KAP ***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 13:54

***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -17.641 -17.641 -17.641 8.844.990 542.150 18.520.240 52.889.739 52.889.739
Transferler
27 2.362.563 16.157.677 -18.520.240
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 31.606 31.606 31.606 12.129.716 12.161.322 12.161.322
Dönem Karı (Zararı)
27 12.129.716 12.129.716 12.129.716
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 31.606 31.606 31.606 31.606 31.606
Kar Payları
27 -15.796.234 -15.796.234 -15.796.234
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 13.965 13.965 13.965 11.207.553 903.593 12.129.716 49.254.827 49.254.827
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 31.048 31.048 31.048 11.207.553 903.593 12.465.207 49.607.401 49.607.401
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
27 1.289.666 1.289.666 1.289.666
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.289.666 1.289.666 1.289.666
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.000.000 31.048 31.048 31.048 11.207.553 2.193.259 12.465.207 50.897.067 50.897.067
Transferler
27 692.943 11.772.264 -12.465.207
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 42 42 42 4.209.733 4.209.775 4.209.775
Dönem Karı (Zararı)
27 4.209.733 4.209.733 4.209.733
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 42 42 42 42 42
Kar Payları
27 -8.483.799 -8.483.799 -8.483.799
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 31.090 31.090 .2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.124.949 -1.726.824
Dönem Karı (Zararı)
4.209.733 12.129.716
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
36 4.209.733 12.129.716
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.198.464 3.928.709
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 710.769 720.334
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 50.000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11-31 0 50.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
261.556 370.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 14.455 370.428
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 247.101 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-224.263 -89.140
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32-33 -224.263 -89.140
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.450.402 3.054.479
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 0 -177.392
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.045.924 -12.525.069
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.691.500 10.557.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 10.691.500 10.557.238
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -7.128 -10.871.136
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-37 7.595.590 -7.266.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -7.602.718 -3.604.304
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -91.814 59.516
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.527.151 -11.703.176
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -8.527.151 -11.703.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 1.185 -4.766
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.668 -562.745
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -20.668 -562.745
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.454.121 3.533.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -22.211 -409.108
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -306.961 -4.851.072
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-290.606 1.680
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 448.582
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -487.064 -524.847
Alınan Faiz
32 196.458 77.945
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.455.994 -15.785.039
Ödenen Temettüler
27 -8.483.799 -15.796.234
Alınan Faiz
33 27.805 11.195
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-621.651 -17.510.183
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-621.651 -17.510.183
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 22.162.515 31.923.068
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 21.540.864 14.412.885


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 21.540.864 22.162.515
Ticari Alacaklar
10 17.586.548 28.278.048
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 17.586.548 28.278.048
Diğer Alacaklar
11 19.566.552 19.677.418
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 571.925 8.167.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 18.994.627 11.509.903
Peşin Ödenmiş Giderler
26 179.262 87.448
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 179.262 87.448
ARA TOPLAM
58.873.226 70.205.429
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
58.873.226 70.205.429
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.517.254 159.711
Diğer Alacaklar
11 1.057.891 939.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.057.891 939.897
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 2.175.520 0
Maddi Duran Varlıklar
18 2.481.215 4.738.375
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 246.449 388.514
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.478.329 6.226.497
TOPLAM VARLIKLAR
66.351.555 76.431.926
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 16.925.437 25.452.588
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 16.925.437 25.452.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 5.064 3.879
Diğer Borçlar
11 141.121 161.789
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 141.121 161.789
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 1.870.688 306.961
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 290.616 60.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 43.515 60.658
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 247.101 0
ARA TOPLAM
19.232.926 25.985.875
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.232.926 25.985.875
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
24 116.417 107.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 116.417 107.082
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 379.169 731.568
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
495.586 838.650
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.728.512 26.824.525
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
46.623.043 49.607.401
Ödenmiş Sermaye
27 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 31.090 31.048
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 31.090 31.048
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 31.090 31.048
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 11.900.496 11.207.553
Yasal Yedekler
27 11.900.496 11.207.553
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 5.481.724 903.593
Net Dönem Karı veya Zararı
27 4.209.733 12.465.207
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
46.623.043 49.607.401
TOPLAM KAYNAKLAR
66.351.555 76.431.926


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 4.030.839 20.096.305 9.403.257 122.731
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.030.839 20.096.305 9.403.257 122.731
BRÜT KAR (ZARAR)
4.030.839 20.096.305 9.403.257 122.731
Genel Yönetim Giderleri
29 -3.710.344 -5.386.873 -2.314.245 -2.071.916
Pazarlama Giderleri
29 -520.182 -1.187.686 -273.258 -344.554
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 17.629.607 19.097.893 12.653.326 5.532.365
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -11.994.048 -17.495.376 -8.109.603 -5.835.733
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.435.872 15.124.263 11.359.477 -2.597.107
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 196.458 255.337 -269.078 126.296
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 -206.600 0 -206.600
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.632.330 15.173.000 11.090.399 -2.677.411
Finansman Gelirleri
33 27.805 11.195 13.881 6.331
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.660.135 15.184.195 11.104.280 -2.671.080
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.450.402 -3.054.479 -2.620.123 532.120
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.870.688 -3.110.006 -1.870.688 448.059
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
420.286 55.527 -749.435 84.061
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.209.733 12.129.716 8.484.157 -2.138.960
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.209.733 12.129.716 8.484.157 -2.138.960
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.209.733 12.129.716 8.484.157 -2.138.960
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
42 31.606 -4.564 -9.188
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 52 39.507 -5.706 -11.486
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10 -7.901 1.142 2.298
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -10 -7.901 1.142 2.298
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42 31.606 -4.564 -9.188
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.209.775 12.161.322 8.479.593 -2.148.148
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.209.775 12.161.322 8.479.593 -2.148.148http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703424


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7962 Değişim: 0,07%
Düşük 5,7910 21.10.2019 Yüksek 5,7996
Açılış: 5,7922
6,4666 Değişim: -0,08%
Düşük 6,4547 21.10.2019 Yüksek 6,4779
Açılış: 6,4721
277,76 Değişim: 0,05%
Düşük 277,50 21.10.2019 Yüksek 277,91
Açılış: 277,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.