KAP ***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 17:20
KAP ***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 30.961.056 714.025 668.942 -1.216.387 3.108.947 -19.400.325 2.258.694 19.971.181 30.085.126 50.056.307
Transferler
2.258.694 -2.258.694
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.099.099 -6.099.099 1.432.098 -4.667.001
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-266.631 -29.774 5.214.092 4.917.687 4.760.609 9.678.296
Dönem Sonu Bakiyeler
19 30.961.056 714.025 402.311 -1.216.387 3.079.173 -11.927.539 -6.099.099 18.789.769 36.277.833 55.067.602
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 30.961.056 714.025 402.311 -1.216.387 3.079.173 -11.927.539 -6.099.099 18.789.769 36.277.833 55.067.602
Transferler
-6.099.099 6.099.099
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.625.188 -3.625.188 -511.206 -4.136.394
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4.954 553 -195.884 -190.380 -92.083 -282.463
Dönem Sonu Bakiyeler
19 30.961.056 714.025 407.265 -1.216.387 3.079.726 -18.222.525 -3.625.188 14.974.201 35.674.544 50.648.745


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.262.087 -4.705.598
Dönem Karı (Zararı)
-4.136.389 -2.528.857
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.136.389 -2.528.857
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.180.696 4.231.381
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 311.429 237.709
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 291.092 298.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 291.092 298.785
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.621.278 3.382.514
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.134.397 -1.159.184
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.755.675 4.541.698
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-128.016 899.428
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-128.016 899.428
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
153.836 177.177
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 153.836 177.177
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -808.821 -425.287
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
739.898 -338.945
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.842.239 -7.261.851
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.208.223 -3.780.532
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 25.208.223 -3.780.532
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-134.166 -124.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-134.166 -124.206
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -142.356 -318.589
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.296.043 -3.004.207
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,27 271.355 -266.111
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -9.567.398 -2.738.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
122.787 61.177
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-248.777 54.941
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -248.777 54.941
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-56.855 -48.209
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.389.426 -102.226
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.389.426 -102.226
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.886.546 -5.559.327
Alınan Faiz
1.311.934 1.009.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -12.231 -140.230
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
75.838 -15.640
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.238.070 -4.812.685
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-6.813.855 145.319
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6.837.284 -2.675.031
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-176.173 -100.181
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-176.173 -100.181
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.462 -7.255
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.462 -7.255
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -9.083.864 -1.276.112
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -899.425
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.250.305 5.324.062
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
-282.463 -181.367
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-10.472.269 5.505.429
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-10.472.269 5.505.429
Ödenen Faiz
-5.495.573 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.226.288 -4.194.221
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.226.288 -4.194.221
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.541.001 31.673.821
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.314.713 27.479.600


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.341.079 16.744.906
Finansal Yatırımlar
5 38.323.504 38.346.939
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5 319.422 319.422
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 38.004.082 38.027.517
Ticari Alacaklar
7 65.297.484 90.505.707
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,28 111.155 89.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 65.186.329 90.416.052
Diğer Alacaklar
8 310.930 325.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 310.930 325.716
Peşin Ödenmiş Giderler
9 816.926 674.571
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 816.926 674.571
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10,26 56.270 46.432
ARA TOPLAM
116.146.193 146.644.271
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
116.146.193 146.644.271
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 1.503.289 1.354.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.503.289 1.354.337
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 968.585 1.122.421
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 87.345.880 78.134.000
Maddi Duran Varlıklar
13 387.081 400.739
Binalar
13 190.394 192.168
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 41.134 46.594
Mobilya ve Demirbaşlar
13 124.404 126.880
Özel Maliyetler
13 31.149 35.097
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 938.715 1.058.851
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 938.715 1.058.851
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 2.432.182 1.709.034
Diğer Duran Varlıklar
11 4.047.835 7.437.261
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 4.047.835 7.437.261
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
97.623.567 91.216.643
TOPLAM VARLIKLAR
213.769.760 237.860.914
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 57.926.748 65.902.523
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 57.926.748 65.902.523
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 57.926.748 65.902.523
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 52.368.334 54.864.828
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 52.368.334 54.864.828
Banka Kredileri
6 52.368.334 54.864.828
Ticari Borçlar
7 49.129.076 58.425.120
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,28 619.541 348.186
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 48.509.535 58.076.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 601.087 478.300
Diğer Borçlar
8 1.025.042 1.330.674
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.025.042 1.330.674
ARA TOPLAM
161.050.287 181.001.445
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
161.050.287 181.001.445
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
18 2.070.728 1.791.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 2.070.728 1.791.867
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.070.728 1.791.867
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
163.121.015 182.793.312
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.974.201 18.789.769
Ödenmiş Sermaye
19 30.961.056 30.961.056
Sermaye Düzeltme Farkları
19 714.025 714.025
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
407.264 402.311
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.216.386 -1.216.387
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.216.386 -1.216.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.216.386 -1.216.387
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 3.079.726 3.079.173
Yasal Yedekler
19 3.079.726 3.079.173
Diğer Yedekler
19 2.876.229 2.876.229
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -18.222.525 -11.927.539
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.625.188 -6.099.099
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.674.544 36.277.833
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.648.745 55.067.602
TOPLAM KAYNAKLAR
213.769.760 237.860.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 94.298.250 77.021.846
Satışların Maliyeti
20 -84.720.103 -69.292.959
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.578.147 7.728.887
BRÜT KAR (ZARAR)
9.578.147 7.728.887
Genel Yönetim Giderleri
21,22 -7.175.223 -6.222.251
Pazarlama Giderleri
21,22 -494.829 -474.424
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21,22 -2.705 -2.160
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 3.312.392 2.389.715
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -4.512.233 -1.316.095
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
705.549 2.103.672
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
3 -153.836 -177.177
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
551.713 1.926.495
Finansman Giderleri
25 -5.496.929 -4.880.639
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.945.216 -2.954.144
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26 808.822 425.287
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 808.822 425.287
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.136.394 -2.528.857
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.136.394 -2.528.857
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-511.206 -759.048
Ana Ortaklık Payları
-3.625.188 -1.769.809
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.136.394 -2.528.857
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-511.206 -759.048
Ana Ortaklık Payları
-3.625.188 -1.769.809http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762960


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.153 Değişim: 0,00% Hacim : 22.083 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.134 27.10.2020 Yüksek 1.158
Açılış: 1.144
8,2013 Değişim: 0,20%
Düşük 8,1715 28.10.2020 Yüksek 8,2076
Açılış: 8,1848
9,6634 Değişim: 0,05%
Düşük 9,6415 28.10.2020 Yüksek 9,6699
Açılış: 9,6589
503,25 Değişim: 0,31%
Düşük 501,19 28.10.2020 Yüksek 503,28
Açılış: 501,67
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.