KAP ***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 19:12

***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 80.808.769 6.343.684 39.323.595 12.640.938 163.107.962 1.953 163.109.915
Transferler
12.640.938 -12.640.938
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.034.373 3.853.432 38.887.805 242.340 39.130.145
Dönem Karı (Zararı)
3.853.432 3.853.432 192.665 4.046.097
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35.034.373 35.034.373 49.675 35.084.048
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 115.843.142 6.343.684 51.964.533 3.853.432 201.995.767 244.293 202.240.060
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 147.687.028 6.343.684 51.964.533 -1.035.082 228.951.139 439.925 229.391.064
Transferler
-1.035.082 1.035.082
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.915.468 4.196.927 26.112.395 1.840.454 27.952.849
Dönem Karı (Zararı)
4.196.927 4.196.927 1.873.018 6.069.945
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.915.468 21.915.468 -32.564 21.882.904
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 169.602.496 6.343.684 50.929.451 4.196.927 255.063.534 2.280.379 257.343.913


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.868.044 1.259.332
Dönem Karı (Zararı)
6.069.945 4.046.097
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.477.760 16.434.333
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.966.237 910.665
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.764.025 329.602
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.697.581 490.339
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 66.444 -160.737
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
129.801 -245.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
129.801 -245.045
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.387.818 4.274.529
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -2.929.403 -496.944
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 9.744.719 4.949.629
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.087.455 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-514.953 -178.156
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-253.272 -702.295
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-253.272 -702.295
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 7.513.235 11.877.093
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-30.084 -10.216
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-21.086.892 -10.823.402
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
38.150.464 105.807.742
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
76.140 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
38.074.324 105.807.742
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-73.917.115 -8.217.377
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.267.800 -100.925.951
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.796.470 1.945.587
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
24.471.330 -102.871.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.996.440 -2.634.650
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.591.601 -4.853.166
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.751.363 -1.336.411
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.840.238 -3.516.755
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.460.813 9.657.028
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2.407.231 -8.397.696
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.160.120 -1.298.478
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
136.929 11.519
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
136.929 11.519
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.297.049 -1.309.997
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.297.049 -1.309.997
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.342.976 -44.997.308
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.143.231.236 132.968.041
Kredilerden Nakit Girişleri
1.143.231.236 132.968.041
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.095.709.109 -173.694.260
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.095.709.109 -173.694.260
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.058.953 0
Ödenen Faiz
-8.049.601 -4.768.033
Alınan Faiz
2.929.403 496.944
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.050.900 -45.036.454
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
15.657.669 24.909.959
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.708.569 -20.126.495
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
167.194.645 82.860.106
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
227.903.214 62.733.611


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 227.903.214 167.194.645
Ticari Alacaklar
607.342.750 593.511.117
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 159.337 216.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 607.183.413 593.294.184
Diğer Alacaklar
52.511 44.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
52.511 44.837
Stoklar
8 165.175.518 81.856.082
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 7.412.007
Diğer Dönen Varlıklar
11.846.135 10.673.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.846.135 10.673.813
ARA TOPLAM
1.012.320.128 860.692.501
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7 1.281.045 1.171.039
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.013.601.173 861.863.540
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 5.951.369 5.336.267
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 10.837.303 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
169.848 165.846
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
169.848 165.846
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 6.307.855 6.040.152
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.266.375 11.542.265
TOPLAM VARLIKLAR
1.036.867.548 873.405.805
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
97.921.408 18.712.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
97.921.408 18.712.093
Banka Kredileri
5 97.219.131 18.712.093
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 702.277 0
Ticari Borçlar
471.010.233 402.710.579
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 7.253.010 1.203.798
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 463.757.223 401.506.781
Türev Araçlar
692.931 946.202
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
21 692.931 946.202
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 1.751.510 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.125.528 2.077.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.125.528 2.077.009
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.875.234 19.924.028
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.875.234 19.924.028
ARA TOPLAM
579.376.844 444.369.911
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
579.376.844 444.369.911
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
199.025.623 198.670.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
199.025.623 198.670.019
Banka Kredileri
5 188.442.191 198.670.019
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 10.583.432 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.121.168 974.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.121.168 974.811
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
200.146.791 199.644.830
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
779.523.635 644.014.741
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
255.063.534 228.951.139
Ödenmiş Sermaye
12 24.000.000 24.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.024 -9.024
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
169.602.496 147.687.028
Yabancı Para Çevrim Farkları
169.602.496 147.687.028
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.343.684 6.343.684
Yasal Yedekler
12 6.343.684 6.343.684
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 50.929.451 51.964.533
Net Dönem Karı veya Zararı
4.196.927 -1.035.082
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.280.379 439.925
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
257.343.913 229.391.064
TOPLAM KAYNAKLAR
1.036.867.548 873.405.805


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 969.319.106 752.156.140 512.021.077 395.775.356
Satışların Maliyeti
13 -923.278.388 -709.563.113 -489.116.981 -374.158.835
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46.040.718 42.593.027 22.904.096 21.616.521
BRÜT KAR (ZARAR)
46.040.718 42.593.027 22.904.096 21.616.521
Genel Yönetim Giderleri
14 -15.444.882 -10.994.547 -9.102.044 -5.592.647
Pazarlama Giderleri
14 -11.195.102 -10.356.176 -5.391.862 -5.869.403
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.887.587 6.426.466 4.999.020 3.663.224
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.109.881 -8.814.465 -2.374.002 -5.881.160
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.178.440 18.854.305 11.035.208 7.936.535
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.178.440 18.854.305 11.035.208 7.936.535
Finansman Gelirleri
16 15.537.456 9.364.225 3.576.794 3.731.156
Finansman Giderleri
17 -24.132.716 -12.295.340 -9.594.026 -4.765.365
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.583.180 15.923.190 5.017.976 6.902.326
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.513.235 -11.877.093 -1.933.010 -8.017.600
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -7.216.347 -11.377.656 -1.875.383 -7.148.259
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -296.888 -499.437 -57.627 -869.341
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.069.945 4.046.097 3.084.966 -1.115.274
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.069.945 4.046.097 3.084.966 -1.115.274
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.873.018 192.665 1.820.156 143.970
Ana Ortaklık Payları
4.196.927 3.853.432 1.264.810 -1.259.244
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,00253000 0,00169000 0,00129000 -0,00046000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,00253000 0,00169000 0,00129000 -0,00046000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
21.882.904 35.084.048 5.817.389 27.320.427
Yabancı Para Çevrim Farkları
21.882.904 35.084.048 5.817.389 27.320.427
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
21.882.904 35.084.048 5.817.389 27.320.427
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.882.904 35.084.048 5.817.389 27.320.427
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.952.849 39.130.145 8.902.355 26.205.153
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.840.454 242.340 1.772.984 190.880
Ana Ortaklık Payları
26.112.395 38.887.805 7.129.371 26.014.273http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781376


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.380 Değişim: 1,54% Hacim : 7.767 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 104.409 15.11.2019 Yüksek 105.518
Açılış: 104.475
5,7428 Değişim: -0,11%
Düşük 5,7369 16.11.2019 Yüksek 5,7708
Açılış: 5,7493
6,3503 Değişim: 0,14%
Düşük 6,3311 16.11.2019 Yüksek 6,3615
Açılış: 6,3412
270,93 Değişim: -0,32%
Düşük 270,33 15.11.2019 Yüksek 272,25
Açılış: 271,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.