KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 20:00
KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -2.056.708 8.421.546 9.629.078 27.282.393 128.190.670 128.190.670
Transferler
27.282.393 -27.282.393 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-324.181 18.679.431 18.355.250 18.355.250
Dönem Karı (Zararı)
18.679.431 18.679.431 18.679.431
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-324.181 -324.181 -324.181
Kar Payları
4.f 3.509.860 -27.282.393 -23.772.533 -23.772.533
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -2.380.889 11.931.406 9.629.078 18.679.431 122.773.387 122.773.387
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -2.777.015 11.931.406 9.629.078 47.335.408 151.033.238 151.033.238
Transferler
47.335.408 -47.335.408 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-394.910 18.992.525 18.597.615 18.597.615
Dönem Karı (Zararı)
18.992.525 18.992.525 18.992.525
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-394.910 -394.910 -394.910
Kar Payları
4.f 5.195.386 -37.614.743 -32.419.357 -32.419.357
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -3.171.925 17.126.792 19.349.743 18.992.525 137.211.496 137.211.496


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-64.651.504 -46.618.248
Dönem Karı (Zararı)
18.992.526 18.679.431
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.992.526 18.679.431
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.067.302 5.131.340
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.205.185 3.074.672
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-12.044 -7.811
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -12.044 -7.811
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
830.769 611.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
830.769 611.146
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.017.274 -25.465
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.045.962 -1.099.533
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.971.312 713.106
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 -114.218
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 475.180
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.418.457 -3.750.339
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-32.117 -57.736
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 5.536.875 5.514.815
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.635 -227.942
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-25.635 -227.942
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-84.806.553 -66.137.085
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.144.605 -44.265.065
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 0 2.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-67.144.605 -44.267.187
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-114.185 -10.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-114.185 -10.231
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.410.754 -18.852.539
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-628.412 767.629
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.027.145 2.256.592
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -1.490.515 -1.104.816
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.536.630 3.361.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 349.842 287.632
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 -1.696.065 -1.462.258
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.135.229 -4.858.845
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.796.546 -5.142.734
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
661.317 283.889
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-61.746.725 -42.326.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-362.087 -478.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.542.692 -3.813.934
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.456.874 -3.526.579
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.635 249.014
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-858.176 -5.980.800
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -858.176 -5.963.628
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -17.172
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
1.141.373 956.031
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
1.141.373 956.031
Alınan Faiz
1.148.042 1.249.176
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.427.691 9.496.435
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.900.313 33.181.241
Kredilerden Nakit Girişleri
34.900.313 33.181.241
Ödenen Temettüler
4 -32.419.357 -23.772.533
Ödenen Faiz
-1.053.265 87.727
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-61.766.939 -40.648.392
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
48.090 4.889.504
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 -61.718.849 -35.758.888
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
64.201.325 65.275.797
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.482.476 29.516.909


