KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2019 - 18:11
KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 873.128 873.128 873.128 69.854.527 69.854.527 672.158 28.308.857 23.209.311 51.518.168 191.747.689 191.747.689
Transferler
23.209.311 -23.209.311
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.295.773 -2.295.773 -7.665.323 -7.665.323 -9.961.096 -9.961.096
Dönem Karı (Zararı)
-7.665.323 -7.665.323 -7.665.323 -7.665.323
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.295.773 -2.295.773 -2.295.773 -2.295.773
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 873.128 873.128 873.128 67.558.754 67.558.754 672.158 51.518.168 -7.665.323 43.852.845 181.786.593 181.786.593
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -570.737 -570.737 -570.737 141.533.376 141.533.376 672.158 51.518.168 37.508.210 89.026.378 299.490.883 299.490.883
Transferler
37.508.210 -37.508.210 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.346.911 13.346.911 -34.101.423 -34.101.423 -20.754.512 -20.754.512
Dönem Karı (Zararı)
-34.101.423 -34.101.423 -34.101.423 -34.101.423
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.346.911 13.346.911 13.346.911 13.346.911
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -570.737 -570.737 -570.737 154.880.287 154.880.287 672.158 89.026.378 -34.101.423 54.924.955 278.736.371 278.736.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
84.147.622 66.784.291
Dönem Karı (Zararı)
-34.101.423 -7.665.323
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-34.101.423 -7.665.323
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
55.390.679 1.262.079
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5-6 753.123 454.351
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.068.009 1.763.777
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
712.577
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.068.009 1.051.200
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.021.304 -429.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.500.384 1.006.448
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.520.920 -1.435.767
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-749.134 -1.818
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12.532.394
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-19.172 -71.741
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-19.172 -71.741
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28.920.173 -453.171
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
86.844.351 86.531.572
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
121.206.255 116.913.174
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 4.531.630 -437.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
116.674.625 117.350.290
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-129.484 392.332
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-129.484 392.334
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.694.384 -6.943.635
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.065.766 -2.088.494
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.974.193 5.345.197
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -15.611.309 16.233.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.637.116 -10.888.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.780.702 -2.368.821
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 11.723.749 -2.588.119
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.002.528 -22.130.062
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.629.815
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-11.372.713 -22.130.062
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
108.133.607 80.128.328
Alınan Faiz
905.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-87.722 -3.518.884
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-24.803.647 -9.825.153
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-362.955 -1.026.329
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 -362.955 -1.026.329
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 747.266
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 745.448
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
745.448
Alınan Faiz
1.818
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.784.667 66.505.228
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.283.209 11.556.470
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
85.067.876 78.061.698
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.544.999 65.870.569
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
188.612.875 143.932.267


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
188.612.875 103.544.999
Ticari Alacaklar
200.806.491 322.012.746
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 31.413.352 35.944.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
169.393.139 286.067.764
Diğer Alacaklar
519.671 390.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
519.671 390.187
Stoklar
95.142.001 80.282.857
Peşin Ödenmiş Giderler
18.390.172 7.846.033
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 18.390.172 7.846.033
Diğer Dönen Varlıklar
39.122.939 37.232.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 39.122.939 37.232.266
ARA TOPLAM
542.594.149 551.309.088
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
542.594.149 551.309.088
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 87.528 64.614
Maddi Duran Varlıklar
5 3.382.409 3.603.520
Kullanım Hakkı Varlıkları
6 47.311.162
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 79.528 91.396
Peşin Ödenmiş Giderler
14.665.946 15.144.319
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 14.665.946 15.144.319
Ertelenmiş Vergi Varlığı
50.137.967 75.895.862
Diğer Duran Varlıklar
9.277.295 5.538.153
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
7 9.277.295 5.538.153
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
124.941.835 100.337.864
TOPLAM VARLIKLAR
667.535.984 651.646.952
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.469.595 154.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.469.595 154.853
Banka Kredileri
537.869 154.853
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 9.931.726
Ticari Borçlar
62.304.916 68.512.856
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 7.359.892 22.971.201
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
54.945.024 45.541.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.825.017 3.044.315
Diğer Borçlar
718.681 484.934
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
718.681 484.934
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 40.346.258 28.806.824
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24.803.647
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 75.521.312 68.827.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9.942.221 7.702.054
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
65.579.091 61.125.379
ARA TOPLAM
194.185.779 194.634.862
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
194.185.779 194.634.862
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
35.210.736 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
35.210.736 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 35.210.736
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 62.835.097 62.650.782
Uzun Vadeli Karşılıklar
8 96.568.001 94.870.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.219.359 12.281.701
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
83.348.642 82.588.724
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
194.613.834 157.521.207
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
388.799.613 352.156.069
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
278.736.371 299.490.883
Ödenmiş Sermaye
9 38.700.772 38.700.772
Sermaye Düzeltme Farkları
9 29.172.723 29.172.723
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
956.213 956.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-570.737 -570.737
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-570.737 -570.737
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-570.737 -570.737
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
154.880.287 141.533.376
Yabancı Para Çevrim Farkları
154.880.287 141.533.376
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
672.158 672.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
89.026.378 51.518.168
Net Dönem Karı veya Zararı
-34.101.423 37.508.210
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
278.736.371 299.490.883
TOPLAM KAYNAKLAR
667.535.984 651.646.952


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4-12 69.653.343 77.206.484
Satışların Maliyeti
4 -66.751.720 -72.482.060
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.901.623 4.724.424
BRÜT KAR (ZARAR)
2.901.623 4.724.424
Genel Yönetim Giderleri
-7.555.528 -4.805.856
Pazarlama Giderleri
-2.980.212 -2.346.256
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.074.586 -1.703.142
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.824.713 949.244
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-210.882 -526.904
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.094.872 -3.708.490
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 19.172 51.035
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.075.700 -3.657.455
Finansman Gelirleri
7.393
Finansman Giderleri
-3.105.550 -4.468.432
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.181.250 -8.118.494
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-28.920.173 453.171
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-304.986
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-28.615.187 453.171
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.101.423 -7.665.323
DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.101.423 -7.665.323
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-34.101.423 -7.665.323
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç -0,00880000 -0,00020000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
13.346.911 -2.295.773
Yabancı Para Çevrim Farkları
13.346.911 -2.295.773
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.346.911 -2.295.773
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.754.512 -9.961.096
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-20.754.512 -9.961.096http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762629


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.