KAP ***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2019 - 19:52

***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 70.053.514 6.343.684 31.320.089 8.003.506 139.711.769 0 139.711.769
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
16 8.003.506 -8.003.506 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.755.255 12.640.938 23.396.193 -45.835 23.350.358
Dönem Karı (Zararı)
12.640.938 12.640.938 -88.104 12.552.834
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 10.755.255 10.755.255 42.269 10.797.524
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
47.788 47.788
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 80.808.769 6.343.684 39.323.595 12.640.938 163.107.962 1.953 163.109.915
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 80.808.769 6.343.684 39.323.595 12.640.938 163.107.962 1.953 163.109.915
Transferler
12.640.938 -12.640.938
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
66.878.259 -1.035.082 65.843.177 437.972 66.281.149
Dönem Karı (Zararı)
-1.035.082 -1.035.082 356.696 -678.386
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
66.878.259 66.878.259 81.276 66.959.535
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 147.687.028 6.343.684 51.964.533 -1.035.082 228.951.139 439.925 229.391.064


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
96.844.753 -22.853.761
Dönem Karı (Zararı)
-678.386 12.552.834
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.168.712 15.158.739
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 2.135.028 1.979.468
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.441.811 1.151.853
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.671.029 1.043.905
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -229.218 107.948
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.026 841.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.026 841.150
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.445.984 6.126.916
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.499.449 -739.182
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 14.618.229 6.399.055
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 396.518 865.615
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 -1.069.314 -398.572
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
582.043 707.573
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
582.043 707.573
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 18.577.088 4.361.277
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.216 -9.498
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
90.640.555 -41.296.939
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
175.985.422 -119.998.706
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-199.169 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
176.184.591 -119.998.706
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
37.530.873 -12.156.345
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-133.302.462 94.494.822
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.751.805 1.677.424
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-131.550.657 92.817.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.152.265 -3.007.589
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.578.987 -629.121
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7.299.697 -2.726.328
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.279.290 2.097.207
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
125.130.881 -13.585.366
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-28.286.128 -9.268.395
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.145.200 -1.696.963
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.780 203.024
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.780 203.024
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.156.980 -1.899.987
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.156.980 -1.899.987
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.258.369 53.732.436
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.210.362.074 2.713.029.784
Kredilerden Nakit Girişleri
2.210.362.074 2.713.029.784
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.245.454.994 -2.653.027.539
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.245.454.994 -2.653.027.539
Ödenen Faiz
-13.664.898 -7.008.991
Alınan Faiz
2.499.449 739.182
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.441.184 29.181.712
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
35.893.355 3.931.879
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
84.334.539 33.113.591
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 82.860.106 49.746.515
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 167.194.645 82.860.106


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 167.194.645 82.860.106
Ticari Alacaklar
593.511.117 565.354.063
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 216.933 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 593.294.184 565.354.063
Diğer Alacaklar
44.837 29.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 44.837 29.903
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26 0 0
Stoklar
9 81.856.082 87.817.679
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 7.412.007 0
Diğer Dönen Varlıklar
10.673.813 13.724.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 10.673.813 13.724.175
ARA TOPLAM
860.692.501 749.785.926
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
8 1.171.039 470.904
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
861.863.540 750.256.830
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 5.336.267 3.786.627
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
165.846 142.295
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 165.846 142.295
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 6.040.152 5.239.897
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.542.265 9.168.819
TOPLAM VARLIKLAR
873.405.805 759.425.649
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.712.093 109.673.546
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.712.093 109.673.546
Banka Kredileri
5 18.712.093 109.673.546
Ticari Borçlar
402.710.579 393.663.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 1.203.798 2.231.097
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 401.506.781 391.432.739
Türev Araçlar
946.202 364.159
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26 946.202 364.159
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 3.177.061
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.077.009 2.030.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.077.009 2.030.811
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 19.924.028 10.906.049
ARA TOPLAM
444.369.911 519.815.462
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
444.369.911 519.815.462
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
198.670.019 75.649.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
198.670.019 75.649.928
Banka Kredileri
5 198.670.019 75.649.928
Uzun Vadeli Karşılıklar
974.811 850.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 974.811 850.344
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
199.644.830 76.500.272
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
644.014.741 596.315.734
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
228.951.139 163.107.962
Ödenmiş Sermaye
16 24.000.000 24.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.024 -9.024
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
147.687.028 80.808.769
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 147.687.028 80.808.769
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 6.343.684 6.343.684
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 51.964.533 39.323.595
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.035.082 12.640.938
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
439.925 1.953
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
229.391.064 163.109.915
TOPLAM KAYNAKLAR
873.405.805 759.425.649


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.712.794.033 1.336.963.050
Satışların Maliyeti
17 -1.619.529.777 -1.266.407.530
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
93.264.256 70.555.520
BRÜT KAR (ZARAR)
93.264.256 70.555.520
Genel Yönetim Giderleri
18 -25.690.162 -23.363.421
Pazarlama Giderleri
18 -20.770.562 -17.302.403
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 17.970.214 9.297.752
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -26.028.235 -10.507.331
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.745.511 28.680.117
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.745.511 28.680.117
Finansman Gelirleri
21 24.745.447 7.877.974
Finansman Giderleri
22 -45.592.256 -19.643.980
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.898.702 16.914.111
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.577.088 -4.361.277
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -18.024.496 -7.449.348
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -552.592 3.088.071
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-678.386 12.552.834
DÖNEM KARI (ZARARI)
-678.386 12.552.834
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
356.696 -88.104
Ana Ortaklık Payları
-1.035.082 12.640.938
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç -0,00028000 0,00523000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç -0,00028000 0,00523000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
66.959.535 10.797.524
Yabancı Para Çevrim Farkları
66.959.535 10.797.524
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
16 66.959.535 10.797.524
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.959.535 10.797.524
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.281.149 23.350.358
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
437.972 -45.835
Ana Ortaklık Payları
65.843.177 23.396.193http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742488


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.