KAP ***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

15.08.2018 - 22:38

***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 604.183.551 463.781.732 333.602.787 263.437.794
Satışların Maliyeti
4 -567.979.862 -408.613.923 -314.409.223 -220.035.926
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.203.689 55.167.809 19.193.564 43.401.868
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
36.203.689 55.167.809 19.193.564 43.401.868
Genel Yönetim Giderleri
4 -16.322.162 -16.665.022 -7.812.118 -8.650.110
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4 16.295.766 12.420.874 4.909.827 4.860.466
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
4 -10.091.024 -10.900.339 -5.939.412 -11.898.355
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.086.269 40.023.322 10.351.861 27.713.869
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4 36.355 70.859 13.560 53.732
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
4 -15.357 -30.316 -10.757 -27.657
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
1.358.132 0 1.358.132 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -5.429.924 -418.426 -3.328.054 440.393
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.035.475 39.645.439 8.384.742 28.180.337
Finansman Gelirleri
4 31.951.411 10.879.696 24.735.891 1.013.517
Finansman Giderleri
4 -23.679.171 -14.918.130 -17.487.876 -7.839.278
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.307.715 35.607.005 15.632.757 21.354.576
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.002.228 3.738.844 -600.616 -326.811
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
4 -439.969 -6.418.236 -338.581 -4.492.571
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4 -2.562.259 10.157.080 -262.035 4.165.760
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.305.487 39.345.849 15.032.141 21.027.765
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.305.487 39.345.849 15.032.141 21.027.765
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -319.108 -106.934 -142.918 -86.509
Ana Ortaklık Payları
21 27.624.595 39.452.783 15.175.059 21.114.274
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -857.483 78.827.166 10.389.397 113.509.051 59.839.001 324.428.928 -2.173.237 322.255.691
Transferler
39.359 59.799.642 -59.839.001
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.546 -2.849.055 39.452.783 36.559.182 -106.934 36.452.248
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -902.029 75.978.111 10.428.756 173.308.693 39.452.783 360.988.110 -2.280.171 358.707.939
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -963.373 90.181.741 11.982.429 159.787.220 70.036.425 393.746.238 -2.441.854 391.304.384
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.740.534 -1.740.534 -76 -1.740.610
Transferler
70.036.425 -70.036.425
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-102.082 51.063.761 27.624.595 78.586.274 -319.108 78.267.166
Dönem Sonu Bakiyeler
18 110.000.000 1.384.433 -48.314.150 -348.487 -1.065.455 141.245.502 11.982.429 228.083.111 27.624.595 470.591.978 -2.761.038 467.830.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.156.727 123.188.896
Dönem Karı (Zararı)
27.305.487 39.345.849
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.305.487 39.345.849
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.925.385 7.649.965
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.490.555 3.465.590
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.373.585 3.498.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.885.367 3.406.527
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.209.186 2.190.945
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.667.028 -2.216.672
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-53.940 117.625
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.272.240 4.038.434
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-31.951.411 -10.879.696
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23.679.171 14.918.130
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5.315.966 386.360
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5.315.966 386.360
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.002.228 -3.738.844
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15.291 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15.291 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.196.532 82.987.830
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
75.246.124 121.680.543
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.22 -149.461 -123.464
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 75.395.585 121.804.007
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.887 -2.178.981
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 4.367.447 -6.118.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.355.560 3.939.364
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -154.392.594 -27.844.705
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -2.100.810 -49.079.901
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -11.554.527 -12.832.513
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.095.174 -2.733.481
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.22 3.767.322 -1.310.151
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 31.327.852 -1.423.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 186.510 1.675.202
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -17.236.390 56.607.722
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-693.035 -5.114.115
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22 2.601.177 -2.737.331
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.294.212 -2.376.784
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 2.633.771 -103.109
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.607.358 2.911.168
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.726.249 5.565.681
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
53.881.109 -2.654.513
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.034.340 129.983.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -988.119 -1.542.092
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.889.494 -5.252.656
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.131.732 -3.056.482
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.611 176.957
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 15.611 176.957
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.147.343 -3.233.439
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.147.343 -3.151.568
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 0 -81.871
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.159.406 -93.226.397
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.519.188 41.069.542
Kredilerden Nakit Girişleri
16.519.188 41.069.542
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.340.235 -128.419.712
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.340.235 -128.419.712
Ödenen Faiz
-28.659.225 -7.859.573
Alınan Faiz
34.320.866 1.983.346
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.865.589 26.906.017
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
146.683 31.505
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.012.272 26.937.522
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 56.097.860 31.689.004
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 63.110.132 58.626.526


