KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2018 - 18:12

***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -40.393 38.091.590 672.158 -7.005.697 35.314.554 135.861.920 135.861.920
Transferler
35.314.554 -35.314.554
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-220.631 10.821.150 2.192.882 12.793.401
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -261.024 48.912.740 672.158 28.308.857 2.192.882 148.655.321 148.655.321
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 873.128 69.854.527 672.158 28.308.857 23.209.311 191.747.689 191.747.689
Transferler
23.209.311 -23.209.311
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.017 33.888.291 13.547.902 47.369.176 47.369.176
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 806.111 103.742.818 672.158 51.518.168 13.547.902 239.116.865 239.116.865


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-64.698.101 -12.897.253
Dönem Karı (Zararı)
13.547.902 2.192.882
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.547.902 2.192.882
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
50.591.402 -7.152.666
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5 2.552.764 2.479.172
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.373.779 -1.694.039
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
377.170 122.696
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.996.609 -1.816.735
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
37.902.450 -14.750.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.248.940 -3.393.624
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -75.551
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
33.653.510 -11.281.571
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.358.971 -383.788
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-63.668 -1.100.639
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.422.639 716.851
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.887.818 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-71.081 -129.502
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-71.081 -129.502
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.372.609 7.326.237
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.272 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-114.996.121 2.077.206
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
29.152.884 65.523.872
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.368.242 597.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
33.521.126 64.926.082
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
680.905 -596.716
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
718.971 -4.779
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-38.066 -591.937
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-48.682.100 -12.766.527
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-20.036.144 544.360
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.598.872 -15.272.411
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.861.097 -606.795
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.737.775 -14.665.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
961.530 -1.402.272
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-9.747.237 -22.091.086
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.727.087 -11.862.014
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-43.617.712 -10.741.106
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-14.109.375 -1.120.908
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-50.856.817 -2.882.578
Alınan Faiz
63.668 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.496.904 -456.789
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.408.048 -9.557.886
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-363.447 -262.158
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.272 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.272 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -373.719 -262.158
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.193.242 1.815.464
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.431.676
Kredilerden Nakit Girişleri
1.431.676
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-793.799 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-793.799 0
Ödenen Faiz
-1.399.443 -716.851
Alınan Faiz
0 1.100.639
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-67.254.790 -11.343.947
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
50.848.217 3.758.459
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.406.573 -7.585.488
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65.870.569 43.462.299
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.463.996 35.876.811


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
49.463.996 65.870.569
Ticari Alacaklar
224.441.450 251.871.168
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 23.701.495 19.333.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
200.739.955 232.537.915
Diğer Alacaklar
1.104.293 1.785.198
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 718.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.104.293 1.066.227
Stoklar
1 95.841.471 52.527.602
Peşin Ödenmiş Giderler
6 5.623.807 1.240.931
Diğer Dönen Varlıklar
6 71.899.406 25.451.238
ARA TOPLAM
448.374.423 398.746.706
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
448.374.423 398.746.706
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 354.612 239.854
Maddi Duran Varlıklar
5 6.076.767 7.022.876
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 166.040 186.285
Peşin Ödenmiş Giderler
15.653.268 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
45.802.923 43.881.920
Diğer Duran Varlıklar
6 22.518.712 25.349.168
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
6 22.518.712 25.349.168
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
90.572.322 76.680.103
TOPLAM VARLIKLAR
538.946.745 475.426.809
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
314.570 1.112.624
Ticari Borçlar
65.677.931 75.583.536
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 49.303.095 53.164.192
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
16.374.836 22.419.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.054.865 5.093.335
Diğer Borçlar
437.154 130.421
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
437.154 130.421
Ertelenmiş Gelirler
6 22.404.510 31.456.460
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
578.252 6.200.757
Kısa Vadeli Karşılıklar
80.123.596 62.929.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7 5.361.905 8.089.715
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 74.761.691 54.840.057
ARA TOPLAM
175.590.878 182.506.905
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
175.590.878 182.506.905
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
6 37.303.273 37.998.560
Uzun Vadeli Karşılıklar
86.935.729 63.173.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1 13.256.170 16.825.597
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 73.679.559 46.348.058
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
124.239.002 101.172.215
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
299.829.880 283.679.120
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
239.116.865 191.747.689
Ödenmiş Sermaye
8 38.700.772 38.700.772
Sermaye Düzeltme Farkları
8 29.172.723 29.172.723
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
956.213 956.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
806.111 873.128
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
806.111 873.128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
806.111 873.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
103.742.818 69.854.527
Yabancı Para Çevrim Farkları
103.742.818 69.854.527
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
672.158 672.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
51.518.168 28.308.857
Net Dönem Karı veya Zararı
13.547.902 23.209.311
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
239.116.865 191.747.689
TOPLAM KAYNAKLAR
538.946.745 475.426.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4,10 226.082.231 193.510.846 148.875.747 99.372.418
Satışların Maliyeti
4,10 -178.055.651 -160.393.631 -105.573.591 -77.182.065
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.026.580 33.117.215 43.302.156 22.190.353
BRÜT KAR (ZARAR)
48.026.580 33.117.215 43.302.156 22.190.353
Genel Yönetim Giderleri
-9.149.227 -8.404.834 -4.343.371 -3.753.412
Pazarlama Giderleri
-4.462.224 -3.854.577 -2.115.968 -1.791.199
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-8.105.574 -6.361.615 -6.402.432 -2.920.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1 6.106.256 535.773 5.157.012 461.403
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
1 -8.011.563 -2.132.405 -7.484.659 -1.852.509
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.404.248 12.899.557 28.112.738 12.334.636
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
10.272 0 10.272 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 71.081 119.963 20.046 14.839
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.485.601 13.019.520 28.143.056 12.349.475
Finansman Gelirleri
0 969.660 -7.393 608.255
Finansman Giderleri
-2.565.090 -4.470.061 1.903.342 -2.747.257
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.920.511 9.519.119 30.039.005 10.210.473
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.372.609 -7.326.237 -8.825.780 -6.939.507
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.785.543 -1.940.321 -2.785.543 -1.553.591
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.587.066 -5.385.916 -6.040.237 -5.385.916
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.547.902 2.192.882 21.213.225 3.270.966
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.547.902 2.192.882 21.213.225 3.270.966
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.547.902 2.192.882 21.213.225 3.270.966
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,00350000 0,00060000 0,00550000 0,00080000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-67.017 -220.631 -67.017 -220.631
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-85.919 -220.631 -85.919 -220.631
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.902 0 18.902 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18.902 0 18.902 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
33.888.291 10.821.150 36.184.064 3.560.244
Yabancı Para Çevrim Farkları
33.888.291 10.821.150 36.184.064 3.560.244
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
33.888.291 10.821.150 36.184.064 3.560.244
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.821.274 10.600.519 36.117.047 3.339.613
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.369.176 12.793.401 57.330.272 6.610.579
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
47.369.176 12.793.401 57.330.272 6.610.579http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704328


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.137 Değişim: -1,18% Hacim : 5.334 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 93.094 16.10.2019 Yüksek 94.391
Açılış: 93.515
5,8912 Değişim: -0,43%
Düşük 5,8709 16.10.2019 Yüksek 5,9326
Açılış: 5,9168
6,5251 Değişim: -0,08%
Düşük 6,4922 16.10.2019 Yüksek 6,5515
Açılış: 6,5303
282,22 Değişim: 0,21%
Düşük 280,17 16.10.2019 Yüksek 283,02
Açılış: 281,63
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.