KAP ***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 18:10
KAP ***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 -9.210.841 -405.209 30.251.501 10.176 -42.416.085 -7.371.037 30.858.505 2.701.716 33.560.221
Transferler
-7.371.037 7.371.037
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-436.710 -864.709 -5.099.413 -6.400.832 -1.585.788 -7.986.620
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.692.775 1.404.512 -3.288.263 -3.288.263
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
6.017.512 6.689 -1.926 2.626.234 8.648.509 531.992 9.180.501
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-21.296.520 -239.115 -1.621.307 -23.156.942 -23.156.942
Dönem Sonu Bakiyeler
21 60.000.000 -4.692.775 -24.489.849 -835.230 29.147.677 8.250 -47.377.683 -5.099.413 6.660.977 1.647.920 8.308.897
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 -4.692.775 -24.489.849 -835.230 29.147.677 8.250 -47.377.683 -5.099.413 6.660.977 1.647.920 8.308.897
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.6 -9.589 -9.589 -15.026 -24.615
Transferler
-29.147.677 28.389.952 5.099.413 -4.341.688 -4.341.688
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
259.407 -33.728.130 -33.468.723 -1.652.670 -35.121.393
Sermaye Arttırımı
45.000.000 1.031.646 46.031.646 2.343.478 48.375.124
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.519.583 -3.519.583 -3.519.583
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.682 -475 170.961 172.168 -240.744 -68.576
Dönem Sonu Bakiyeler
21 105.000.000 -8.212.358 1.031.646 -24.489.849 -574.141 7.775 -18.826.359 -33.728.130 20.208.584 2.082.958 22.291.542


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-115.309.243 31.453.410
Dönem Karı (Zararı)
-35.371.358 -6.684.191
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-35.371.358 -6.684.191
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-16.977.062 7.161.666
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 358.875 4.117.149
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
38.164.869 996.708
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 38.163.647 184.456
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.222 812.252
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-135.346 717.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -159.370 394.084
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 45.692 649.856
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 -21.668 -326.910
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
284.947 428.035
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 296.576 551.561
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -11.629 -123.526
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 2.145.239 557.879
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -3.712 389.419
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-57.791.934 -44.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-61.348.156 31.464.483
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
30 110.139 1.301.680
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -41.370.955 -11.239.457
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -17.770.424 -8.731.386
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 12.578.501 -10.698.576
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 4.866.345 -3.264.894
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -10.319.532 28.180.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 762.975 545.610
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -6.751.636 34.928.852
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 -6.327.060 2.282.535
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.873.491 -1.840.676
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-113.696.576 31.941.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -1.566.159 -242.449
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -46.508 -246.099
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
106.349.299 -26.268.162
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 9.180.501
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
2 -68.576 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,14 8.437 1.330.982
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -3.202.122 -14.277.659
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 109.611.560 415.841
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
12 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -22.917.827
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.185.272 -6.352.414
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 48.375.124 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
21 -3.519.583 -3.288.263
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 33.751.347 26.118.973
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
30 -70.421.616 -29.183.124
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-774.672 -1.167.166
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-774.672 -1.167.166
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 823.918 1.991.084
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 49.246 823.918


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
35 49.246 823.918
Finansal Yatırımlar
0 110.139
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
30 0 110.139
Ticari Alacaklar
27.098.944 23.911.565
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 27.098.944 23.911.565
Diğer Alacaklar
31.834.130 9.999.717
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,8 24.760.824 9.699.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.073.306 300.408
Stoklar
9 1.247.769 13.827.492
Peşin Ödenmiş Giderler
10 377.712 4.932.281
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 8.990 8.634
Diğer Dönen Varlıklar
20 3.357.386 1.449.137
ARA TOPLAM
63.974.177 55.062.883
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 519.802 90.161.897
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
64.493.979 145.224.780
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
33.667.749 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.416.145 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 32.251.604 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 3.525.000 3.525.000
Maddi Duran Varlıklar
13 3.982.517 1.085.223
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.437.221 1.405.262
Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 311.776
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 1.364.285 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
43.976.772 6.327.261
TOPLAM VARLIKLAR
108.470.751 151.552.041
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
30 629.412 1.202.473
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30 1.021.709 11.012.853
Ticari Borçlar
44.759.366 54.782.322
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 1.454.494 2.244.522
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 43.304.872 52.537.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.822.955 1.059.980
Diğer Borçlar
19.257.150 36.245.493
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,8 17.447.523 36.243.903
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.809.627 1.590
Ertelenmiş Gelirler
10 341.817 6.668.877
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 301.743 46.152
Kısa Vadeli Karşılıklar
983.793 3.023.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 88.453 2.152.031
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 895.340 871.316
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 5.157.961 848.856
ARA TOPLAM
74.275.906 114.890.353
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.275.906 114.890.353
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
30 527.640 26.633.704
Diğer Borçlar
10.325.999 89.292
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,8 10.270.756 34.049
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 55.243 55.243
Uzun Vadeli Karşılıklar
221.059 203.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 221.059 203.478
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 0 1.070.347
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 828.605 355.970
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.903.303 28.352.791
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
86.179.209 143.243.144
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.208.584 6.660.977
Ödenmiş Sermaye
21 105.000.000 60.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 -8.212.358 -4.692.775
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.031.646 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
21 -24.489.849 -24.489.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-574.141 28.312.447
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-574.141 28.312.447
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -574.141 -835.230
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 0 29.147.677
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 7.775 8.250
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -18.826.359 -47.377.683
Net Dönem Karı veya Zararı
29 -33.728.130 -5.099.413
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.082.958 1.647.920
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.291.542 8.308.897
TOPLAM KAYNAKLAR
108.470.751 151.552.041


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 256.166.591 175.783.453
Satışların Maliyeti
22 -259.869.880 -162.517.234
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-3.703.289 13.266.219
BRÜT KAR (ZARAR)
-3.703.289 13.266.219
Genel Yönetim Giderleri
23 -51.386.406 -7.657.368
Pazarlama Giderleri
23 -645.718 -1.044.863
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 59.757.448 14.154.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -73.168.357 -13.837.844
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-69.146.322 4.880.559
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 58.827.358 702.325
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -555.027 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.873.991 5.582.884
Finansman Giderleri
26 -22.352.128 -11.709.196
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-33.226.119 -6.126.312
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.145.239 -557.879
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -301.743 -292.290
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.843.496 -265.589
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-35.371.358 -6.684.191
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-35.371.358 -6.684.191
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.643.228 -1.584.778
Ana Ortaklık Payları
-33.728.130 -5.099.413
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 -0,34990000 -0,08500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
249.965 -1.302.429
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 320.468 -547.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-70.503 -755.279
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -70.503 -755.279
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
249.965 -1.302.429
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-35.121.393 -7.986.620
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.652.670 -1.585.788
Ana Ortaklık Payları
-33.468.723 -6.400.832http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746797


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.322 Değişim: -0,26% Hacim : 9.945 Mio.TL Son veri saati : 11:57
Düşük 1.316 03.12.2020 Yüksek 1.329
Açılış: 1.328
7,8775 Değişim: 0,20%
Düşük 7,8413 03.12.2020 Yüksek 7,9177
Açılış: 7,8616
9,5547 Değişim: 0,40%
Düşük 9,4986 03.12.2020 Yüksek 9,6078
Açılış: 9,517
466,15 Değişim: 0,87%
Düşük 460,58 03.12.2020 Yüksek 468,84
Açılış: 462,10
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.