KAP ***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2018 - 18:46

***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -2.950.956 20.885.203 104.544.763 46.915.306 221.028.360 24.486.508 245.514.868
Transferler
1.944.894 44.970.412 -46.915.306
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-218.890 48.170.608 47.951.718 3.828.098 51.779.816
Kar Payları
-21.269.461 -21.269.461 -4.421.410 -25.690.871
Dönem Sonu Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -3.169.846 22.830.097 128.245.714 48.170.608 247.710.617 23.893.196 271.603.813
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -4.547.014 22.830.097 128.245.714 63.598.382 261.761.223 25.565.270 287.326.493
Transferler
-1.837.127 71.237.382 69.400.255 8.775.932 78.176.187
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.217.047 -29.217.047 -4.754.507 -33.971.554
Kar Payları
2.775.690 60.822.692 -63.598.382
Dönem Sonu Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -6.384.141 25.605.787 159.851.359 71.237.382 301.944.431 29.586.695 331.531.126


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.632.533 -3.743.448
Dönem Karı (Zararı)
80.013.315 51.998.706
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
80.013.315 51.998.706
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
46.735.513 15.747.961
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 15.420.811 11.293.653
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.068.186 1.657.163
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.041.022 1.521.770
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
27.164 135.393
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.750.656 2.012.779
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.636.715 -1.501.247
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 4.387.371 3.514.026
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.110.135 4.752.428
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 18.385.725 -3.968.062
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-119.092.006 -62.472.142
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.973.835 -60.204.326
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-36.728.903 -14.334.582
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.230.704 6.703.290
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.657.792 341.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.241.711 285.606
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
2.634.063 1.377.226
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.153.538 3.358.646
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-7.153.538 3.358.646
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.656.822 5.274.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-630.167 -631.576
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -11.659.188 -8.386.397
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.015.066 -30.581.710
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 137.076 4.447.431
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -14.152.142 -35.029.141
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.705.328 -34.389.978
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.391.000 52.605.873
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.374.118 -59.292.201
Ödenen Temettüler
-33.971.554 -25.690.871
Ödenen Faiz
12 -4.387.371 -3.514.026
Alınan Faiz
12 1.636.715 1.501.247
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.352.927 -68.715.136
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.352.927 -68.715.136
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
67.366.235 82.257.486
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.013.308 13.542.350


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 40.013.308 67.366.235
Ticari Alacaklar
157.176.257 54.202.422
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 227.671 548.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 156.948.586 53.653.759
Diğer Alacaklar
155.343 125.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
155.343 125.395
Stoklar
7 115.841.308 79.112.405
Peşin Ödenmiş Giderler
2.399.592 3.712.849
Diğer Dönen Varlıklar
6 18.280.512 13.292.224
ARA TOPLAM
333.866.320 217.811.530
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
333.866.320 217.811.530
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
14.286 14.285
Diğer Alacaklar
579.091 451.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
579.091 451.102
Maddi Duran Varlıklar
8 157.452.768 158.778.638
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.191.975 1.177.739
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.191.975 1.177.739
Peşin Ödenmiş Giderler
1.712.231 1.445.585
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 9.400.043 9.853.760
Diğer Duran Varlıklar
727.207 482.831
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
171.077.601 172.203.940
TOPLAM VARLIKLAR
504.943.921 390.015.470
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 64.038.993 25.821.223
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 14.205.454 11.733.759
Ticari Borçlar
48.530.631 27.872.839
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 48.530.631 27.872.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.967.453 2.725.742
Diğer Borçlar
319
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
319
Ertelenmiş Gelirler
4.443.517 1.809.454
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 8.975.435 2.959.533
Kısa Vadeli Karşılıklar
966.045 829.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
877.092 713.163
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
88.953 116.117
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.103.585 1.138.473
ARA TOPLAM
147.231.113 74.890.622
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
147.231.113 74.890.622
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 14.102.404 17.664.852
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.079.278 9.931.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.079.278 9.931.138
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 202.365
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.181.682 27.798.355
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
173.412.795 102.688.977
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
301.944.431 261.761.223
Ödenmiş Sermaye
11 24.725.000 24.725.000
Sermaye Düzeltme Farkları
26.909.044 26.909.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.384.141 -4.547.014
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.384.141 -4.547.014
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.384.141 -4.547.014
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25.605.787 22.830.097
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
159.851.359 128.245.714
Net Dönem Karı veya Zararı
71.237.382 63.598.382
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29.586.695 25.565.270
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
331.531.126 287.326.493
TOPLAM KAYNAKLAR
504.943.921 390.015.470


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
425.161.740 287.519.699 172.446.401 102.094.859
Satışların Maliyeti
-299.664.518 -216.963.046 -111.613.350 -76.257.110
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
125.497.222 70.556.653 60.833.051 25.837.749
BRÜT KAR (ZARAR)
125.497.222 70.556.653 60.833.051 25.837.749
Genel Yönetim Giderleri
-14.420.201 -11.354.702 -4.800.943 -3.971.272
Pazarlama Giderleri
-15.685.969 -11.278.854 -7.108.667 -5.454.163
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-440.826 -72.625 -164.679 -23.827
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
60.584.600 15.641.070 36.796.067 1.888.664
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-27.648.159 -12.706.686 -15.609.898 -1.025.094
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
127.886.667 50.784.856 69.944.931 17.252.057
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
843.584 505.487 239.246 207.987
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.210
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
128.730.251 51.289.133 70.184.177 17.460.044
Finansman Gelirleri
12 10.570.738 8.089.975 7.435.636 966.663
Finansman Giderleri
12 -40.901.950 -11.348.464 -25.386.168 -2.800.500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
98.399.039 48.030.644 52.233.645 15.626.207
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.385.725 3.968.062 -9.201.758 -2.828.155
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -17.675.090 -6.900.758 -9.060.669 -2.126.553
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -710.635 10.868.820 -141.089 -701.602
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
80.013.314 51.998.706 43.031.887 12.798.052
DÖNEM KARI (ZARARI)
80.013.314 51.998.706 43.031.887 12.798.052
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.775.932 3.828.098 5.040.047 1.318.705
Ana Ortaklık Payları
14 71.237.382 48.170.608 37.991.840 11.479.347
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Ana Ortaklık Hissedarlarına Pay Başına Kar 14 2,88120000 1,94830000 1,53660000 0,46430000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.837.127 -218.890 -2.044.794 120.859
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.296.410 -273.613 -2.555.992 151.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
459.283 54.723 511.198 -30.214
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
459.283 54.723 511.198 -30.214
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.837.127 -218.890 -2.044.794 120.859
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
78.176.187 51.779.816 40.987.093 12.918.911
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.775.932 3.828.098 5.040.047 1.318.705
Ana Ortaklık Payları
69.400.255 47.951.718 35.947.046 11.600.206http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718697


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: -0,87% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5864 Değişim: 0,12%
Düşük 5,5769 19.08.2019 Yüksek 5,5898
Açılış: 5,5795
6,2006 Değişim: 0,18%
Düşük 6,1793 19.08.2019 Yüksek 6,2061
Açılış: 6,1893
271,70 Değişim: 0,06%
Düşük 271,22 19.08.2019 Yüksek 271,85
Açılış: 271,54

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.