KAP ***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:41
KAP ***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 526.573.328 604.183.551 261.542.850 333.602.787
Satışların Maliyeti
4 -517.450.616 -567.979.862 -260.832.494 -314.409.223
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.122.712 36.203.689 710.356 19.193.564
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
9.122.712 36.203.689 710.356 19.193.564
Genel Yönetim Giderleri
4 -15.476.462 -16.322.162 -6.241.960 -7.812.118
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4 36.074.385 16.295.766 11.985.277 4.909.827
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
4 -21.858.416 -10.091.024 -7.362.484 -5.939.412
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.862.219 26.086.269 -908.811 10.351.861
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4 1.607.762 36.355 1.587.896 13.560
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
4 3.853 -15.357 3.853 -10.757
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
1.053.609 1.358.132 372.643 1.358.132
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -1.620.402 -5.429.924 -438.939 -3.328.054
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.907.041 22.035.475 616.642 8.384.742
Finansman Gelirleri
4 6.618.665 31.951.411 3.107.417 24.735.891
Finansman Giderleri
4 -15.822.173 -23.679.171 -7.923.264 -17.487.876
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-296.467 30.307.715 -4.199.205 15.632.757
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
974.177 -3.002.228 1.827.199 -600.616
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
4 0 -439.969 0 -338.581
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4 974.177 -2.562.259 1.827.199 -262.035
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
677.710 27.305.487 -2.372.006 15.032.141
DÖNEM KARI (ZARARI)
677.710 27.305.487 -2.372.006 15.032.141
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -573.672 -319.108 -277.603 -142.918
Ana Ortaklık Payları
21 1.251.382 27.624.595 -2.094.403 15.175.059
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.853.048 11.156.727
Dönem Karı (Zararı)
677.710 27.305.487
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
677.710 27.305.487
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.292.553 6.925.385
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.626.119 3.490.555
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.053.652 3.373.585
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 14.316.041 3.885.367
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.205.682 1.209.186
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.053.609 -1.667.028
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-3.098 -53.940
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.203.508 -8.272.240
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.618.665 -31.951.411
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15.822.173 23.679.171
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.620.402 5.315.966
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.620.402 5.315.966
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-974.177 3.002.228
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.853 15.291
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3.853 15.291
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
65.747.673 -16.196.532
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
139.923.318 75.246.124
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.22 -2.477.853 -149.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 142.401.171 75.395.585
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.621.372 11.887
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 -1.594.910 4.367.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
- 7.216.282 -4.355.560
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-136.399.332 -154.392.594
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
11 -136.399.332 -154.392.594
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 40.273.807 -2.100.810
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -26.135.938 -11.554.527
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.025.306 35.095.174
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.22 -2.299.818 3.767.322
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -31.725.488 31.327.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 11.214.496 186.510
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-423.233 -17.236.390
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
11 -423.233 -17.236.390
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.168.075 -693.035
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22 -812.844 2.601.177
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.355.231 -3.294.212
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 30.269.195 2.633.771
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.597.369 56.607.358
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.516.481 2.726.249
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
34.080.888 53.881.109
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
89.717.936 18.034.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -24.526.485 -988.119
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.338.403 -5.889.494
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.869.647 -2.131.732
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-32.517.290 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
285.965 15.611
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
285.457 15.611
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
508 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.638.322 -2.147.343
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.576.575 -2.147.343
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.747 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.607.140 -2.159.406
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.241.193 16.519.188
Kredilerden Nakit Girişleri
7 35.241.193 16.519.188
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.162.813 -24.340.235
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -2.162.813 -24.340.235
Ödenen Faiz
-13.275.374 -28.659.225
Alınan Faiz
2.804.134 34.320.866
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.590.541 6.865.589
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.101.400 146.683
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.691.941 7.012.272
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 47.420.822 56.097.860
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 98.112.763 63.110.132


