KAP ***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 - 20:40
KAP ***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Finansal Rapor

***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.000.000 101.227.638 210.892 -1.367.540 -249.318 102.427.795 10.592.708 43.780.400 329.622.575 329.622.575
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-270.869 -270.869 -270.869
Transferler
3.648.218 -3.648.218 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
79.222 5.941 24.352.800 24.437.963 24.437.963
Dönem Karı (Zararı)
24.352.800 24.352.800 24.352.800
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
79.222 5.941 85.163 85.163
Kar Payları
-40.132.182 -40.132.182 -40.132.182
Dönem Sonu Bakiyeler
73.000.000 101.227.638 210.892 -1.288.318 -243.377 106.076.013 10.321.839 24.352.800 313.657.487 313.657.487
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.000.000 101.227.638 210.892 -691.990 -185.661 106.076.013 10.321.839 33.792.833 323.751.564 323.751.564
Transferler
33.411.918 -33.411.918 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-309.253 -33.452 -7.616.378 -7.959.083 -7.959.083
Dönem Karı (Zararı)
-7.616.378 -7.616.378 -7.616.378
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-309.253 -33.452 -342.705 -342.705
Kar Payları
-380.915 -380.915 -380.915
Dönem Sonu Bakiyeler
73.000.000 101.227.638 210.892 -1.001.243 -219.113 139.487.931 10.321.839 -7.616.378 315.411.566 315.411.566


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.737.724 -9.593.910
Dönem Karı (Zararı)
-7.616.378 24.352.800
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
39.430.908 29.708.572
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.686.134 13.211.323
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14.127 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.127 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.412.543 3.710.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.586.326 1.320.711
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-65.200 -99.197
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
466.792 1.044.313
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.424.625 1.444.764
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.675.608 7.419.877
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
465.731 156.949
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.095.473
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3.179.716 -1.324.771
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3.179.716 -1.324.771
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-324.646 6.586.043
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-773.778 -51.440
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-773.778 -51.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-58.998.941 -58.255.627
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.483.421 -35.880.020
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.661.398 -16.317.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.177.977 -19.562.490
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.333.381 -5.176.927
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.920.893 -12.046.311
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.363.844 -2.003.049
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.020.270 9.380.640
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.384.114 -11.383.689
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.625.090 -3.149.320
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-27.184.411 -4.194.255
Alınan Faiz
626.138 1.251.374
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.039.969 -2.391.373
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-139.482 -4.259.656
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-44.685.459 -11.474.936
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
807.994 74.058
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-45.493.453 -11.548.994
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
151.468.079 67.010.357
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
173.931.383 75.642.890
Ödenen Faiz
-23.038.106 -8.970.847
Alınan Faiz
574.802 338.314
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.044.896 45.941.511
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.044.896 45.941.511
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
97.285.094 79.455.109
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
176.329.990 125.396.620


