KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2019 - 19:50

***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -2.222.994 5.296.522 8.911.882 26.454.866 123.354.637 123.354.637
Transferler
26.454.866 -26.454.866 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
166.286 27.282.393 27.448.679 27.448.679
Dönem Karı (Zararı)
27.282.393 27.282.393 27.282.393
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
166.286 166.286 166.286
Kar Payları
5.f 3.125.024 -25.737.670 -22.612.646 -22.612.646
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -2.056.708 8.421.546 9.629.078 27.282.393 128.190.670 128.190.670
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -2.056.708 8.421.546 9.629.078 27.282.393 128.190.670 128.190.670
Transferler
27.282.393 -27.282.393 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-720.307 47.335.408 46.615.101 46.615.101
Dönem Karı (Zararı)
47.335.408 47.335.408 47.335.408
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-720.307 -720.307 -720.307
Kar Payları
5.f 3.509.860 -27.282.393 -23.772.533 -23.772.533
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -2.777.015 11.931.406 9.629.078 47.335.408 151.033.238 151.033.238


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.024.563 20.739.743
Dönem Karı (Zararı)
47.335.408 27.282.393
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
47.335.408 27.282.393
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.481.110 9.077.892
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.374.204 5.810.793
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-30.490 -7.540
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-30.490 -7.540
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.190.833 704.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.190.833 704.781
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.008.982 -806.978
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.344.126 -1.661.790
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.534.522 859.556
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-388.372 -69.631
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
188.994 64.887
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-8.622.021 -3.343.270
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-336.817 -98.379
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 13.578.697 7.028.264
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-664.314 -209.779
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-664.314 -209.779
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.117.334 -6.471.051
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.147.414 6.406.367
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 2.122 -2.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.149.536 6.408.489
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.122 252.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.122 252.407
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-24.822.670 -15.685.063
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
383.566 -578.897
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
590.655 1.678.685
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 383.283 74.391
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
207.372 1.604.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 444.300 372.585
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 4.216.491 1.329.466
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.800.384 -246.601
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.944.120 -515.231
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
143.736 268.630
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.699.184 29.889.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-647.177 -686.488
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.027.444 -8.463.003
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.535.936 -1.693.907
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
710.779 331.698
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.523.538 -4.269.061
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -7.417.115 -4.157.559
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-106.423 -111.502
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
868.864 552.351
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
868.864 552.351
Alınan Faiz
2.407.959 1.691.105
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.024.867 -25.552.543
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -34.092.730
Kredilerden Nakit Girişleri
0 -34.092.730
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.656.687 31.902.184
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.656.687 31.902.184
Ödenen Temettüler
-23.772.533 -22.612.646
Ödenen Faiz
-1.909.021 -749.351
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.536.240 -6.506.707
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16.461.768 4.209.629
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -1.074.472 -2.297.078
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 65.275.797 67.572.875
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 64.201.325 65.275.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 64.303.404 65.441.709
Ticari Alacaklar
35.417.261 24.559.238
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 2.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 35.417.261 24.557.116
Diğer Alacaklar
107.273 125.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
107.273 125.395
Stoklar
7 65.055.037 40.201.877
Peşin Ödenmiş Giderler
1.722.781 1.852.031
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 1.493.781 1.130.159
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 229.000 721.872
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
22.364.047 13.272.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 22.364.047 13.272.202
ARA TOPLAM
188.969.803 145.452.452
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
188.969.803 145.452.452
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 849.093 512.276
Maddi Duran Varlıklar
9 30.074.050 29.015.437
Arazi ve Arsalar
2.906.021 2.906.021
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
676.366 742.539
Binalar
3.006.392 3.288.358
Tesis, Makine ve Cihazlar
18.682.461 19.764.692
Taşıtlar
1.459.661 714.729
Mobilya ve Demirbaşlar
1.518.229 1.202.071
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.824.920 397.027
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 190.578 146.322
Peşin Ödenmiş Giderler
8 137.894 1.261.074
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
137.894 1.261.074
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.251.615 30.935.109
TOPLAM VARLIKLAR
220.221.418 176.387.561
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 4.137 19.237.281
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.137 19.237.281
Banka Kredileri
4.137 19.237.281
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 0 2.263.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 2.263.140
Banka Kredileri
0 2.263.140
Diğer Finansal Yükümlülükler
11 24.831.593 2.053.121
Ticari Borçlar
28.423.642 13.334.288
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.499.209 1.115.926
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 26.924.433 12.218.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.228.178 1.783.878
Ertelenmiş Gelirler
5.917.027 1.700.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 5.917.027 1.700.536
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.