KAP ***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:15

***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 8.919.620 4.354.154 39.642.865 39.642.865
Transferler
4.354.154 -4.354.154 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.538.132 -1.538.132 -1.538.132
Dönem Sonu Bakiyeler
17 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 13.273.774 -1.538.132 38.104.733 38.104.733
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 13.273.774 2.385.990 42.028.855 42.028.855
Transferler
2.385.990 -2.385.990 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.903.818 -2.903.818 -2.903.818
Dönem Sonu Bakiyeler
17 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 15.659.764 -2.903.818 39.125.037 39.125.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.281.309 1.901.546
Dönem Karı (Zararı)
-2.903.818 -1.538.132
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.903.818 -1.538.132
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.175.444 2.493.354
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 16.343 15.987
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.040 28.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 26.040 28.826
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.980.918 2.444.805
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.688.664 -549.852
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 8.669.582 2.994.657
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
400.580 56.403
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-45.326 -52.667
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11,21 -64.317 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 18.991 -52.667
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.203.111 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.203.111 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.572.644 349.670
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.462 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.029 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-46.433 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.458 11.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -29.458 11.147
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -2.252.752 7.685
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
222.723 153.780
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,25 15.187 7.084
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 207.536 146.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 30.308 27.564
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.697 13.210
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 40.697 13.210
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
9 71.898 57.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
398.402 78.427
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 398.402 78.427
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.301.018 1.304.892
Alınan Faiz
2.582.327 596.654
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-980.828 -144.645
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 300.000 1.470.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -10.127
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -10.127
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 11.111.111 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -12.391.939 -1.604.518
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.747.943 -3.975.753
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.013.408 -1.099.543
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.013.408 -1.099.543
Ödenen Faiz
-6.615.531 -2.807.588
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-119.004 -68.622
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.447.462 -2.218.852
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.447.462 -2.218.852
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.315.752 4.892.223
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.868.290 2.673.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.024.919 26.370.946
Finansal Yatırımlar
1.731.954 2.050.945
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.731.954 2.050.945
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 1.731.954 2.050.945
Ticari Alacaklar
54.462 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,25 8.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 46.433 0
Diğer Alacaklar
30.528 1.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 30.528 1.070
Peşin Ödenmiş Giderler
2.611.145 358.393
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.611.145 358.393
ARA TOPLAM
21.453.008 28.781.354
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.453.008 28.781.354
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 70.848.256 66.300.000
Maddi Duran Varlıklar
31.923 48.265
Mobilya ve Demirbaşlar
12 18.286 27.303
Özel Maliyetler
12 13.637 20.962
Diğer Duran Varlıklar
1.189.384 1.587.786
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 1.189.384 1.587.786
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
72.069.563 67.936.051
TOPLAM VARLIKLAR
93.522.571 96.717.405
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.761.460 9.167.315
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.761.460 9.167.315
Banka Kredileri
7 0 1.630.182
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 10.761.460 7.537.133
Ticari Borçlar
253.666 30.943
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,25 23.470 8.283
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 230.196 22.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 135.576 105.268
Diğer Borçlar
62.137 21.440
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 62.137 21.440
Ertelenmiş Gelirler
171.315 99.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 171.315 99.417
ARA TOPLAM
11.384.154 9.424.383
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.384.154 9.424.383
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.761.556 45.038.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.761.556 45.038.383
Banka Kredileri
0 988.734
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 42.761.556 44.049.649
Uzun Vadeli Karşılıklar
251.824 225.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 251.824 225.784
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.013.380 45.264.167
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
54.397.534 54.688.550
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.125.037 42.028.855
Ödenmiş Sermaye
23.750.000 23.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 2.285 2.285
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 2.353.943 2.353.943
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
262.863 262.863
Yasal Yedekler
17 262.863 262.863
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 15.659.764 13.273.774
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.903.818 2.385.990
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.125.037 42.028.855
TOPLAM KAYNAKLAR
93.522.571 96.717.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 13.679.119 2.422.727 802.661 877.391
Satışların Maliyeti
18 -8.630.529 -176.114 -3.763 -4.378
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.048.590 2.246.613 798.898 873.013
BRÜT KAR (ZARAR)
5.048.590 2.246.613 798.898 873.013
Genel Yönetim Giderleri
19,20 -1.576.749 -1.397.307 -594.078 -530.622
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.942.023 722.290 1.005.595 236.047
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -53.568 -58.668 -31.438 -40.978
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.360.296 1.512.928 1.178.977 537.460
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.360.296 1.512.928 1.178.977 537.460
Finansman Giderleri
22 -9.264.114 -3.051.060 -3.903.642 -1.064.213
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.903.818 -1.538.132 -2.724.665 -526.753
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.903.818 -1.538.132 -2.724.665 -526.753
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.903.818 -1.538.132 -2.724.665 -526.753
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.903.818 -1.538.132 -2.724.665 -526.753
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 -0,12227000 -0,06476000 -0,11472000 -0,02218000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.903.818 -1.538.132 -2.724.665 -526.753
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.903.818 -1.538.132 -2.724.665 -526.753http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716357


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.781 Değişim: 0,00% Hacim : 10.534 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 103.309 14.11.2019 Yüksek 105.165
Açılış: 104.307
5,7505 Değişim: 0,02%
Düşük 5,7457 15.11.2019 Yüksek 5,7558
Açılış: 5,7493
6,3414 Değişim: 0,00%
Düşük 6,3311 15.11.2019 Yüksek 6,3479
Açılış: 6,3412
271,43 Değişim: -0,14%
Düşük 271,32 15.11.2019 Yüksek 272,25
Açılış: 271,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.