KAP ***AMK*** ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.01.2019 - 22:01

***AMK*** ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.075.991 -729.369
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
4.038.873 2.270.759
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
14 4.038.873 2.270.759
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
0 0
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-14.930.439 -4.138.116
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-1.599.001 -1.703.028
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları
-10.017.029 0
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.314.409 -2.435.088
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-10.891.566 -1.867.357
Ödenen Faiz
18 -7.867.588 -8.522.967
Alınan Faiz
17 12.001.685 10.818.059
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -303.070 -1.166.693
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.015.452 9.589
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.761.444 666.238
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 1.374 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.374 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -1.762.818 -3.334
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.762.818 -3.334
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 669.572
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.411.495 13.951.603
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 13.951.603
Kredilerden Nakit Girişleri
0 13.951.603
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-51.611.495 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-51.611.495 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 9.200.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.248.930 13.888.472
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.248.930 13.888.472
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 69.832.515 55.944.043
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.583.585 69.832.515


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.500.000 4.808.749 -234.845 -234.845 945.489 710.644 0 0 1.571.222 5.219.248 -986.998 4.232.250 19.822.865 0 19.822.865
Transferler
13 -986.998 986.998 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.615 -21.615 -471.889 -493.504 0 0 1.214.559 1.214.559 721.055 0 721.055
Dönem Sonu Bakiyeler
8.500.000 4.808.749 -256.460 -256.460 473.600 217.140 1.571.222 4.232.250 1.214.559 5.446.809 20.543.920 0 20.543.920
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.500.000 4.808.749 -256.460 -256.460 473.600 217.140 0 0 1.571.222 4.232.250 1.214.559 5.446.809 20.543.920 20.543.920
Transferler
13 479.306 735.253 -1.214.559 -479.306 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.707 -35.707 56.800 21.093 0 0 1.900.115 1.900.115 1.921.208 1.921.208
Sermaye Arttırımı
9.200.000 9.200.000 9.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -292.167 -292.167 530.400 238.233 2.050.528 4.967.503 1.900.115 6.867.618 31.665.128 0 31.665.128


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.811.816 70.601.801
Finansal Yatırımlar
9.929.130 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.929.130 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 9.929.130 0
Ticari Alacaklar
7 4.524.362 886.912
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 2 2
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.524.360 886.910
Diğer Alacaklar
8 1.456.932 1.026.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.456.932 1.026.170
Peşin Ödenmiş Giderler
12 84.105 60.273
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
84.105 60.273
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 1.772.029 1.447.831
Diğer Dönen Varlıklar
12 43.993 34.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
43.993 34.515
ARA TOPLAM
35.622.367 74.057.502
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.622.367 74.057.502
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 759.904 672.005
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
759.904 672.005
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 759.904 672.005
Maddi Duran Varlıklar
9 1.664.785 172.750
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.664.785 172.750
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 136.105 13.184
Bilgisayar Yazılımları
136.105 13.184
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 802.140 1.173.709
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.362.934 2.031.648
TOPLAM VARLIKLAR
38.985.301 76.089.150
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 3.302.189 53.694.648
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
21 0 135.174
Banka Kredileri
135.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.302.189 53.559.474
Banka Kredileri
0 23.025.308
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.302.189 30.534.166
Ticari Borçlar
7 2.794.571 1.028.068
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 1.410.058 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.384.513 1.028.068
Diğer Borçlar
183.753 139.613
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 183.753 139.613
Kısa Vadeli Karşılıklar
733.198 465.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 642.723 375.560
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 90.475 90.350
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
34.769 20.212
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 34.769 20.212
ARA TOPLAM
7.048.480 55.348.451
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.048.480 55.348.451
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 271.693 196.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
271.693 196.779
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
271.693 196.779
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.320.173 55.545.230
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.665.128 20.543.920
Ödenmiş Sermaye
13 17.700.000 8.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 4.808.749 4.808.749
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 238.233 217.140
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
238.233 217.140
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
238.233 217.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.050.528 1.571.222
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
13 442.396 0
Yasal Yedekler
13 1.608.132 1.571.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.967.503 4.232.250
Net Dönem Karı veya Zararı
1.900.115 1.214.559
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.665.128 20.543.920
TOPLAM KAYNAKLAR
38.985.301 76.089.150


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 34.516.354 5.196.661
Satışların Maliyeti
14 -30.203.391 -2.728.362
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14 4.312.963 2.468.299
BRÜT KAR (ZARAR)
4.312.963 2.468.299
Genel Yönetim Giderleri
15 -5.237.850 -4.160.317
Pazarlama Giderleri
15 -411.519 -338.443
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 216 598.496
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -6.296 -862
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.342.486 -1.432.827
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.342.486 -1.432.827
Finansman Gelirleri
11.460.630 11.365.946
Finansman Giderleri
-7.867.588 -8.522.967
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.250.556 1.410.152
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-350.441 -195.593
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -350.441 -195.593
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.900.115 1.214.559
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.900.115 1.214.559
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.900.115 1.214.559
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21.093 -493.504
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-45.778 -27.019
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
88.000 -589.861
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21.129 123.376
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-21.129 123.376
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.093 -493.504
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.921.208 721.055
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.921.208 721.055http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735419


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.886 Değişim: 0,58% Hacim : 6.419 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.268 22.10.2019 Yüksek 98.367
Açılış: 97.531
5,8028 Değişim: -0,95%
Düşük 5,7879 22.10.2019 Yüksek 5,8647
Açılış: 5,8583
6,4602 Değişim: -1,12%
Düşük 6,4436 22.10.2019 Yüksek 6,5489
Açılış: 6,5335
277,48 Değişim: -0,76%
Düşük 276,28 22.10.2019 Yüksek 279,98
Açılış: 279,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.