KAP ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 18:20
KAP ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -1.540.677 15.628.843 260.066.473 51.791.034 362.410.723 362.410.723
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 -1.740.880 -739.368 -2.480.248 -2.480.248
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
14 10.800.000 25.665.050 -1.540.677 15.628.843 258.325.593 51.051.666 359.930.475 359.930.475
Transferler
0 0 0 2.754.000 20.217.666 -22.971.666 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 246.794 0 0 23.522.783 23.769.577 23.769.577
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 23.522.783 23.522.783 23.522.783
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 246.794 0 0 0 246.794 246.794
Kar Payları
0 0 0 0 0 -28.080.000 -28.080.000 -28.080.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -1.293.883 18.382.843 278.543.259 23.522.783 355.620.052 355.620.052
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 10.800.000 25.665.050 -839.026 18.382.843 278.543.259 49.330.486 381.882.612 381.882.612
Transferler
0 0 0 0 49.330.486 -49.330.486 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 281.804 0 0 4.458.854 4.740.658 4.740.658
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 4.458.854 4.458.854 4.458.854
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 281.804 0 0 0 281.804 281.804
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -557.222 18.382.843 327.873.745 4.458.854 386.623.270 386.623.270


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.913.447 -67.803.635
Dönem Karı (Zararı)
4.458.854 23.522.783
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.106.903 8.741.642
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.811.346 2.510.486
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6,7 2.423.943 -232.689
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 3.975.123 1.774.063
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -1.692.384 -2.217.892
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8,17 720.167 1.158.577
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-117.519 5.749.097
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.773 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-55.790.342 -68.156.938
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,22 17.374.791 -30.548.672
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.104.757 -1.121.852
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -51.698.550 -44.581.018
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,22 19.420.603 19.339.756
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.813.648 -1.183.429
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.596.077 -10.061.723
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-43.224.585 -35.892.513
Ödenen Temettüler
0 -28.080.000
Alınan Faiz
17 1.692.384 2.217.892
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.381.246 -6.049.014
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.812.582 -2.347.083
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
70.616 12
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.468.198 -2.476.195
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 129.100
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
19 -415.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.103.752 46.455.500
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 24.103.752 46.455.500
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.622.277 -23.695.218
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.622.277 -23.695.218
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 101.862.210 77.615.756
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 79.239.933 53.920.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 79.239.933 101.862.210
Ticari Alacaklar
174.449.979 197.996.556
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 17.786.427 32.712.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 156.663.552 165.283.739
Diğer Alacaklar
4.300.264 196.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.300.264 196.951
Türev Araçlar
8 0 395.395
Stoklar
7 225.244.191 174.278.753
Peşin Ödenmiş Giderler
9 43.178.009 22.012.334
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
909.002 0
Diğer Dönen Varlıklar
13 20.202.761 9.436.401
ARA TOPLAM
547.524.139 506.178.600
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
19 1.267.689 852.689
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
548.791.828 507.031.289
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
2.445.977 2.975.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.445.977 2.975.792
Diğer Alacaklar
24.122 22.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.122 22.678
Maddi Duran Varlıklar
27.980.995 27.760.480
Kullanım Hakkı Varlıkları
5.363.216 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.869.022 6.489.379
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.869.022 6.489.379
Peşin Ödenmiş Giderler
9 80.594 143.720
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 14.306.062 13.429.006
Diğer Duran Varlıklar
7 7
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
57.069.995 50.821.062
TOPLAM VARLIKLAR
605.861.823 557.852.351
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 83.040.267 54.038.213
Ticari Borçlar
75.236.370 60.501.765
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,22 35.028.741 19.711.539
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 40.207.629 40.790.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 4.227.744 4.008.036
Diğer Borçlar
1.968.514 259.574
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.968.514 259.574
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 20.336.457 25.769.682
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
829.988 491.756
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.264.686 5.740.572
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 6.264.686 5.740.572
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
925.516 508.249
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 925.516 508.249
ARA TOPLAM
192.829.542 151.317.847
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
192.829.542 151.317.847
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.080.536 2.615.622
Diğer Borçlar
383.943 498.943
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
383.943 498.943
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 253.107 239.114
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.691.425 21.298.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 22.691.425 21.298.213
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.409.011 24.651.892
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
219.238.553 175.969.739
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
386.623.270 381.882.612
Ödenmiş Sermaye
14 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 25.665.050 25.665.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-557.222 -839.026
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-557.222 -839.026
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-557.222 -839.026
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 18.382.843 18.382.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 327.873.745 278.543.259
Net Dönem Karı veya Zararı
4.458.854 49.330.486
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
386.623.270 381.882.612
TOPLAM KAYNAKLAR
605.861.823 557.852.351


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 263.532.727 297.428.844 148.941.564 166.501.536
Satışların Maliyeti
15 -201.926.033 -223.243.926 -112.658.248 -124.756.905
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
61.606.694 74.184.918 36.283.316 41.744.631
BRÜT KAR (ZARAR)
61.606.694 74.184.918 36.283.316 41.744.631
Genel Yönetim Giderleri
16 -21.391.456 -15.328.421 -11.994.115 -6.742.190
Pazarlama Giderleri
16 -43.317.817 -41.208.830 -23.748.900 -22.125.489
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -5.531.868 -4.684.962 -2.858.520 -2.407.418
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 38.872.273 32.885.266 17.222.036 16.103.986
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -18.828.249 -14.171.318 -7.826.379 -5.557.996
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.409.577 31.676.653 7.077.438 21.015.524
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14.225 0 13.725 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-452 0 -452 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.423.350 31.676.653 7.090.711 21.015.524
Finansman Giderleri
18 -7.082.015 -2.404.773 -5.256.402 -2.180.337
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.341.335 29.271.880 1.834.309 18.835.187
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
117.519 -5.749.097 156.479 -3.811.178
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -829.988 -5.241.128 35.031 -3.592.528
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 947.507 -507.969 121.448 -218.650
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.458.854 23.522.783 1.990.788 15.024.009
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.458.854 23.522.783 1.990.788 15.024.009
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.458.854 23.522.783 1.990.788 15.024.009
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,41300000 2,17800000 0,18400000 1,39100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
281.804 246.794 -130.855 245.500
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
352.255 308.492 -163.569 306.875
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-70.451 -61.698 32.714 -61.375
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -70.451 -61.698 32.714 -61.375
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
281.804 246.794 -130.855 245.500
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.740.658 23.769.577 1.859.933 15.269.509
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.740.658 23.769.577 1.859.933 15.269.509http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781248


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.112 Değişim: -1,30% Hacim : 24.632 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3456 Değişim: 0,69%
Düşük 8,2678 31.10.2020 Yüksek 8,3857
Açılış: 8,2883
9,6710 Değişim: -0,10%
Düşük 9,6423 31.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
504,36 Değişim: 1,40%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.