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 98.112.763 47.420.822
Ticari Alacaklar
223.628.332 363.551.650
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.546.205 68.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 221.082.127 363.483.298
Diğer Alacaklar
18.816.378 24.437.750
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 5.108.432 3.513.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.707.946 20.924.228
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
430.180.873 293.781.541
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
11 430.180.873 293.781.541
Stoklar
9 115.606.620 155.880.427
Peşin Ödenmiş Giderler
63.109.538 36.538.954
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 63.109.538 36.538.954
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.619.542 2.280.559
Diğer Dönen Varlıklar
7.273.075 8.357.801
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.273.075 8.357.801
ARA TOPLAM
958.347.121 932.249.504
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
958.347.121 932.249.504
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6.247 6.247
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.247 6.247
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 114.198.112 83.611.043
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 10.828.435 10.828.435
Maddi Duran Varlıklar
14 54.834.916 52.938.897
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 230.070 230.076
Peşin Ödenmiş Giderler
537.512 972.158
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 537.512 972.158
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33.181.352 31.363.200
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
395.440 546.636
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
214.212.084 180.496.692
TOPLAM VARLIKLAR
1.172.559.205 1.112.746.196
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
105.751.630 69.789.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 105.751.630 69.789.023
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.774.789 3.576.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.774.789 3.576.435
Ticari Borçlar
196.361.437 230.386.743
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 561.145 2.860.963
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 195.800.292 227.525.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 18.376.057 7.161.561
Diğer Borçlar
4.988.264 7.053.373
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 0 812.844
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.988.264 6.240.529
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18.821.184 19.244.417
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 18.821.184 19.244.417
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
254.140.165 223.870.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
254.140.165 223.870.970
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
99.540 3.718.861
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.325.942 16.704.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 11.306.063 12.479.388
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.019.879 4.225.561
ARA TOPLAM
616.639.008 581.506.332
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
616.639.008 581.506.332
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.946.864 27.200.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 27.946.864 27.200.384
Diğer Borçlar
0 102.966
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 102.966
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.008.324 27.566.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 22.008.324 27.566.532
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
644.243 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.599.431 54.869.882
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
667.238.439 636.376.214
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
508.099.574 478.575.118
Ödenmiş Sermaye
18 110.000.000 110.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.384.433 1.384.433
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -48.314.150 -48.314.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.873.743 -1.524.368
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.873.743 -1.524.368
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 -348.487 -348.487
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.525.256 -1.175.881
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
202.641.241 174.018.792
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 202.641.241 174.018.792
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.833.158 12.833.158
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
0 0
Yasal Yedekler
18 12.833.158 12.833.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 230.177.253 213.225.173
Net Dönem Karı veya Zararı
21 1.251.382 16.952.080
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -2.778.808 -2.205.136
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
505.320.766 476.369.982
TOPLAM KAYNAKLAR
1.172.559.205 1.112.746.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -963.373 90.181.741 11.982.429 159.787.220 70.036.425 393.746.238 -2.441.854 391.304.384
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.740.534 -1.740.534 -76 -1.740.610
Transferler
70.036.425 -70.036.425
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-102.082 51.063.761 27.624.595 78.586.274 -319.108 78.267.166
Dönem Sonu Bakiyeler
18 110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -1.065.455 141.245.502 11.982.429 228.083.111 27.624.595 470.591.978 -2.761.038 467.830.940
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -1.175.881 174.018.792 12.833.158 213.225.173 16.952.080 478.575.118 -2.205.136 476.369.982
Transferler
16.952.080 -16.952.080 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-349.375 28.622.449 1.251.382 29.524.456 -573.672 28.950.784
Dönem Sonu Bakiyeler
18 110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -1.525.256 202.641.241 12.833.158 230.177.253 1.251.382 508.099.574 -2.778.808 505.320.766


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
677.710 27.305.487 -2.372.006 15.032.141
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-349.375 -102.082 -117.128 2.740
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-436.719 -127.603 -146.410 3.425
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
87.344 25.521 29.282 -685
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
87.344 25.521 29.282 -685
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28.622.449 51.063.761 7.634.804 39.424.010
Yabancı Para Çevrim Farkları
28.622.449 51.063.761 7.634.804 39.424.010
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
28.622.449 51.063.761 7.634.804 39.424.010
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.273.074 50.961.679 7.517.676 39.426.750
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.950.784 78.267.166 5.145.670 54.458.891
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-573.672 -319.108 -277.603 -142.918
Ana Ortaklık Payları
29.524.456 78.586.274 5.423.273 54.601.809http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782052


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.212 Değişim: 0,00% Hacim : 21.326 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 21.10.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
7,8152 Değişim: 0,03%
Düşük 7,8008 22.10.2020 Yüksek 7,8278
Açılış: 7,8127
9,2717 Değişim: 0,08%
Düşük 9,2468 22.10.2020 Yüksek 9,2833
Açılış: 9,2641
481,76 Değişim: -0,36%
Düşük 479,85 22.10.2020 Yüksek 484,03
Açılış: 483,49
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.