KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2019 - 18:22
KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 873.128 69.854.527 672.158 28.308.857 23.209.311 191.747.689 191.747.689
Transferler
23.209.311 -23.209.311 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -87.735 0 0 0 0 0 0 0 0 104.015.718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.409.868 0 115.337.851 115.337.851
Dönem Karı (Zararı)
11.409.868 11.409.868 11.409.868
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-87.735 104.015.718 103.927.983 103.927.983
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 0 0 0 0 0 956.213 0 0 0 0 0 0 785.393 0 0 0 0 0 0 0 0 173.870.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672.158 0 0 0 51.518.168 11.409.868 0 307.085.540 307.085.540
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -570.737 141.533.376 672.158 51.518.168 37.508.210 .490.883
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
37.508.210 -37.508.210 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.815.103 3.575.692 11.390.795 11.390.795
Dönem Karı (Zararı)
3.575.692 3.575.692 3.575.692
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.815.103 7.815.103 7.815.103
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 0 0 0 0 0 956.213 0 0 0 0 0 0 -570.737 0 0 0 0 0 0 0 0 149.348.479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672.158 0 0 0 89.026.378 3.575.692 0 310.881.678 310.881.678


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.998.024 -202.183.786
Dönem Karı (Zararı)
3.575.692 11.409.868
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.575.692 11.409.868
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
81.175.162 93.473.137
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2,5 8.327.727 3.202.141
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
863.070 6.928.073
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
473.115
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
863.070 6.454.958
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.633.297 41.485.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.735.064 -728.932
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18.898.233 42.214.364
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.873.710 -799.893
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.289.246 -2.987.139
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.162.956 2.187.246
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.276.128 20.646.779
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-7.051 202.823
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-7.051 202.823
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31.208.281 21.830.395
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.613
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-22.613
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-107.640.385 -295.023.663
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.114.372 -130.738.602
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.372.123 -1.669.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-75.486.495 -129.068.639
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.518.669 -6.404.805
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-39.668.418 718.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.850.251 -7.123.776
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-33.981.231 -83.411.169
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.217.045 -24.778.377
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.193.633 18.038.210
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31.416.912 -9.032.430
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.776.721 27.070.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.722.180 2.098.257
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
35.740.850 13.741.408
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
35.740.850 13.741.408
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.465.731 -83.568.585
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11.139.876 -65.870.035
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-52.605.607 -17.698.550
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-22.889.531 -190.140.658
Alınan Faiz
151.815 2.987.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-456.661 -6.895.219
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-24.803.647 -8.135.048
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.210.831 -607.593
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.210.831 -607.593
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -1.210.831 -607.593
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.456.284 27.251.306
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-527.752 29.409.455
Kredilerden Nakit Girişleri
-527.752 29.409.455
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.928.532
Ödenen Faiz
-2.158.149
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-58.665.139 -175.540.073
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
21.908.045 150.920.311
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-36.757.094 -24.619.762
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.544.999 65.870.569
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
66.787.905 41.250.807


