KAP ***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 17:47

***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 167.590.760 5.082.448 125.669.229 701.221
Satışların Maliyeti
30 -165.740.985 0 -124.652.088 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.849.775 5.082.448 1.017.141 701.221
BRÜT KAR (ZARAR)
1.849.775 5.082.448 1.017.141 701.221
Genel Yönetim Giderleri
31 -5.531.544 -5.037.137 -2.153.434 -1.115.080
Pazarlama Giderleri
31 -529.653 -727.147 -221.806 -189.579
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
31 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 21.413 507 7.526 7
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -2.006 -2 -1.918 602.375
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.192.015 -681.331 -1.352.491 -1.056
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 21.888.550 8.615.415 12.233.128 1.733.291
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 -13.848.214 -10.355.234 -8.182.219 -1.745.035
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.848.321 -2.421.150 2.698.418 -12.800
Finansman Gelirleri
35 0 0
Finansman Giderleri
35 -443.961 -162.392 -419.468 -109.242
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.404.360 -2.583.542 2.278.950 -122.042
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -840.848 530.188 -573.465 -7.853
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -896.926 0 -687.705 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 56.078 530.188 114.240 -7.853
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.563.512 -2.053.354 1.705.485 -129.895
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.563.512 -2.053.354 1.705.485 -129.895
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.563.512 -2.053.354 1.705.485 -129.895
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 27.500.000 -4.971 333.302 -55.573 2.061.737 29.834.495 29.834.495
Transferler
29 2.061.737 -2.061.737 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -58.522 -2.053.354 -2.111.876 -2.111.876
Dönem Sonu Bakiyeler
29 27.500.000 -63.493 333.302 2.006.164 -2.053.354 27.722.619 27.722.619
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 27.500.000 -47.792 333.302 2.006.164 -444.546 29.347.128 29.347.128
Transferler
29 -444.546 444.546 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 10.049 2.563.512 2.563.512 2.563.512
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.710 -1.710
Dönem Sonu Bakiyeler
29 27.500.000 -57.841 333.302 1.559.908 2.563.512 31.898.881 31.898.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.596.229 -5.672.340
Dönem Karı (Zararı)
2.563.512 -2.053.354
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.408.184 -349.596
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 570.420 253.444
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21 -3.084 -72.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -3.084 -72.852
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 840.848 -530.188
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.567.925 -3.269.390
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -248.854 -11.213
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -12.021.214 2.924.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -12.021.214 2.924.229
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.842.671 -506.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -2.842.671 -506.476
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 -386.062 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -169.799 -42.357
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,11,21 4.468.494 -5.761.173
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 104.565 53.703
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 4.363.929 -5.814.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 20.399 -85.317
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 139.057 -29.054
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 139.057 -29.054
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 472.725 241.971
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.596.229 -5.672.340
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
19 -328.411 -444.797
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -328.411 -444.797
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -328.411 -444.797
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9 236.473 1.183.881
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 238.183 1.183.881
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 238.183 1.183.881
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
29 -1.710 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.688.167 -4.933.256
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.688.167 -4.933.256
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 11.612.812 14.894.006
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 4.924.645 9.960.750


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
29 2.563.512 -2.053.354 1.705.485 -129.895
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.049 -58.522 -7.176 -25.385
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21-29 -14.415 -73.153 -9.200 -31.731
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.366 14.631 2.024 6.346
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21-23 4.366 14.631 2.024 6.346
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.049 -58.522 -7.176 -25.385
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.553.463 -2.111.876 1.698.309 -155.280
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.553.463 -2.111.876 1.698.309 -155.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.924.645 11.680.419
Finansal Yatırımlar
8 6.038.570 5.789.716
Ticari Alacaklar
11 27.222.757 15.201.543
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 27.222.757 15.201.543
Diğer Alacaklar
6 3.717.233 969.827
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 3.717.233 969.827
Türev Araçlar
13 386.062 0
Stoklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 237.487 66.952
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 2.618 1.413
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 234.869 65.539
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 85.075
Diğer Dönen Varlıklar
16 0 10.000
ARA TOPLAM
42.526.754 33.803.532
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
42.526.754 33.803.532
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 159.711 159.711
Ticari Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 0 0
Diğer Alacaklar
12 34.009 23.045
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 34.009 23.045
Türev Araçlar
13 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 0 0
Maddi Duran Varlıklar
19 1.600.107 1.773.507
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 318.811 380.309
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 736
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 0 0
Diğer Duran Varlıklar
16 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.112.638 2.337.308
TOPLAM VARLIKLAR
44.639.392 36.140.840
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 3.070 11.593
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 561.517 364.836
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 0 0
Ticari Borçlar
11 9.304.968 4.836.474
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 335.098 230.533
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 8.969.870 4.605.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 108.050 87.651
Diğer Borçlar
12 197.760 58.703
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 197.760 58.703
Türev Araçlar
13 1.022.915 550.190
Devlet Teşvik ve Yardımları
22 0 0
Ertelenmiş Gelirler
23 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 657.054 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 0 0
ARA TOPLAM
11.855.334 5.909.447
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.855.334 5.909.447
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 833.259 783.233
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 0 0
Ticari Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 0 0
Diğer Borçlar
12 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 0 0
Türev Araçlar
13 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
22 0 0
Ertelenmiş Gelirler
23 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 28.595 17.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 28.595 17.264
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
28 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 23.323 83.768
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
27 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
885.177 884.265
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.740.511 6.793.712
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 31.898.881 29.347.128
Ödenmiş Sermaye
29 27.500.000 27.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -57.841 -47.792
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -57.841 -47.792
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -57.841 -47.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 333.302 333.302
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 1.559.908 2.006.164
Net Dönem Karı veya Zararı
29 2.563.512 -444.546
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29 31.898.881 29.347.128
TOPLAM KAYNAKLAR
44.639.392 36.140.840http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716292


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.590 Değişim: 0,00% Hacim : 7.846 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 102.246 16.09.2019 Yüksek 103.321
Açılış: 102.552
5,7299 Değişim: 0,01%
Düşük 5,7237 17.09.2019 Yüksek 5,7329
Açılış: 5,7294
6,3117 Değişim: 0,10%
Düşük 6,3005 17.09.2019 Yüksek 6,3159
Açılış: 6,3057
276,05 Değişim: 0,02%
Düşük 275,73 17.09.2019 Yüksek 276,51
Açılış: 275,99
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.