KAP ***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:12
KAP ***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -14.688 287.373 -3.912.920 1.404.514 17.764.281
Yeni Bakiye
20.000.000 -14.688 287.373 -3.912.920 1.404.514 17.764.279
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.065 4.065
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-4.900.832 -4.900.832
Kar Dağıtımı
1.404.514 -1.404.514
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.404.514 -1.404.514
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 -10.623 287.373 -2.508.406 -4.900.832 12.867.512
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 -24.411 287.373 -2.508.406 -8.928.638 23.825.918
Yeni Bakiye
35.000.000 -24.411 287.373 -2.508.406 -8.928.638 23.825.918
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.705 -14.705
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.140.536 1.140.536
Kar Dağıtımı
-8.928.638 8.928.638
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-8.928.638 8.928.638
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 -39.116 287.373 -11.437.044 1.140.536 24.951.749


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.994.751 21.919.525 9.914.734 8.202.050
FAKTORİNG GELİRLERİ
19.994.751 21.919.525 9.914.734 8.202.050
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
16.615.124 19.763.334 7.941.342 7.053.821
İskontolu
13.054.318 19.763.334 6.284.311 6.339.921
Diğer
3.560.806 0 1.657.031 713.900
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.379.627 2.156.191 1.973.392 1.148.229
İskontolu
3.167.456 2.156.191 1.860.868 1.064.751
Diğer
212.171 0 112.524 83.478
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-16.115.556 -17.198.649 -8.501.290 -6.035.727
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.934.880 -12.840.808 2.664.718 -3.510.862
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-9.829.961 -1.667.258 -9.439.764 -1.195.182
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.229.758 -2.544.192 -1.651.289 -1.250.232
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-120.957 -146.391 -74.955 -79.451
BRÜT KAR (ZARAR)
3.879.195 4.720.876 1.413.444 2.166.323
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.570.437 -3.518.201 -2.437.139 -1.770.245
Personel Giderleri
-2.825.154 -2.224.195 -1.444.617 -1.085.129
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-97.513 -65.976 5.520 -50.485
Genel İşletme Giderleri
-1.647.770 -1.228.030 -998.042 -634.631
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-691.242 1.202.675 -1.023.695 396.078
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4.902.605 165.049 2.283.964 87.819
Bankalardan Alınan Faizler
44.730 19.762 44.730 2.261
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.619.141 0 974.722
Kambiyo İşlemleri Karı
1.536.585 102.339 693.669 77.838
Diğer
702.149 42.948 570.843 7.720
KARŞILIK GİDERLERİ
-1.421.288 -6.482.433 -900.877 -291.278
Özel Karşılıklar
-1.421.288 -6.482.433 -900.877 -291.278
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-516.420 -70.559 -383.442 -37.770
Kambiyo İşlemleri Zararı
-516.420 -15.127 -516.420 -1.328
Diğer
-55.432 132.978 -36.442
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.273.655 -5.185.268 -24.050 154.849
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.273.655 -5.185.268 -24.050 154.849
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-1.133.119 284.436 -135.663 148.799
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.133.119 -135.663
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
284.436 148.799
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.140.536 -4.900.832 -159.713 303.648
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
1.140.536 -4.900.832 -159.713 303.648
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.140.536 -4.900.832 -159.713 303.648
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
2.418.513 -9.809.100
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
16.615.124 36.437.889
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-16.115.556 -31.006.237
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.379.627 4.340.226
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.922.667 -4.614.429
Ödenen Vergiler
1.461.985 -394.611
Diğer
-14.571.938
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
12.288.427 13.253.095
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-27.282.483 249.804.721
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
6.844.479 -9.072.677
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
23.585.625 -4.343.802
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
8.427.843 -222.796.922
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
712.963 -338.225
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
14.706.940 3.443.995
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-179.487
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-10.401.854
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-10.401.854 -179.487
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-2.628.697
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-79.098
İhraç Edilen Sermaye Araçları
15.000.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-79.098 12.371.303
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.225.988 15.635.811
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.105.581 2.213.279
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
17.331.569 17.849.090


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.140.536 -4.900.832 -159.713 303.648
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
34 -14.705 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.705 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.853 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.148 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.125.831 -4.900.832 -159.713 303.648


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
153.702 17.177.867 17.331.569 488.164 12.617.417 13.105.581
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
15.145.363 15.145.363 4.743.509 4.743.509
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
125.596.006 1.593.219 127.189.225 97.452.134 2.454.608 99.906.742
Faktoring Alacakları
123.862.622 1.593.219 125.455.841 95.788.023 2.454.608 98.242.631
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
81.876.421 0 81.876.421 73.375.111 0 73.375.111
Diğer Faktoring Alacakları
41.986.201 1.593.219 43.579.420 22.412.912 2.454.608 24.867.520
Takipteki Alacaklar
20.784.234 20.784.234 19.476.280 19.476.280
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-19.050.850 -19.050.850 -17.812.169 -17.812.169
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7.027.881 7.027.881 7.126.698 7.126.698
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
262.074 262.074 210.602 210.602
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
55.700 55.700 23.859 23.859
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.048.271 1.048.271 2.177.242 2.177.242
DİĞER AKTİFLER
3.671.235 3.671.235 10.547.555 10.547.555
ARA TOPLAM
152.960.232 18.771.086 171.731.318 122.769.763 15.072.025 137.841.788
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
152.960.232 18.771.086 171.731.318 122.769.763 15.072.025 137.841.788
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
82.392.587 0 82.392.587 73.964.744 0 73.964.744
FAKTORİNG BORÇLARI
32.669.346 1.568.061 34.237.407 8.231.933 2.419.849 10.651.782
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
28.166.728 28.166.728 28.245.826 28.245.826
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
312.449 312.449 196.083 196.083
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
312.449 312.449 196.083 196.083
CARİ VERGİ BORCU
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
1.670.398 1.670.398 912.225 45.210 957.435
ARA TOPLAM
145.211.508 1.568.061 146.779.569 111.550.811 2.465.059 114.015.870
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
24.951.749 24.951.749 23.825.918 23.825.918
Sermaye Yedekleri
35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-39.116 -39.116 -24.411 -24.411
Kar Yedekleri
287.373 287.373 287.373 287.373
Yasal Yedekler
287.373 287.373 287.373 287.373
Kar veya Zarar
-10.296.508 -10.296.508 -11.437.044 -11.437.044
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-11.437.044 -11.437.044 -2.508.406 -2.508.406
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.140.536 1.140.536 -8.928.638 -8.928.638
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
170.163.257 1.568.061 171.731.318 135.376.729 2.465.059 137.841.788


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
27.446.322 1.339.123 28.785.445 18.996.618 2.057.208 21.053.826
ALINAN TEMİNATLAR
45 4.706.768.933 15.721.680 4.722.490.613 3.833.649.598 10.850.400 3.844.499.998
VERİLEN TEMİNATLAR
198.230 198.230 1.256.920 1.256.920
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
45 126.277.660 2.691.252 128.968.912 113.624.344 1.640.882 115.265.226
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
4.860.691.145 19.752.055 4.880.443.200 3.967.527.480 14.548.490 3.982.075.970http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781849


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2940 Değişim: 0,45%
Düşük 8,2241 29.10.2020 Yüksek 8,3305
Açılış: 8,2566
9,7066 Değişim: 0,51%
Düşük 9,6588 29.10.2020 Yüksek 9,7811
Açılış: 9,6588
500,45 Değişim: 0,39%
Düşük 496,48 29.10.2020 Yüksek 503,26
Açılış: 498,51
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.