KAP ***ARMAE*** AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

20.08.2018 - 14:02

***ARMAE*** AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 502.832.265 613.049.127
Satışların Maliyeti
18 -421.587.258 -549.031.907
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
81.245.007 64.017.220
BRÜT KAR (ZARAR)
81.245.007 64.017.220
Genel Yönetim Giderleri
-24.604.088 -20.288.999
Pazarlama Giderleri
-479.115 -643.907
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.291.980 7.033.601
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.570.695 -9.746.031
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.883.089 40.371.884
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
527.235 541.550
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
55.410.324 40.913.434
Finansman Gelirleri
25.473.233 4.836.185
Finansman Giderleri
-51.379.348 -19.889.622
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.504.209 25.859.997
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.722.729 -536.112
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -598.334 -595.309
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 4.321.063 59.197
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.226.938 25.323.885
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.226.938 25.323.885
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30.072.971 8.408.158
Ana Ortaklık Payları
3.153.967 16.915.727
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 100.000.000 66.213 -313.019 -18.845.017 1.597.775 6.049.317 9.978.074 98.533.343 36.022.030 134.555.373
Transferler
9.978.074 -9.978.074
Dönem Karı (Zararı)
16.915.727 16.915.727 8.408.158 25.523.885
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.642.585 -43.642.585 -22.878.489 -66.521.074
Dönem Sonu Bakiyeler
17 100.000.000 66.213 -313.019 -62.487.602 1.597.775 16.027.391 16.915.727 71.806.485 21.551.699 93.358.184
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 100.000.000 66.213 -313.019 -50.284.112 1.597.775 16.027.391 23.904.916 90.999.164 22.462.331 113.461.495
Transferler
23.904.916 -23.904.916
Dönem Karı (Zararı)
3.153.967 3.153.967 30.072.971 33.226.938
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.554.180 3.554.180 -42.679.850 -39.125.670
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
15.910 -15.910
Dönem Sonu Bakiyeler
17 100.000.000 66.213 -313.019 -46.729.932 1.613.685 39.916.397 3.153.967 97.707.311 9.855.452 107.562.763


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-134.163.081 -65.204.159
Dönem Karı (Zararı)
33.226.938 25.323.885
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.405.763 9.058.167
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 2.002.164 1.710.358
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.200.252 2.959.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.679.252 -116.000
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-479.000 3.075.906
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-586.805 808.624
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -3.722.729 536.112
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
30.072.971 8.408.158
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-622.296 -127.002
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-9.937.794 -5.237.989
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-183.941.836 -97.651.478
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.412.525 -4.022.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -8.412.525 -4.022.107
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.461.372 320.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -6.461.372 320.032
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -208.474.420 -9.134.017
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -2.080.435 -4.203.190
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16 -31.175.918 -45.768.477
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.904.310 11.702.975
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21 0 30.007
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 48.904.310 11.672.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 8.679.918 -7.026.908
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
9 31.378.417 -738.707
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 -10.286.415 -45.459.422
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.013.396 6.678.343
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.740.257 -118.214
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.726.861 6.796.557
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-132.309.135 -63.269.426
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -567.884 -362.850
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.286.062 -1.571.883
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.072.628 -1.967.142
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 40.070
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.246 247.755
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 72.059 68.485
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 -51.813 179.270
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-605.092 -1.355.711
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -605.092 -1.355.711
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.657.474 -899.256
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.989.974 141.240.956
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 127.136.681 131.743.138
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 -20.146.707 9.497.818
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.100.479 74.069.655
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-39.125.670 -66.521.074
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-64.226.149 7.548.581
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
68.917.107 9.906.284
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.690.958 17.454.865


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
33.226.938 25.323.885
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.554.180 -43.642.585
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.554.180 -43.642.585
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.554.180 -43.642.585
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.781.118 -18.318.700
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.146.707 -9.497.818
Ana Ortaklık Payları
16.634.411 -8.820.882


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.690.958 68.917.106
Ticari Alacaklar
7 200.049.047 191.636.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 200.049.047 191.636.522
Diğer Alacaklar
6.185.544 4.027.998
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.185.544 4.027.998
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
9 857.482.111 649.007.691
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 857.482.111 649.007.691
Stoklar
8 2.403.977 323.542
Peşin Ödenmiş Giderler
16 106.563.387 75.387.469
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 106.563.387 75.387.469
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.260.555 4.839.104
Diğer Dönen Varlıklar
25.480.272 16.740.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25.480.272 16.740.015
ARA TOPLAM
1.209.115.851 1.010.879.447
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.209.115.851 1.010.879.447
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10.335.231 5.552.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.335.231 5.552.405
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13.087 13.087
Maddi Duran Varlıklar
10 11.839.759 12.435.235
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
10 11.839.759 12.435.235
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.581.624 1.781.170
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.581.624 1.781.170
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 11.888.928 9.716.694
Diğer Duran Varlıklar
37.800 2.695.274
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
37.800 2.695.274
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.696.429 32.193.865
TOPLAM VARLIKLAR
1.244.812.280 1.043.073.312
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
281.734.441 152.789.511
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
281.734.441 152.789.511
Banka Kredileri
5 261.682.218 132.704.943
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 20.052.223 20.084.568
Diğer Finansal Yükümlülükler
2.541.674 2.398.211
Finansal Teminat Sözleşmeleri
6 2.541.674 2.398.211
Ticari Borçlar
521.115.519 472.274.447
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 521.115.519 472.274.447
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
25.335.397 16.655.479
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
15 25.335.397 16.655.479
Diğer Borçlar
157.732 94.494
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
157.732 94.494
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
58.218.575 26.840.158
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
9 58.218.575 26.840.158
Ertelenmiş Gelirler
98.625.662 98.612.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 98.625.662 98.612.902
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
142.599 1.428.661
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.937.158 9.788.846
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.937.158 9.788.846
ARA TOPLAM
1.001.808.757 780.882.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.001.808.757 780.882.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
80.104.274 81.646.297
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
80.104.274 81.646.297
Banka Kredileri
5 20.104.274 21.646.297
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 60.000.000 60.000.000
Diğer Finansal Yükümlülükler
3.702.919 4.112.608
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 3.702.919 4.112.608
Ertelenmiş Gelirler
36.505.098 46.804.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 36.505.098 46.804.273
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.442.416 6.331.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 7.442.416 6.331.048
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 7.686.053 9.834.882
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
135.440.760 148.729.108
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.137.249.517 929.611.817
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
97.707.311 90.999.164
Ödenmiş Sermaye
17 100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 66.213 66.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-313.019 -313.019
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-313.019 -313.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-46.729.932 -50.284.112
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 -46.729.932 -50.284.112
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.613.685 1.597.775
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
17 1.613.685 1.597.775
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 39.916.397 16.027.391
Net Dönem Karı veya Zararı
3.153.967 23.904.916
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.855.452 22.462.331
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
107.562.763 113.461.495
TOPLAM KAYNAKLAR
1.244.812.280 1.043.073.312http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705077


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.785 Değişim: 0,00% Hacim : 8.014 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.637 23.10.2019 Yüksek 99.851
Açılış: 98.799
5,7495 Değişim: 0,27%
Düşük 5,7300 24.10.2019 Yüksek 5,7501
Açılış: 5,7342
6,4111 Değişim: 0,43%
Düşük 6,3791 24.10.2019 Yüksek 6,4127
Açılış: 6,3836
275,97 Değişim: 0,32%
Düşük 274,95 24.10.2019 Yüksek 276,09
Açılış: 275,09
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.