KAP ***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.07.2020 - 15:35
KAP ***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -292.167 -292.167 530.400 238.233 0 0 2.050.528 4.967.503 1.900.115 6.867.618 31.665.128 31.665.128
Transferler
12 0 1.787.088 -1.900.115 -113.027 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.471 -34.471 0 -34.471 0 0 1.816.404 1.816.404 1.781.933 1.781.933
Dönem Sonu Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -326.638 -326.638 530.400 203.762 2.050.528 6.754.591 1.816.404 8.570.995 33.447.061 33.447.061
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -342.352 -342.352 530.400 188.048 2.163.555 6.754.591 3.895.160 10.649.751 35.510.103 35.510.103
Transferler
12 254.678 3.640.482 -3.895.160 -254.678 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.576 -10.576 -10.576 932.170 932.170 921.594 921.594
Dönem Sonu Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -352.928 -352.928 530.400 177.472 2.418.233 10.395.073 932.170 11.327.243 36.431.697 36.431.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.592.824 11.464.465
Dönem Karı (Zararı)
932.170 1.816.404
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
932.170 1.816.404
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.827 2.082.859
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 459.935 385.790
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-434.108 1.697.069
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.503.334 6.067.228
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.155.771 -23.944.584
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -1
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.155.771 -23.944.583
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.386.514 -1.178.447
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.386.514 -1.178.447
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
173.316 1.454.422
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.502.207 25.982.827
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.502.207 25.982.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-703.568 404.696
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-190.122 599.669
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-190.122 599.669
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.515.910 2.748.645
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.498.398 2.621.933
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-10.545.337 9.966.491
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.047.487 1.497.974
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-254.054 -289.187
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.896
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.896
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-254.054 -292.083
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -88.478 -187.083
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -165.576 -105.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.532.023 -1.358.542
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.399.918 -1.246.740
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.399.918 -1.246.740
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-132.105 -111.802
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.378.901 9.816.736
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.378.901 9.816.736
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 22.823.950 17.583.585
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.445.049 27.400.321


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.487.598 22.821.365
Finansal Yatırımlar
21.196.414 9.267.883
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
21.196.414 9.267.883
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 21.196.414 9.267.883
Ticari Alacaklar
7 56.941.334 22.785.563
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 1 1
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
56.941.333 22.785.562
Diğer Alacaklar
1.742.891 3.129.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.742.891 3.129.405
Peşin Ödenmiş Giderler
376.829 97.741
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
376.829 97.741
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
59.058 356.596
Diğer Dönen Varlıklar
72.585 227.451
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
72.585 227.451
ARA TOPLAM
88.876.709 58.686.004
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
88.876.709 58.686.004
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 760.007 760.007
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
760.007 760.007
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
760.007 760.007
Maddi Duran Varlıklar
8 2.459.956 2.741.854
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.375.096 1.490.093
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
1.084.860 1.251.761
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 392.517 316.500
Bilgisayar Yazılımları
392.517 316.500
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 98.949 273.753
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.711.429 4.092.114
TOPLAM VARLIKLAR
92.588.138 62.778.118
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 455.688 225.184
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
455.688 225.184
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
455.688 225.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
7 53.201.117 22.698.910
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 3.817 5.035
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
53.197.300 22.693.875
Diğer Borçlar
314.771 504.893
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
314.771 504.893
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 105.183 548.309
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.018.321 1.721.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
649.321 1.352.889
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 369.000 369.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24.219 41.731
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24.219 41.731
ARA TOPLAM
55.119.299 25.740.916
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.119.299 25.740.916
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 766.696 1.129.305
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
766.696 1.129.305
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
766.696 1.129.305
Uzun Vadeli Karşılıklar
270.446 397.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
270.446 397.794
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.037.142 1.527.099
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
56.156.441 27.268.015
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.431.697 35.510.103
Ödenmiş Sermaye
12 17.700.000 17.700.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 4.808.749 4.808.749
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -352.928 -342.352
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-352.928 -342.352
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-352.928 -342.352
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
530.400 530.400
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12 530.400 530.400
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
530.400 530.400
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.418.233 2.163.555
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
12 442.396 442.396
Yasal Yedekler
12 1.975.837 1.721.159
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.395.073 6.754.591
Net Dönem Karı veya Zararı
932.170 3.895.160
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.431.697 35.510.103
TOPLAM KAYNAKLAR
92.588.138 62.778.118


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 16.920.808 34.638.608 4.118.465 2.357.343
Satışların Maliyeti
13 -12.902.855 -31.153.261 -2.404.375 -176.235
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13 4.017.953 3.485.347 1.714.090 2.181.108
BRÜT KAR (ZARAR)
4.017.953 3.485.347 1.714.090 2.181.108
Genel Yönetim Giderleri
14 -4.027.712 -4.063.463 -1.928.725 -2.415.232
Pazarlama Giderleri
14 -334.060 -236.524 -188.196 -198.495
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
228.780 3.288 53
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-221.760 -4.666 -2.110
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-336.799 -816.018 -402.831 -434.676
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-336.799 -816.018 -402.831 -434.676
Finansman Gelirleri
1.883.534 3.706.971 704.025 5.227.048
Finansman Giderleri
-350.124 -568.415 -19.928 -3.888.433
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.196.611 2.322.538 281.266 903.939
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-264.441 -506.134 -56.075 -71.432
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -86.653 0 -20.243 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -177.788 -506.134 -35.832 -71.432
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
932.170 1.816.404 225.191 832.507
DÖNEM KARI (ZARARI)
932.170 1.816.404 225.191 832.507
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
932.170 1.816.404 225.191 832.507
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.576 -34.471 10.669 -13.292
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.560 -44.193 13.677 -17.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.984 9.722 -3.008 3.749
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 2.984 9.722 -3.008 3.749
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 56.800
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 88.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 88.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 -31.200
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 -31.200
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.576 -34.471 10.669 43.508
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
921.594 1.781.933 235.860 876.015
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
921.594 1.781.933 235.860 876.015http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862448


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.112 Değişim: -1,30% Hacim : 24.632 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3456 Değişim: 0,69%
Düşük 8,2678 31.10.2020 Yüksek 8,3857
Açılış: 8,2883
9,6710 Değişim: -0,10%
Düşük 9,6423 31.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
504,36 Değişim: 1,40%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.