KAP ***ANELT*** ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

15.08.2018 - 22:48

***ANELT*** ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 9.232 23.502 9.232 19.132
Satışların Maliyeti
3 -14.402 -45.427 -11.898 -28.924
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-5.170 -21.925 -2.666 -9.792
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-5.170 -21.925 -2.666 -9.792
Genel Yönetim Giderleri
3 -255.969 -247.775 -117.805 -123.622
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3 171.170 770.249 138.856 760.888
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
3 -77.660 -171.754 -51.543 -101.502
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-167.629 328.795 -33.158 525.972
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3 1.292 1.757 282 856
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
3 -1.774 -130.511 -1.774 -127.754
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 -4.491.591 -477.178 -2.826.861 171.921
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.659.702 -277.137 -2.861.511 570.995
Finansman Gelirleri
3 57.448 115.334 33.089 63.005
Finansman Giderleri
3 -8.249 -29.276 -4.367 -15.826
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.610.503 -191.079 -2.832.789 618.174
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2 -12 -1 -8
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3 -2 -12 -1 -8
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.610.505 -191.091 -2.832.790 618.166
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.610.505 -191.091 -2.832.790 618.166
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 0 1 0 0
Ana Ortaklık Payları
14 -4.610.505 -191.092 -2.832.790 618.166
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 130.319 89.747 1.286.260 6.698.160 -11.797.711 -1.584.847 -13.382.558 44.821.928 2 44.821.930
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.584.847 1.584.847 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-89.747 89.747 -191.092 -101.345 -191.092 1 -191.091
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 130.319 0 1.286.260 6.698.160 -13.292.811 -191.092 -13.483.903 44.630.836 3 44.630.839
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 50.000.000 130.319 0 1.286.260 6.698.160 -13.292.811 -2.030.084 -15.322.895 42.791.844 3 42.791.847
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-2.030.084 2.030.084 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.610.505 -4.610.505 -4.610.505 -4.610.505
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 50.000.000 130.319 0 1.286.260 6.698.160 -15.322.895 -4.610.505 -19.933.400 38.181.339 3 38.181.342


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-332.549 -96.253
Dönem Karı (Zararı)
14 -4.610.505 -191.091
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.345.003 -171.232
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.087 13.100
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-109.714 -573.161
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -109.714 -573.161
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-49.199 -86.058
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-57.448 -115.334
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.249 29.276
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-764 -2.303
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-764 -2.303
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4.491.591 477.178
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
8 4.491.591 477.178
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2 12
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-67.047 266.070
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 0 125.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.234 338.770
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,15 -79.735 333.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 13.501 5.416
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.123 -203.640
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,15 -72.746 -203.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -377 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9.829 45.155
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.820 14.292
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.122 -75.710
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,15 35.589 -48.068
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -9.467 -27.642
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.069 -219.532
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7,15 0 -213.799
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -12.069 -5.733
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
0 183.328
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.248 58.407
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6.137 58.407
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
48.111 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-332.549 -96.253
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.352 67.442
Ödenen Faiz
-8.249 -29.220
Alınan Faiz
42.601 96.662
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-298.197 -28.811
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.763 742
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-294.434 -28.069
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 732.819 1.099.635
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 438.385 1.071.566


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.610.505 -191.091 -2.832.790 618.166
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.610.505 -191.091 -2.832.790 618.166
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.610.505 -191.091 -2.832.790 618.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 438.385 732.819
Finansal Yatırımlar
6.148 7.922
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 6.148 7.922
Ticari Alacaklar
79.827 13.593
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,15 79.735 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 92 13.593
Diğer Alacaklar
569.301 496.178
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,15 568.924 496.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 377 0
Stoklar
213.132 222.961
Peşin Ödenmiş Giderler
9.654 3.955
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.654 3.955
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
235 378
Diğer Dönen Varlıklar
169.873 174.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
169.873 174.092
ARA TOPLAM
1.486.555 1.651.898
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.486.555 1.651.898
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 40.821.652 45.280.729
Maddi Duran Varlıklar
9 9.334 13.120
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 143.329 152.630
Peşin Ödenmiş Giderler
299 177
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
299 177
Ertelenmiş Vergi Varlığı
386 386
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.975.000 45.447.042
TOPLAM VARLIKLAR
42.461.555 47.098.940
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
55.868 29.746
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 36.160 571
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 19.708 29.175
Diğer Borçlar
23.263 26.102
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 23.263 26.102
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
8 168.461 135.947
Ertelenmiş Gelirler
36.267 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
36.267 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.984.043 4.093.757
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.984.043 4.093.757
ARA TOPLAM
4.267.902 4.285.552
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.267.902 4.285.552
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
12.311 21.541
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 12.311 21.541
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.311 21.541
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.280.213 4.307.093
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.181.339 42.791.844
Ödenmiş Sermaye
12 50.000.000 50.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 130.319 130.319
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.286.260 1.286.260
Yasal Yedekler
12 1.286.260 1.286.260
Diğer Yedekler
12 6.698.160 6.698.160
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -15.322.895 -13.292.811
Net Dönem Karı veya Zararı
14 -4.610.505 -2.030.084
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 3 3
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.181.342 42.791.847
TOPLAM KAYNAKLAR
42.461.555 47.098.940http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704118


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.300 Değişim: 0,17% Hacim : 849 Mio.TL Son veri saati : 10:53
Düşük 93.980 17.10.2019 Yüksek 94.372
Açılış: 94.134
5,8855 Değişim: 0,02%
Düşük 5,8746 17.10.2019 Yüksek 5,8999
Açılış: 5,8843
6,5265 Değişim: 0,11%
Düşük 6,5147 17.10.2019 Yüksek 6,5395
Açılış: 6,5191
281,95 Değişim: 0,01%
Düşük 281,18 17.10.2019 Yüksek 282,94
Açılış: 281,92
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.