KAP ***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.07.2020 - 22:58
KAP ***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 2.432.690 1.887.194 1.320.409 1.111.871
Satışların Maliyeti
29 -1.587.086 -1.262.990 -869.456 -745.011
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
845.604 624.204 450.953 366.860
BRÜT KAR (ZARAR)
845.604 624.204 450.953 366.860
Genel Yönetim Giderleri
30,31 -138.738 -122.491 -70.020 -64.160
Pazarlama Giderleri
30,31 -355.286 -243.565 -190.580 -142.796
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30,31 -1.446 -1.058 -607 -581
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 91.017 48.043 47.701 16.451
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -29.119 -27.875 -15.756 -13.918
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
412.032 277.258 221.691 161.856
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 70.219 49.153 27.551 18.276
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -1.522 -504 -780 3.399
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
33 -776 -4.987 -2.204 -6.763
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 863 1.173 423 509
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
480.816 322.093 246.681 177.277
Finansman Gelirleri
34 203.832 57.863 78.539 24.406
Finansman Giderleri
34 -386.042 -237.494 -169.806 -121.802
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
298.606 142.462 155.414 79.881
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-59.348 114.353 -32.158 75.312
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -22.224 -9.945 -14.294 -5.876
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -37.124 124.298 -17.864 81.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
239.258 256.815 123.256 155.193
DÖNEM KARI (ZARARI)
239.258 256.815 123.256 155.193
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
37 239.258 256.815 123.256 155.193
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 0,31900000 0,34240000 0,16430000 0,20690000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
125.045 87.224
Dönem Karı (Zararı)
28 239.258 256.815
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
492.259 291.440
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,20 253.174 203.319
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6,7,10,11,13,27 1.964 7.634
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23,25 77.277 56.630
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8,10,32,34 122.953 111.741
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,32,34 46.923 76.055
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7,33 -69.801 -43.987
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -863 -1.173
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 59.348 -114.353
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
33 1.104 -4.662
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7,27 180 236
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-442.842 -356.503
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,32,38 -355.683 -310.354
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,38 28.267 -1.481
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
15 -3.585 -16.632
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 6.951 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -175.233 -154.182
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,34,38 17.688 62.958
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
15 1.247 17.931
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,14,27,38 -4.143 19.056
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12,33 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7,14,15,27,36 41.649 26.201
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
288.675 191.752
Ödenen Faiz
8,32,34,38 -137.904 -86.145
Alınan Faiz
32,34,38 28 229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16,25,28,36 -2.794 -3.669
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -22.960 -14.943
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-153.124 -513.846
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 30.511 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,18,20 14.134 11.244
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,11,18,20 -233.964 -571.662
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 13.437 21.863
Alınan Temettüler
16,27,33 0 5.216
Alınan Faiz
6,7,34 22.739 19.554
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10,11,27 19 -61
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-281.464 1.199.307
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.973.265 2.598.401
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -2.147.708 -1.269.005
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -6.515 -5.231
Ödenen Temettüler
28 -100.506 -124.858
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-309.543 772.685
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
183.227 98.843
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-126.316 871.528
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 989.663 153.581
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 863.347 1.025.109


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 862.629 989.866
Finansal Yatırımlar
7 114.996 47.173
Ticari Alacaklar
10,38 1.400.584 1.045.160
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
38 5.760 2.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.394.824 1.042.806
Diğer Alacaklar
11,38 71.246 99.490
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
38 48.681 87.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 22.565 11.968
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
15 18.602 15.017
Türev Araçlar
12 185 494
Stoklar
13 787.621 614.104
Peşin Ödenmiş Giderler
14 57.631 43.361
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 1.511 7.009
Diğer Dönen Varlıklar
27 2.720 13.931
ARA TOPLAM
3.317.725 2.875.605
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.317.725 2.875.605
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 306.955 346.570
Diğer Alacaklar
11 567 585
Türev Araçlar
12 64.944 14.844
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 16.648 15.785
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 73.742 73.742
Maddi Duran Varlıklar
18 3.479.895 3.476.037
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 14.428 17.731
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20,21 7.621 8.121
Şerefiye
21 5.204 5.112
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 2.417 3.009
Peşin Ödenmiş Giderler
14 33.176 46.412
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 352.072 398.152
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.350.048 4.397.979
TOPLAM VARLIKLAR
7.667.773 7.273.584
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 527.950 848.015
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 212.661 403.941
Ticari Borçlar
10,38 593.242 575.081
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 196.080 170.069
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 397.162 405.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 13.913 3.997
Diğer Borçlar
11,38 73.122 49.041
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
38 50.174 26.647
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 22.948 22.394
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
15 10.333 9.086
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 14.433 10.885
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 1.505 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
23,25 120.154 51.805
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 60.366 22.488
ARA TOPLAM
1.627.679 1.974.339
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.627.679 1.974.339
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 3.032.151 2.398.426
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 76.447 70.312
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 4.410 4.496
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.113.008 2.473.234
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.740.687 4.447.573
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28 2.927.086 2.826.011
Ödenmiş Sermaye
750.000 750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1 1
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
730.107 720.036
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
730.107 720.036
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
728.974 718.903
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.133 1.133
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-187.911 -181.850
Yabancı Para Çevrim Farkları
-245.440 -203.447
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
57.529 21.597
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
204.884 189.125
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.190.747 821.475
Net Dönem Karı veya Zararı
239.258 527.224
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.927.086 2.826.011
TOPLAM KAYNAKLAR
7.667.773 7.273.584


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 1 650.061 -223.144 168.227 511.417 450.743 2.307.305 2.307.305
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-5.071 20.898 434.916 -450.743 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 51.064 12.921 256.815 320.800 320.800
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-124.858 -124.858 -124.858
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 1 701.125 -215.294 189.125 821.475 256.815 2.503.247 2.503.247
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 1 720.036 -181.850 189.125 821.475 527.224 2.826.011 2.826.011
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 15.759 511.465 -527.224 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.071 -6.061 239.258 243.268 243.268
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-142.193 -142.193 -142.193
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730.107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -187.911 204.884 0 0 0 1.190.747 239.258 0 2.927.086 2.927.086


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
28 239.258 256.815 123.256 155.193
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28 10.071 51.064 57.478 12.563
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11.469 63.237 69.967 16.088
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.398 -12.173 -12.489 -3.525
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28 -6.061 12.921 50.755 -3.446
Yabancı Para Çevrim Farkları
-41.993 12.830 51.052 -3.537
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
46.066 117 -381 117
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.134 -26 84 -26
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.010 63.985 108.233 9.117
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
243.268 320.800 231.489 164.310
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
37 243.268 320.800 231.489 164.310http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862908


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.112 Değişim: -1,30% Hacim : 24.632 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3456 Değişim: 0,69%
Düşük 8,2678 31.10.2020 Yüksek 8,3857
Açılış: 8,2883
9,6710 Değişim: -0,10%
Düşük 9,6423 31.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
504,36 Değişim: 1,40%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.