis, Makine ve Cihazlar
5.452 7.176
Taşıtlar
0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
0 0
Özel Maliyetler
0 590
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 6.783 11.698
Bilgisayar Yazılımları
6.783 11.698
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.235 19.464
TOPLAM VARLIKLAR
38.288.442 43.383.683
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 342.609 5.622.060
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.1 36.791 35.027
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 305.818 5.587.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 9.404 8.265
Diğer Borçlar
8 1.454.992 7.490
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.2 1.445.802 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.190 7.490
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 472.782 4.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9.658 4.222
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 463.124 0
ARA TOPLAM
2.279.787 5.642.037
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.279.787 5.642.037
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 51.406 42.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
51.406 42.673
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.406 42.673
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.331.193 5.684.710
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.957.249 37.698.973
Ödenmiş Sermaye
15 30.000.000 30.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 97.111 97.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -7.421 -10.144
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.421 -10.144
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.421 -10.144
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
382.981 0
Yasal Yedekler
15 382.981 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 5.783.221 -1.724.016
Net Dönem Karı veya Zararı
-298.643 9.336.022
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.957.249 37.698.973
TOPLAM KAYNAKLAR
38.288.442 43.383.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 334.798.894 496.427.381
Satışların Maliyeti
16 -333.597.507 -486.026.910
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.201.387 10.400.471
BRÜT KAR (ZARAR)
1.201.387 10.400.471
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.516.335 -1.081.210
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 16.305 16.761
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-298.643 9.336.022
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-298.643 9.336.022
Finansman Gelirleri
20 0 0
Finansman Giderleri
20 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-298.643 9.336.022
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-298.643 9.336.022
DÖNEM KARI (ZARARI)
-298.643 9.336.022
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-298.643 9.336.022
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,00010000 0,00310000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.723 -3.480
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.723 -3.480
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.723 -3.480
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-295.920 9.332.542
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-295.920 9.332.542http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735262


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.861 Değişim: -0,03% Hacim : 2.415 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.737 19.04.2019 Yüksek 97.293
Açılış: 97.082
5,8096 Değişim: 0,14%
Düşük 5,7879 19.04.2019 Yüksek 5,8347
Açılış: 5,8016
6,5419 Değişim: 0,16%
Düşük 6,5170 19.04.2019 Yüksek 6,5663
Açılış: 6,5317
238,33 Değişim: 0,17%
Düşük 237,47 19.04.2019 Yüksek 239,39
Açılış: 237,93

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.