KAP ***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 18:11
KAP ***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 -4.692.775 -24.489.849 -835.230 29.147.677 8.250 -47.377.683 -5.099.413 6.660.977 1.647.920 8.308.897
Transferler
-5.099.413 5.099.413
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33.205 -5.994.866 -5.961.661 -459.081 -6.420.742
Sermaye Arttırımı
45.000.000 1.028.890 46.028.890 2.346.324 48.375.214
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.519.582 -3.519.582 -3.519.582
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.756 -496 218.032 219.292 -219.292 0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 105.000.000 -8.212.357 1.028.890 -24.489.849 -800.269 29.147.677 7.754 -52.259.064 -5.994.866 43.427.916 3.315.871 46.743.787
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 -8.212.358 1.031.646 -24.489.849 -574.141 7.775 -18.826.359 -33.728.130 20.208.584 2.082.958 22.291.542
Transferler
-33.728.130 33.728.130
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.616 -241.810 -1.144.907
Dönem Sonu Bakiyeler
17 105.000.000 -8.212.358 1.031.646 -24.489.849 -606.757 7.775 -52.554.489 -870.481 19.305.487 1.841.148 21.146.635


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
608.192 -44.162.057
Dönem Karı (Zararı)
-1.096.335 -6.452.265
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24 -1.096.335 -6.452.265
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
396.708 -1.027.105
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 118.314 73.874
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 47.109
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 47.109
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
77.518 108.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 77.518 137.935
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -29.752
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-717.028 -14.531
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 754.430 245.063
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 -1.471.458 -259.594
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 917.904 -1.241.740
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.609.562 -36.623.059
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 110.139
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 8.794.692 -9.100.646
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 26.192.467 -7.756.909
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -133.204 4.235.354
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15.962 1.625.793
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -11.610.555 -18.032.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 192.314 638.472
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -22.596.981 -7.666.891
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
228.435 -853.772
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
526.432 177.488
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
909.935 -44.102.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 0 -7.806
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -301.743 -51.822
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-68.857 -213.104
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 3.415 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -72.272 -40.769
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
10 0 -172.335
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-541.409 43.794.538
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 48.375.124
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
17 0 -3.519.582
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
25 10.615 5.245.458
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25 -494.289 -6.306.462
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-57.735 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.074 -580.623
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.074 -580.623
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29 49.246 823.918
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29 47.172 243.295


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
29 47.172 49.246
Ticari Alacaklar
19.775.710 27.098.944
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 19.775.710 27.098.944
Diğer Alacaklar
4.920.806 31.834.130
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5,7 4.283.098 24.760.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 637.708 7.073.306
Stoklar
8 1.380.973 1.247.769
Peşin Ödenmiş Giderler
361.750 377.712
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 8.990 8.990
Diğer Dönen Varlıklar
16 425.939 3.357.386
ARA TOPLAM
26.921.340 63.974.177
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
10 519.802 519.802
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.441.142 64.493.979
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
34.388.606 33.667.749
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 1.416.145
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 34.388.606 32.251.604
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 3.525.000 3.525.000
Maddi Duran Varlıklar
11 3.945.924 3.982.517
Kullanım Hakkı Varlıkları
865.734 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.424.357 1.437.221
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 531.127 1.364.285
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.680.748 43.976.772
TOPLAM VARLIKLAR
72.121.890 108.470.751
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25 371.188 629.412
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25 1.112.472 1.021.709
Ticari Borçlar
33.903.241 44.759.366
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,6 77.526 1.454.494
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 33.825.715 43.304.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.015.269 1.822.955
Diğer Borçlar
6.896.876 19.257.150
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5,7 5.131.626 17.447.523
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.765.250 1.809.627
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
570.252 341.817
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 71.046 301.743
Kısa Vadeli Karşılıklar
983.793 983.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 88.453 88.453
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 895.340 895.340
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 3.069.747 5.157.961
ARA TOPLAM
48.993.884 74.275.906
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.993.884 74.275.906
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 1.019.426 527.640
Diğer Borçlar
89.292 10.325.999
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5,7 34.049 10.270.756
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 55.243 55.243
Uzun Vadeli Karşılıklar
360.849 221.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 360.849 221.059
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 511.804 828.605
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.981.371 11.903.303
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
50.975.255 86.179.209
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.305.487 20.208.584
Ödenmiş Sermaye
17 105.000.000 105.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
17 -8.212.358 -8.212.358
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 1.031.646 1.031.646
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-24.489.849 -24.489.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-606.757 -574.141
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-606.757 -574.141
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-606.757 -574.141
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 7.775 7.775
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -52.554.489 -18.826.359
Net Dönem Karı veya Zararı
-870.481 -33.728.130
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.841.148 2.082.958
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.146.635 22.291.542
TOPLAM KAYNAKLAR
72.121.890 108.470.751


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.793.254 51.123.569
Satışların Maliyeti
18 -997.139 -52.694.113
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
796.115 -1.570.544
BRÜT KAR (ZARAR)
796.115 -1.570.544
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.356.098 -2.482.803
Pazarlama Giderleri
19 -59.003 -344.381
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 7.734.570 2.237.371
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -6.047.866 -2.827.823
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.067.718 -4.988.180
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 61.769 105.538
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.129.487 -4.882.642
Finansman Giderleri
22 -1.307.918 -2.811.363
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-178.431 -7.694.005
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-917.904 1.241.740
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -71.046 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -846.858 1.241.740
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.096.335 -6.452.265
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.096.335 -6.452.265
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-225.854 -457.399
Ana Ortaklık Payları
-870.481 -5.994.866
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,00830000 0,08590000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-48.572 31.523
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -62.272 40.502
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.700 -8.979
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-48.572 31.523
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.144.907 -6.420.742
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-241.810 -459.081
Ana Ortaklık Payları
-903.097 -5.961.661http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763009


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.144 Değişim: -3,88% Hacim : 25.903 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.142 26.10.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.184
8,0841 Değişim: 1,47%
Düşük 7,9313 26.10.2020 Yüksek 8,0986
Açılış: 7,9671
9,5595 Değişim: 1,17%
Düşük 9,4241 26.10.2020 Yüksek 9,5717
Açılış: 9,4492
494,94 Değişim: 1,59%
Düşük 484,83 26.10.2020 Yüksek 496,51
Açılış: 487,20
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.