KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

15.10.2018 - 18:15

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -605.720 62 -6.664 -2.175.560 451.544 17.663.662 17.663.662
Transferler
605.720 451.544 -451.544 605.720 605.720
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.911 5.348.633 5.341.722 5.341.722
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 62 -13.575 -1.724.016 5.348.633 23.611.104 23.611.104
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 97.111 -10.144 -1.724.016 9.336.022 37.698.973 37.698.973
Transferler
382.980 8.953.042 -9.336.022 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.111 4.967.653 4.963.542 4.963.542
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 97.111 -14.255 382.980 7.229.026 4.967.653 42.662.515 42.662.515


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.233.610 6.556.005
Dönem Karı (Zararı)
4.967.653 5.348.633
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.967.653 5.348.633
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.561.608 632.435
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 6.399 5.881
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.574.849 1.360.442
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.574.849 1.360.442
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.842 17.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 6.842 17.710
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -751.598
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -751.598
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
827.565 574.937
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.319.688 438.456
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.319.688 438.456
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-654 -26.827
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -654 -26.827
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -2.511 -2.098
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.148.986 163.059
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 3.023 3.233
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.145.963 159.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 1.145 2.214
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
287 133
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 287 133
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.233.610 6.556.005
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.994.159 -5.162.119
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-10.992.853 -5.899.740
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.306 -13.977
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -1.306 -5.717
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -8.260
Alınan Faiz
0 751.598
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 605.720
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 605.720
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 605.720
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.760.549 1.999.606
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.760.549 1.999.606
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.889.713 9.380.722
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.129.164 11.380.328


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 11.129.164 17.889.713
Finansal Yatırımlar
6 32.262.609 20.228.239
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
32.262.609 20.228.239
Ticari Alacaklar
7 6.539.334 5.219.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.539.334 5.219.646
Diğer Alacaklar
8 654 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
654 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.701 1.749
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.701 1.749
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 24.872 24.872
ARA TOPLAM
49.960.334 43.364.219
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
49.960.334 43.364.219
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 533.332 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
533.332 0
Maddi Duran Varlıklar
10 6.359 7.766
Tesis, Makine ve Cihazlar
6.211 7.176
Özel Maliyetler
148 590
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 8.012 11.698
Bilgisayar Yazılımları
8.012 11.698
Peşin Ödenmiş Giderler
9 559 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
548.262 19.464
TOPLAM VARLIKLAR
50.508.596 43.383.683
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7.771.046 5.622.060
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.1 38.050 35.027
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 7.732.996 5.587.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 9.410 8.265
Diğer Borçlar
8 7.777 7.490
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.777 7.490
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.638 4.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.638 4.222
ARA TOPLAM
7.794.871 5.642.037
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.794.871 5.642.037
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 51.210 42.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
51.210 42.673
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.210 42.673
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.846.081 5.684.710
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.662.515 37.698.973
Ödenmiş Sermaye
15 30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 97.111 97.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -14.255 -10.144
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.255 -10.144
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.255 -10.144
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
382.980 0
Yasal Yedekler
382.980 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 7.229.026 -1.724.016
Net Dönem Karı veya Zararı
4.967.653 9.336.022
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.662.515 37.698.973
TOPLAM KAYNAKLAR
50.508.596 43.383.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 261.873.236 441.048.446 68.842.016 55.243.614
Satışların Maliyeti
16 -256.187.994 -434.904.207 -67.190.833 -57.622.861
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.685.242 6.144.239 1.651.183 -2.379.247
BRÜT KAR (ZARAR)
5.685.242 6.144.239 1.651.183 -2.379.247
Genel Yönetim Giderleri
17 -776.162 -806.043 -247.895 -292.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 58.573 10.437 2.934 1.091
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.967.653 5.348.633 1.406.222 -2.670.547
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.967.653 5.348.633 1.406.222 -2.670.547
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.967.653 5.348.633 1.406.222 -2.670.547
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.967.653 5.348.633 1.406.222 -2.670.547
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.967.653 5.348.633 1.406.222 -2.670.547
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.967.653 5.348.633 1.406.222 -2.670.547
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,00170000 0,00270000 0,00050000 -0,00130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.111 -6.911 -10.364 -3.108
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.111 -6.911 -10.364 -3.108
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.111 -6.911 -10.364 -3.108
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.963.542 5.341.722 1.395.858 -2.673.655
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.963.542 5.341.722 1.395.858 -2.673.655http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/714142


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7982 Değişim: 0,10%
Düşük 5,7910 21.10.2019 Yüksek 5,8000
Açılış: 5,7922
6,4701 Değişim: -0,03%
Düşük 6,4522 21.10.2019 Yüksek 6,4779
Açılış: 6,4721
278,08 Değişim: 0,17%
Düşük 277,50 21.10.2019 Yüksek 278,19
Açılış: 277,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.