KAP ***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.05.2019 - 19:27
KAP ***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
980.000 54 0 270.973 0 -3.971 0 -3.971 0 -108.651 0 -108.651 467.468 -13.790 88.917 1.681.000 15 1.681.015
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -18.698 0 0 0 0 0 0 0 0 -451.708 18.698 -451.708 -451.708
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 -18.698 0 0 0 0 0 0 0 0 18.698 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -451.708 -451.708 -451.708
Yeni Bakiye
980.000 54 0 252.275 0 -3.971 0 -3.971 0 -108.651 0 -108.651 467.468 -465.498 107.615 1.229.292 15 1.229.307
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -426 0 -426 0 -30.230 0 -30.230 49.423 18.767 1 18.768
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
187.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.000 187.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -4.083 0 0 0 0 0 0 0 0 -442 0 -4.525 -4.525
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.588 84.027 -107.615 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.588 84.027 -107.615 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.167.000 54 0 248.192 0 -4.397 0 -4.397 0 -138.881 0 -138.881 491.056 -381.913 49.423 1.430.534 16 1.430.550
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.167.000 54 0 289.538 27.782 -3.096 0 24.686 0 -52.783 -3.884 -56.667 549.430 -481.224 204.897 1.697.714 16 1.697.730
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.167.000 54 0 289.538 27.782 -3.096 0 24.686 0 -52.783 -3.884 -56.667 549.430 -481.224 204.897 1.697.714 16 1.697.730
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -102 0 -102 0 2.557 92 2.649 0 0 52.233 54.780 0 54.780
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 272.725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272.725 0 272.725
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 5.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.731 5.731
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.086 184.811 -204.897 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.086 184.811 -204.897 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.439.725 54 0 295.269 27.782 -3.198 0 24.584 0 -50.226 -3.792 -54.018 569.516 -296.413 52.233 2.030.950 16 2.030.966


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.516.177 20.501.331 29.017.508 8.470.354 20.575.897 29.046.251
GARANTİ VE KEFALETLER
III-3,i 2.151.473 3.672.547 5.824.020 2.295.913 3.433.978 5.729.891
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 2.124.629 3.015.155 5.139.784 2.273.069 2.698.339 4.971.408
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
26.526 152.637 179.163 26.106 155.238 181.344
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.098.103 2.862.518 4.960.621 2.246.963 2.543.101 4.790.064
Banka Kredileri
III-a-2,i 0 27.466 27.466 0 20.522 20.522
İthalat Kabul Kredileri
0 14.456 14.456 0 7.723 7.723
Diğer Banka Kabulleri
0 13.010 13.010 0 12.799 12.799
Akreditifler
III-a-2,i 26.844 629.926 656.770 22.844 715.117 737.961
Belgeli Akreditifler
26.844 629.926 656.770 22.844 715.117 737.961
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
III-a-2,i 0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
717.396 580.137 1.297.533 408.909 158.707 567.616
Cayılamaz Taahhütler
681.969 551.832 1.233.801 383.126 119.912 503.038
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
373.223 551.832 925.055 77.793 119.912 197.705
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 100.780 0 100.780 115.800 0 115.800
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
99.266 0 99.266 83.832 0 83.832
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.738 0 3.738 3.738 0 3.738
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
56.760 0 56.760 57.277 0 57.277
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
48.202 0 48.202 44.686 0 44.686
Cayılabilir Taahhütler
35.427 28.305 63.732 25.783 38.795 64.578
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
35.427 28.305 63.732 25.783 38.795 64.578
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 5.647.308 16.248.647 21.895.955 5.765.532 16.983.212 22.748.744
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
600.000 0 600.000 710.000 0 710.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 110.000 0 110.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
600.000 0 600.000 600.000 0 600.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.047.308 16.248.647 21.295.955 5.055.532 16.983.212 22.038.744
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
235.643 507.117 742.760 440.768 633.310 1.074.078
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
182.410 170.159 352.569 198.878 316.478 515.356
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
53.233 336.958 390.191 241.890 316.832 558.722
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.786.375 13.485.267 17.271.642 3.512.902 15.150.905 18.663.807
Swap Para Alım İşlemleri
1.843.870 6.451.656 8.295.526 1.753.601 7.228.488 8.982.089
Swap Para Satım İşlemleri
1.942.505 6.248.557 8.191.062 1.759.301 7.176.779 8.936.080
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 392.527 392.527 0 372.819 372.819
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 392.527 392.527 0 372.819 372.819
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.025.290 2.166.209 3.191.499 1.101.862 1.114.501 2.216.363
Para Alım Opsiyonları
493.382 1.106.994 1.600.376 626.015 491.104 1.117.119
Para Satım Opsiyonları
531.908 1.059.215 1.591.123 475.847 623.397 1.099.244
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 90.054 90.054 0 84.496 84.496
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
51.099.156 36.965.682 88.064.838 50.278.371 34.714.912 84.993.283
EMANET KIYMETLER
4.822.890 8.033.598 12.856.488 4.152.099