KAP ***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

08.08.2019 - 18:14
KAP ***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
66.320 212.490
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
6.317 -9.251
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.668 -5.059
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-3.042 -5.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.985 -4.192
Yabancı Para Çevrim Farkları
12.817 19.832
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-4.913 -30.800
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.081 6.776
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
72.637 203.239


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -17.613 1.113.454 -1.228 250.239 2.489.168 156.047 2.645.215
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-152.480 -152.480 -152.480
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-152.480 -152.480 -152.480
Yeni Bakiye
900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -17.613 1.113.454 -153.708 250.239 2.336.688 156.047 2.492.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.059 19.832 -24.024 204.538 195.287 7.952 203.239
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
775.720 775.720 775.720
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
37.398 -5.335 32.063 84.313 116.376
Kar Dağıtımı
187.744 17.495 -250.239 -45.000 -45.000
Dağıtılan Temettü
-45.000 -45.000 -45.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
187.744 -187.744 0
Diğer
250.239 -250.239 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 813.549 233.062 -14.925 40.521 -41.637 1.301.198 -141.548 204.538 3.294.758 248.312 3.543.070
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
900.000 845.976 251.889 -17.181 56.714 -28.781 1.301.198 -178.311 158.014 3.289.518 262.064 3.551.582
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-17.304 -17.304 -17.304
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
-17.304 -17.304 -17.304
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 845.976 251.889 -17.181 56.714 -28.781 1.301.198 -195.615 158.014 3.272.214 262.064 3.534.278
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.042 374 12.817 -3.832 63.043 69.360 3.277 72.637
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24.170 478 -39.105 -14.457 -82.309 -96.766
Kar Dağıtımı
129.771 28.243 -158.014 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
129.771 -129.771 0
Diğer
158.014 -158.014 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 870.146 248.847 -16.807 69.531 -32.613 1.431.447 -206.477 63.043 3.327.117 183.032 3.510.149


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (1) 1.652.102 1.378.758 816.703 717.818
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.456.623 1.234.284 705.130 643.205
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
37.065 24.207 19.004 12.916
Bankalardan Alınan Gelirler
1.559 685 939 387
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
124.257 91.882 72.460 49.203
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.992 294 1.377 249
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
75.567 55.443 46.398 31.045
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
46.698 36.145 24.685 17.909
Finansal Kiralama Gelirleri
30.944 26.067 18.267 11.681
Diğer Kar Payı Gelirleri
1.654 1.633 903 426
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (2) -1.309.068 -878.960 -680.941 -468.489
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-827.653 -616.317 -420.844 -322.710
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-119.594 -141.520 -60.391 -77.264
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-70.332 -34.337 -38.304 -20.636
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-257.612 -85.328 -142.888 -47.865
Kiralama Kar Payı Giderleri
-29.070 -14.787
Diğer Kar Payı Giderleri
-4.807 -1.458 -3.727 -14
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
343.034 499.798 135.762 249.329
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
146.910 85.327 76.989 45.291
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27.630
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
862 48.505 49.367 25.097 25.097
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
581.021 577.000 1.158.021 239.662 237.555 477.217
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
70.934.327 14.978.492 85.912.819 68.732.410 13.762.534 82.494.944
EMANET KIYMETLER
3.927.822 2.468.066 6.395.888 2.380.394 2.083.413 4.463.807
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.576.048 1.576.048 393.768 393.768
Emanete Alınan Menkul Değerler
72 37.153 37.225 72 4.118 4.190
Tahsile Alınan Çekler
1.582.379 251.133 1.833.512 1.448.653 225.232 1.673.885
Tahsile Alınan Ticari Senetler
525.728 70.163 595.891 494.993 50.417 545.410
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 103 103 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
210.003 384.947 594.950 9.316 356.885 366.201
Emanet Kıymet Alanlar
33.489 1.724.670 1.758.159 33.489 1.446.761 1.480.250
REHİNLİ KIYMETLER
67.006.505 12.510.426 79.516.931 66.352.016 11.679.121 78.031.137
Menkul Kıymetler
10.372.998 4.071.687 14.444.685 10.540.645 3.388.191 13.928.836
Teminat Senetleri
1.076.551 168.028 1.244.579 1.099.082 155.984 1.255.066
Emtia
2.524.617 987.775 3.512.392 2.097.532 926.359 3.023.891
Varant
0 0
Gayrimenkul
50.032.236 5.891.548 55.923.784 49.073.908 5.963.148 55.037.056
Diğer Rehinli Kıymetler
2.749.651 1.382.671 4.132.322 3.307.628 1.240.217 4.547.845
Rehinli Kıymet Alanlar
250.452 8.717 259.169 233.221 5.222 238.443
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
78.165.350 21.500.315 99.665.665 75.208.842 19.730.128 94.938.970


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
693.673 911.475
Alınan Kar Payları
1.444.451 1.286.899
Ödenen Kar Payları
-794.887 -697.441
Alınan Ücret ve Komisyonlar
132.210 74.420
Elde Edilen Diğer Kazançlar
131.016 234.655
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
147.776 100.066
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-437.620 -362.997
Ödenen Vergiler
-25.174 -59.386
Diğer
95.901 335.259
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.069.807 -1.071.046
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-260.329 -778
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
1.998.310 -1.408.727
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.690.250 -1.244.602
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
369.740 -425.870
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
618.739 339.127
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
3.300.209 852.622
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-2.266.612 817.182
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.763.480 -159.571
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.068.470 275.074
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-152.961 -3.540
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-82.351 -31.309
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
53.690 56.964
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.501.432 -194.151
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
357.642 467.110
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-875.058 -20.000
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
132.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-3.538.392 1.143.464
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
11.014.071 9.636.017
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-14.497.535 -9.223.273
Temettü Ödemeleri
-45.000
Diğer
-54.928 775.720
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
121.825 220.163
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.721.557 1.479.130
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.109.859 2.889.723
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.388.302 4.368.853http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781173


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.