KAP ***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 15:14

***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 41.921.532 4.381.227 27.818.696 468.825
Satışların Maliyeti
30 -41.088.898 0 -27.388.227 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
832.634 4.381.227 430.469 468.825
BRÜT KAR (ZARAR)
832.634 4.381.227 430.469 468.825
Genel Yönetim Giderleri
31 -3.378.110 -3.922.058 -1.811.648 -2.349.818
Pazarlama Giderleri
31 -307.848 -537.568 -207.061 -59.936
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
31 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 13.887 500 12.273 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -88 -602.376 0 -826
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.839.525 -680.275 -1.575.967 -1.941.755
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 9.655.422 6.882.124 6.874.023 1.982.563
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 -5.665.995 -8.610.200 -3.835.082 -1.889.203
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.149.902 -2.408.351 1.462.974 -1.848.395
Finansman Gelirleri
35 0 0
Finansman Giderleri
35 -24.493 -53.150 59.540 -53.150
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.125.409 -2.461.501 1.522.514 -1.901.545
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -267.384 538.041 -265.800 416.337
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -209.221 0 -209.221 394.371
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -58.163 538.041 -56.579 21.966
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
858.025 -1.923.460 1.256.714 -1.485.208
DÖNEM KARI (ZARARI)
858.025 -1.923.460 1.256.714 -1.485.208
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
858.025 -1.923.460 1.256.714 -1.485.208
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 27.500.000 -4.971 333.302 -55.573 2.061.737 29.834.495 29.834.495
Transferler
29 2.061.737 -2.061.737 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -33.137 -1.923.460 -1.956.597 -1.956.597
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 27.500.000 -38.108 333.302 2.006.164 -1.923.460 27.877.898 27.877.898
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 27.500.000 -47.792 333.302 2.006.164 -444.546 29.347.128 29.347.128
Transferler
29 -444.546 444.546 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -2.873 858.025 855.152 855.152
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.710
Dönem Sonu Bakiyeler
29 27.500.000 -50.665 333.302 1.559.908 858.025 30.200.570 30.200.570


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.530.862 -2.459.674
Dönem Karı (Zararı)
858.025 -1.923.460
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
637.569 -418.815
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 367.250 161.751
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.936 -42.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 2.936 -42.525
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 267.383 -538.041
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.026.456 -117.399
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 2.868 -28.530
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -7.046.313 8.331.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -7.046.313 8.331.636
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 28.182 -493.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 28.182 -493.035
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 0 -539.692
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -180.476 -89.368
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.704.067 -7.678.789
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 20.189 -22.308
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 2.683.878 -7.656.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -35.584 -90.147
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
122.367 -18.057
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 122.367 -18.057
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 378.433 488.583
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.530.862 -2.459.674
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-282.142 -439.563
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -282.142 -439.563
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -282.142 -439.563
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.801 1.398.856
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 64.039 1.398.856
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 64.039 1.398.856
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -52.529 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -52.529 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
29 -1.709 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.803.203 -1.500.381
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.803.203 -1.500.381
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 11.612.812 14.894.006
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 8.809.609 13.393.625


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
29 858.025 -1.923.460 1.256.714 -1.485.208
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.873 -33.137 4.070 -36.008
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21-29 -5.215 -41.421 3.464 -45.009
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.342 8.284 606 9.001
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21-23 2.342 8.284 606 9.001
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.873 -33.137 4.070 -36.008
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
855.152 -1.956.597 1.260.784 -1.521.216
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
855.152 -1.956.597 1.260.784 -1.521.216


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 8.809.609 11.680.419
Finansal Yatırımlar
8 5.786.848 5.789.716
Ticari Alacaklar
11 22.247.856 15.201.543
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 22.247.856 15.201.543
Diğer Alacaklar
6 975.855 969.827
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 975.855 969.827
Türev Araçlar
13 0 0
Stoklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 248.165 66.952
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 5.739 1.413
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 242.426 65.539
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 83.344 85.075
Diğer Dönen Varlıklar
16 0 10.000
ARA TOPLAM
38.151.677 33.803.532
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.151.677 33.803.532
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 159.711 159.711
Ticari Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 0 0
Diğer Alacaklar
12 17.123 23.045
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 17.123 23.045
Türev Araçlar
13 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 0 0
Maddi Duran Varlıklar
19 1.730.824 1.773.507
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 337.884 380.309
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 736
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 0 0
Diğer Duran Varlıklar
16 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.245.542 2.337.308
TOPLAM VARLIKLAR
40.397.219 36.140.840
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 9.915 11.593
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 428.875 364.836
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 0 0
Ticari Borçlar
11 7.540.541 4.836.474
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 250.722 230.533
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 7.289.819 4.605.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 52.067 87.651
Diğer Borçlar
12 181.072 58.703
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 181.072 58.703
Türev Araçlar
13 928.623 550.190
Devlet Teşvik ve Yardımları
22 0 0
Ertelenmiş Gelirler
23 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 158.171 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 0 0
ARA TOPLAM
9.299.264 5.909.447
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.299.264 5.909.447
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 732.382 783.233
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 0 0
Ticari Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 0 0
Diğer Borçlar
12 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 0 0
Türev Araçlar
13 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
22 0 0
Ertelenmiş Gelirler
23 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 25.416 17.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 25.416 17.264
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
28 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 139.587 83.768
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
27 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
897.385 884.265
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.196.649 6.793.712
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 30.200.570 29.347.128
Ödenmiş Sermaye
29 27.500.000 27.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -50.665 -47.792
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -50.665 -47.792
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -50.665 -47.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 333.302 333.302
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 1.559.908 2.006.164
Net Dönem Karı veya Zararı
29 858.025 -444.546
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29 30.200.570 29.347.128
TOPLAM KAYNAKLAR
40.397.219 36.140.840http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703450


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: -0,10% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7428 Değişim: 0,42%
Düşük 5,6815 21.09.2019 Yüksek 5,7499
Açılış: 5,7186
6,3303 Değişim: 0,17%
Düşük 6,2827 21.09.2019 Yüksek 6,3360
Açılış: 6,3197
280,12 Değişim: 1,64%
Düşük 274,46 20.09.2019 Yüksek 280,26
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.