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27.305.487 39.345.849 15.032.141 21.027.765
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-102.082 -44.546 2.740 4.081
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.603 -55.683 3.425 5.101
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25.521 11.137 -685 -1.020
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25.521 11.137 -685 -1.020
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
51.063.761 -2.849.055 39.424.010 -6.353.586
Yabancı Para Çevrim Farkları
51.063.761 -2.849.055 39.424.010 -6.353.586
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
51.063.761 -2.849.055 39.424.010 -6.353.586
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.961.679 -2.893.601 39.426.750 -6.349.505
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
78.267.166 36.452.248 54.458.891 14.678.260
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-319.108 -106.934 -142.918 -86.509
Ana Ortaklık Payları
78.586.274 36.559.182 54.601.809 14.764.769


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 63.110.132 56.097.860
Finansal Yatırımlar
0
Ticari Alacaklar
204.323.797 278.157.848
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8.22 855.630 706.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 203.468.167 277.451.679
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
24.138.797 24.150.684
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 6.794.585 11.162.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.344.212 12.988.652
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
312.938.894 158.546.300
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
11 312.938.894 158.546.300
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
9 237.466.712 235.365.902
Peşin Ödenmiş Giderler
49.660.170 37.305.373
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.22 1.283.372 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 48.376.798 37.305.373
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.107.002 1.973.952
Diğer Dönen Varlıklar
8.878.464 9.298.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.878.464 9.298.490
ARA TOPLAM
901.623.968 800.896.409
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
901.623.968 800.896.409
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
6.246 6.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.246 6.247
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 51.103.185 56.419.151
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.470.000 2.470.000
Maddi Duran Varlıklar
48.210.903 41.565.008
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
166.448 238.295
Peşin Ödenmiş Giderler
1.622.158 2.422.428
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.622.158 2.422.428
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31.192.737 30.093.444
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
521.728 854.000
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
135.293.405 134.068.573
TOPLAM VARLIKLAR
1.036.917.373 934.964.982
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.519.288 23.208.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 16.519.288 23.208.716
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.983.888 2.558.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 2.983.888 2.558.678
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
250.535.307 215.440.133
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8.22 5.139.403 1.372.081
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 245.395.904 214.068.052
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.470.826 1.284.316
Diğer Borçlar
4.720.298 5.104.438
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 3.187.859 586.682
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.532.439 4.517.756
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
27.294.556 44.530.946
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
11 27.294.556 44.530.946
Ertelenmiş Gelirler
197.404.597 194.770.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
197.404.597 194.770.826
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
440.062 4.782.492
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.191.858 11.825.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 10.581.516 8.423.865
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.610.342 3.401.156
ARA TOPLAM
516.560.680 503.505.566
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
516.560.680 503.505.566
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.517.299 22.786.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 25.517.299 22.786.980
Diğer Borçlar
411.863 720.758
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
411.863 720.758
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.238.169 16.647.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 23.238.169 16.647.294
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
3.358.422 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.525.753 40.155.032
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
569.086.433 543.660.598
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
470.591.978 393.746.238
Ödenmiş Sermaye
18 110.000.000 110.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.384.433 1.384.433
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -48.314.150 -48.314.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.413.942 -1.311.860
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.413.942 -1.311.860
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 -348.487 -348.487
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.065.455 -963.373
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
141.245.502 90.181.741
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 141.245.502 90.181.741
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.982.429 11.982.429
Yasal Yedekler
18 11.982.429 11.982.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 228.083.111 159.787.220
Net Dönem Karı veya Zararı
21 27.624.595 70.036.425
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -2.761.038 -2.441.854
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
467.830.940 391.304.384
TOPLAM KAYNAKLAR
1.036.917.373 934.964.982http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704115


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.