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
66.787.905 103.544.999
Ticari Alacaklar
390.047.737 322.012.746
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 28.402.824 35.944.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
361.644.913 286.067.764
Diğer Alacaklar
39.977.726 390.187
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 39.742.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
235.370 390.187
Stoklar
7 112.890.314 80.282.857
Peşin Ödenmiş Giderler
25.207.348 7.846.033
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 25.207.348 7.846.033
Diğer Dönen Varlıklar
27.204.073 37.232.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 27.204.073 37.232.266
ARA TOPLAM
662.115.103 551.309.088
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
662.115.103 551.309.088
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5.781.606
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.776.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.005.068
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 73.349 64.614
Maddi Duran Varlıklar
5 3.545.730 3.603.520
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 26.523.430
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 46.096 91.396
Peşin Ödenmiş Giderler
15.144.319
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 15.144.319
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 40.145.339 75.895.862
Diğer Duran Varlıklar
4.426.457 5.538.153
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
6 4.426.457 5.538.153
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
80.542.007 100.337.864
TOPLAM VARLIKLAR
742.657.110 651.646.952
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.045.414 154.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 13.045.414 154.853
Ticari Borçlar
109.615.576 68.512.856
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 54.388.114 22.971.201
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
55.227.462 45.541.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.766.495 3.044.315
Diğer Borçlar
575.850 484.934
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
575.850 484.934
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
64.070.533 28.806.824
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
6 64.070.533 28.806.824
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.547.000 24.803.647
Kısa Vadeli Karşılıklar
94.404.760 68.827.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 6.537.992 7.702.054
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 87.866.768 61.125.379
ARA TOPLAM
292.025.628 194.634.862
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
292.025.628 194.634.862
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 23.913.306
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
63.127.923 62.650.782
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
6 63.127.923 62.650.782
Uzun Vadeli Karşılıklar
52.708.575 94.870.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.025.982 12.281.701
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
8 39.682.593 82.588.724
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
139.749.804 157.521.207
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
431.775.432 352.156.069
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
310.881.678 299.490.883
Ödenmiş Sermaye
9 38.700.772 38.700.772
Sermaye Düzeltme Farkları
9 29.172.723 29.172.723
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
956.213 956.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-570.737 -570.737
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-570.737 -570.737
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-570.737 -570.737
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
149.348.479 141.533.376
Yabancı Para Çevrim Farkları
149.348.479 141.533.376
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
672.158 672.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
89.026.378 51.518.168
Net Dönem Karı veya Zararı
3.575.692 37.508.210
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
310.881.678 299.490.883
TOPLAM KAYNAKLAR
742.657.110 651.646.952


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4,12 474.403.928 443.212.239 246.282.702 217.130.008
Satışların Maliyeti
4 -398.492.183 -360.598.584 -197.984.113 -182.542.933
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
75.911.745 82.613.655 48.298.589 34.587.075
BRÜT KAR (ZARAR)
75.911.745 82.613.655 48.298.589 34.587.075
Genel Yönetim Giderleri
-12.402.302 -17.974.231 -3.057.809 -8.825.004
Pazarlama Giderleri
-9.735.545 -9.084.924 -3.781.578 -4.622.700
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-10.992.731 -11.649.169 -4.141.941 -3.543.595
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.605.832 9.224.660 1.768.383 3.118.404
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.919.912 -15.566.322 9.474.683 -7.554.759
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.467.087 37.563.669 48.560.327 13.159.421
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22.613 12.341
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 7.051 -202.823 -27.380 -273.904
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.474.138 37.383.459 48.532.947 12.897.858
Finansman Giderleri
-7.690.165 -4.143.196 -2.364.499 -1.578.106
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
34.783.973 33.240.263 46.168.448 11.319.752
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-31.208.281 -21.830.395 -2.655.860 -13.457.786
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-9.041.634 -4.321.176 -4.369.239 -1.535.633
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-22.166.647 -17.509.219 1.713.379 -11.922.153
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.575.692 11.409.868 43.512.588 -2.138.034
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.575.692 11.409.868 43.512.588 -2.138.034
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.575.692 11.409.868 43.512.588 -2.138.034
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,00090000 0,00290000 0,01120000 -0,00050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -87.734 0 -20.717
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-112.480 -26.561
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24.746 5.844
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24.746 5.844
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.815.103 104.015.718 -17.041.320 70.127.427
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.815.103 104.015.718 -17.041.320 70.127.427
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
7.815.103 104.015.718 -17.041.320 70.127.427
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.815.103 103.927.984 -17.041.320 70.106.710
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.390.795 115.337.852 26.471.268 67.968.676
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.390.795 115.337.852 26.471.268 67.968.676http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797677


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.212 Değişim: 0,00% Hacim : 21.326 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.209 21.10.2020 Yüksek 1.223
Açılış: 1.221
7,8147 Değişim: 0,03%
Düşük 7,8008 22.10.2020 Yüksek 7,8174
Açılış: 7,8127
9,2604 Değişim: -0,04%
Düşük 9,2468 22.10.2020 Yüksek 9,2781
Açılış: 9,2641
480,86 Değişim: -0,54%
Düşük 479,85 22.10.2020 Yüksek 484,03
Açılış: 483,49
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.