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.482.476 64.303.404
Ticari Alacaklar
109.434.265 35.417.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 109.434.265 35.417.261
Diğer Alacaklar
221.458 107.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
221.458 107.273
Stoklar
6 66.479.659 65.055.037
Peşin Ödenmiş Giderler
1.209.819 1.722.781
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 713.497 1.493.781
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 496.322 229.000
Diğer Dönen Varlıklar
27.204.342 22.364.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 27.204.342 22.364.047
ARA TOPLAM
207.032.019 188.969.803
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
207.032.019 188.969.803
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
881.209 849.093
Maddi Duran Varlıklar
8 26.192.619 30.074.050
Arazi ve Arsalar
2.906.021 2.906.021
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
717.517 676.366
Binalar
2.822.837 3.006.392
Tesis, Makine ve Cihazlar
16.723.131 18.682.461
Taşıtlar
1.346.537 1.459.661
Mobilya ve Demirbaşlar
1.470.080 1.518.229
Yapılmakta Olan Yatırımlar
206.496 1.824.920
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.724.999 190.578
Peşin Ödenmiş Giderler
123.649 137.894
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 3.726 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 119.923 137.894
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 188.424 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.110.900 31.251.615
TOPLAM VARLIKLAR
236.142.919 220.221.418
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 52.822.101 4.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
52.822.101 4.137
Banka Kredileri
52.822.101 4.137
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 6.734.618 24.831.593
Ticari Borçlar
20.084.604 28.423.642
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 8.694 1.499.209
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 20.075.910 26.924.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 2.578.020 2.228.178
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.220.962 5.917.027
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 4.220.962 5.917.027
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 3.586.269 289.739
Kısa Vadeli Karşılıklar
794.947 402.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 392.881 313.373
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 402.066 88.953
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
460.022 191.329
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
460.022 191.329
ARA TOPLAM
91.281.543 62.287.971
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
91.281.543 62.287.971
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
7.649.880 6.687.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 7.649.880 6.687.559
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 0 212.650
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.649.880 6.900.209
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
98.931.423 69.188.180
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
137.211.496 151.033.238
Ödenmiş Sermaye
13 52.500.000 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 32.414.361 32.414.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.171.925 -2.777.015
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.171.925 -2.777.015
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.171.925 -2.777.015
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 17.126.792 11.931.406
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.349.743 9.629.078
Net Dönem Karı veya Zararı
18.992.525 47.335.408
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
137.211.496 151.033.238
TOPLAM KAYNAKLAR
236.142.919 220.221.418


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
202.365.939 152.451.511 107.765.616 83.629.867
Satışların Maliyeti
-172.149.206 -127.404.118 -88.244.715 -65.235.431
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.216.733 25.047.393 19.520.901 18.394.436
BRÜT KAR (ZARAR)
30.216.733 25.047.393 19.520.901 18.394.436
Genel Yönetim Giderleri
16 -5.198.176 -3.161.149 -2.303.507 -1.737.870
Pazarlama Giderleri
-4.448.510 -3.238.130 -2.392.793 -1.561.739
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-51.501 -41.453 -27.110 -21.190
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 23.988.799 21.108.259 14.332.700 14.535.730
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -16.206.344 -7.488.038 -10.211.416 -5.510.332
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.301.001 32.226.882 18.918.775 24.099.035
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25.635 227.942 0 10.120
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
32.117 57.736 -16.451 42.196
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.358.753 32.512.560 18.902.324 24.151.351
Finansman Gelirleri
14 938.658 367.500 -259.761 367.500
Finansman Giderleri
14 -4.768.010 -8.685.814 -2.920.495 -7.397.037
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.529.401 24.194.246 15.722.068 17.121.814
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.536.875 -5.514.815 -3.438.547 -3.840.708
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -5.839.222 -5.615.579 -3.676.585 -3.821.144
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 302.347 100.764 238.038 -19.564
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.992.526 18.679.431 12.283.521 13.281.106
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.992.526 18.679.431 12.283.521 13.281.106
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.992.526 18.679.431 12.283.521 13.281.106
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 0,36176240 0,35579869 0,23397183 0,25297345
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-394.910 -324.181 -423.820 -95.497
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-493.637 -405.227 -508.584 -114.596
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
98.727 81.046 84.764 19.099
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
98.727 81.046 84.764 19.099
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-394.910 -324.181 -423.820 -95.497
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.597.616 18.355.250 11.859.701 13.185.609
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 18.597.616 18.355.250 11.859.701 13.185.609http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781423


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
106.805 Değişim: 0,00% Hacim : 7.847 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 106.315 21.11.2019 Yüksek 107.307
Açılış: 106.803
5,6987 Değişim: -0,02%
Düşük 5,6924 22.11.2019 Yüksek 5,7019
Açılış: 5,6997
6,3066 Değişim: -0,02%
Düşük 6,2977 22.11.2019 Yüksek 6,3128
Açılış: 6,3078
268,42 Değişim: -0,04%
Düşük 268,08 22.11.2019 Yüksek 268,60
Açılış: 268,52
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.