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 176.927.115 97.426.839
Ticari Alacaklar
6 208.131.749 203.662.455
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 55.183.204 48.521.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
152.948.545 155.140.649
Diğer Alacaklar
2.139.768 147.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.139.768 147.636
Stoklar
7 63.772.287 59.851.394
Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.735.768 4.599.433
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.735.768 4.599.433
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 33.236 0
Diğer Dönen Varlıklar
1.284.540 2.688.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.284.540 2.688.802
ARA TOPLAM
457.024.463 368.376.559
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
457.024.463 368.376.559
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
720.776 1.327.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
720.776 1.327.033
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 33.014.595 36.227.763
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 7.617.975 7.753.524
Maddi Duran Varlıklar
10 304.630.347 265.691.662
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.610.883
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.146.818 5.310.507
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 5.146.818 5.310.507
Peşin Ödenmiş Giderler
8 49.886.638 3.671.205
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 4.326.979 3.925.020
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
407.955.011 323.906.714
TOPLAM VARLIKLAR
864.979.474 692.283.273
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 290.392.264 239.078.778
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 7.714.603 12.085.417
Ticari Borçlar
6 53.665.924 50.302.080
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 7.869.497 22.889.767
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
45.796.427 27.412.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.662.783 1.453.817
Diğer Borçlar
4.001.882 5.932.162
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 2.099.244 1.828.662
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.902.638 4.103.500
Türev Araçlar
2.095.473
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 12.087.893 16.756.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.087.893 16.756.927
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 0 106.245
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.870.011 4.690.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.525.000 809.636
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.345.011 3.880.592
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
665.354 322.190
ARA TOPLAM
378.156.187 330.727.844
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
378.156.187 330.727.844
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 156.551.619 25.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.860.102 12.803.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.632.335 8.799.787
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 4.227.767 4.004.078
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
171.411.721 37.803.865
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
549.567.908 368.531.709
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
315.411.566 323.751.564
Ödenmiş Sermaye
14 73.000.000 73.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 101.227.638 101.227.638
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
210.892 210.892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.220.356 -877.651
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.001.243 -691.990
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.001.243 -691.990
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-219.113 -185.661
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 139.487.931 106.076.013
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.321.839 10.321.839
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.616.378 33.792.833
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
315.411.566 323.751.564
TOPLAM KAYNAKLAR
864.979.474 692.283.273


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 162.867.376 198.409.642 80.076.317 114.745.884
Satışların Maliyeti
17 -123.688.343 -146.000.883 -59.315.634 -78.887.468
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.179.033 52.408.759 20.760.683 35.858.416
BRÜT KAR (ZARAR)
39.179.033 52.408.759 20.760.683 35.858.416
Genel Yönetim Giderleri
-18.497.167 -12.502.098 -9.209.586 -6.489.551
Pazarlama Giderleri
-6.240.704 -5.996.538 -3.003.125 -3.151.415
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-160.798 -126.101 -73.990 -61.317
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 6.410.149 10.120.070 4.547.818 2.121.326
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -5.433.627 -5.428.141 -3.223.155 -1.838.757
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.256.886 38.475.951 9.798.645 26.438.702
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 1.372.356 569.872 1.066.835 259.216
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -527.600 -603.551 -241.264 -294.369
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -3.179.716 1.324.771 -1.791.538 279.500
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.921.926 39.767.043 8.832.678 26.683.049
Finansman Gelirleri
19 1.030.182 685.085 741.530 460.476
Finansman Giderleri
19 -21.893.132 -9.513.285 -9.951.366 -5.020.280
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.941.024 30.938.843 -377.158 22.123.245
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
324.646 -6.586.043 -723.207 -4.858.259
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 0 -4.689.178 -147.089 -3.774.504
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 324.646 -1.896.865 -576.118 -1.083.755
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.616.378 24.352.800 -1.100.365 17.264.986
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.616.378 24.352.800 -1.100.365 17.264.986
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16 -7.616.378 24.352.800 -1.100.365 17.264.986
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait bin pay başına kazanç 16 -0,10433395 0,33360000 -0,01507349 0,23650666
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-342.705 85.163 -342.705 85.163
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-386.566 99.028 -386.566 99.028
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-33.452 5.941 -33.452 5.941
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.452 5.941 -33.452 5.941
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
77.313 -19.806 77.313 -19.806
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
77.313 -19.806 77.313 -19.806
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-342.705 85.163 -342.705 85.163
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.959.083 24.437.963 -1.443.070 17.350.149
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.959.083 24.437.963 -1.443.070 17.350.149http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783075


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.212 Değişim: 0,09% Hacim : 21.326 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.209 21.10.2020 Yüksek 1.223
Açılış: 1.221
7,7974 Değişim: -0,87%
Düşük 7,7885 21.10.2020 Yüksek 7,8826
Açılış: 7,8659
9,2619 Değişim: -0,41%
Düşük 9,2460 21.10.2020 Yüksek 9,3393
Açılış: 9,2998
482,69 Değişim: 0,09%
Düşük 481,66 21.10.2020 Yüksek 486,07
Açılış: 482,24
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.