KAP ***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:33
KAP ***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 223.467.000 -787.396 -3.479.764 50.217.274 67.824 12.587.289 899.194.901 234.945.793 1.416.212.921 321.015.139 1.737.228.060
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
11.463.052 11.463.052 -183.009 11.280.043
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
223.467.000 -787.396 -3.479.764 50.217.274 67.824 12.587.289 910.657.953 234.945.793 1.427.675.973 320.832.130 1.748.508.103
Transferler
3.502.994 231.442.799 -234.945.793
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.056.991 16.369.400 -188.869 -163.234.105 -137.996.583 51.479.249 -86.517.334
Dönem Karı (Zararı)
-163.234.105 -163.234.105 51.552.077 -111.682.028
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.056.991 16.369.400 -188.869 25.237.522 -72.828 25.164.694
Kar Payları
-60.123.057 -60.123.057 -7.497.934 -67.620.991
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-276 -339.579 -1.205.582 -1.545.437 108.567 -1.436.870
Dönem Sonu Bakiyeler
23 223.467.000 -787.672 -3.479.764 58.934.686 16.369.400 -121.045 16.090.283 1.080.772.113 -163.234.105 1.228.010.896 364.922.012 1.592.932.908
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 435.000.000 -24.999.945 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.172.323.239 447.298.885 1.619.622.124
Diğer Düzeltmeler
2(iii) 12.200.241 12.200.241 -12.200.241 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
435.000.000 -12.799.704 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.184.523.480 435.098.644 1.619.622.124
Transferler
2.383.585 -196.360.610 193.977.025
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.333.976 13.170.874 -27.832 85.806.855 97.615.921 40.073.504 137.689.425
Dönem Karı (Zararı)
85.806.855 85.806.855 34.236.317 120.043.172
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.333.976 13.170.874 -27.832 11.809.066 5.837.187 17.646.253
Kar Payları
615.341 -73.948.978 -73.333.637 -12.631.438 -85.965.075
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-16 -10.577 -10.593 10.593 0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -3.678.071 80.142.223 -227.733 18.473.868 606.998.275 85.806.855 1.208.795.171 462.551.303 1.671.346.474


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
110.155.415 157.705.983
Dönem Karı (Zararı)
120.043.172 -111.682.028
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
100.135.961 205.207.232
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21.421.474 23.520.529
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.865.742 4.448.990
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.882.092 -4.265.745
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.383.725 -31.847.462
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.709.151 -17.610.398
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
47.305.632 202.698.161
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
48.030.865 30.256.026
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.097.806 1.351.141
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-763.924 568.885
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-14.373.771 -3.738.658
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.808.917 -174.237
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-113.934.950 60.122.036
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.042.614 59.075.726
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.018.998 -2.770.478
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-3.260.909 -8.766.189
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
107.516.638 -62.220.496
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.857.712 -15.759.935
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.334.083 73.044.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.872.815 2.787.711
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-197.445.023 6.639.522
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.664.548 17.181.953
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
38.231.769 16.800.159
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.600.979 -25.890.321
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
106.244.183 153.647.240
Alınan Faiz
13.975.778 11.473.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.632.262 -1.261.888
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -284.696
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.432.284 -5.868.645
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.974.925 -10.345.551
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
67.970.937 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -6.449.497
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.530.170 6.348.046
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-71.127.358 -19.991.943
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.242.334 2.756.739
Alınan Temettüler
-4.641.158 6.991.104
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-184.392.284 -117.820.075
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.366.813 926.510
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-97.281.974 -41.980.041
Ödenen Temettüler
-85.965.075 -67.620.991
Ödenen Faiz
-29.512.048 -9.145.553
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-62.261.944 29.540.357
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
18.426.656 6.912.563
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.835.288 36.452.920
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 438.116.759 348.032.790
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 394.281.471 384.485.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 394.281.471 438.116.759
Finansal Yatırımlar
6 546.356.742 566.789.397
Ticari Alacaklar
141.885.274 162.357.826
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,27 1.619.110 27.412.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 140.266.164 134.944.882
Diğer Alacaklar
7.230.415 4.497.181
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 5.827.833 3.402.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.402.582 1.094.615
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
26.947.289 23.686.380
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 16.209.078 11.604.502
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
10 10.738.211 12.081.878
Stoklar
9 120.880.287 228.396.925
Peşin Ödenmiş Giderler
12 50.655.866 40.735.434
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.532.845 17.172.623
Diğer Dönen Varlıklar
39.339.594 41.371.232
ARA TOPLAM
1.333.109.783 1.523.123.757
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
16 44.759.012 44.125.214
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.377.868.795 1.567.248.971
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 342.971 370.779
Ticari Alacaklar
29.478 27.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 29.478 27.126
Diğer Alacaklar
50.643.471 46.357.707
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 37.224.420 34.062.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.419.051 12.295.652
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 386.815.757 422.638.610
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 393.122.583 378.745.760
Maddi Duran Varlıklar
17 413.015.704 409.869.990
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 86.202.362 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
51.966.853 84.548.580
Şerefiye
3.130.507 3.130.507
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 48.836.346 81.418.073
Peşin Ödenmiş Giderler
12 237.035 1.299.755
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 38.774.815 50.404.750
Diğer Duran Varlıklar
59.041.979 50.736.647
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.480.193.008 1.444.999.704
TOPLAM VARLIKLAR
2.858.061.803 3.012.248.675
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 11.451.730 76.508.640
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 100.481.418 90.560.679
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 14.828.389 14.018.037
Ticari Borçlar
302.885.080 380.453.337
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,27 2.673.357 27.599.324
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 300.211.723 352.854.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.541.124 10.413.939
Diğer Borçlar
18.941.275 10.902.193
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 8.402.538 4.094.619
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.538.737 6.807.574
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
49.942.097 244.720.967
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 43.308.606 237.018.335
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 6.633.491 7.702.632
Türev Araçlar
11 1.251.510 583.838
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 98.257.267 34.274.961
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.138.185 1.454.349
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.339.037 7.711.764
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 8.339.037 7.711.764
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.239 1.611
ARA TOPLAM
621.060.351 871.604.315
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
621.060.351 871.604.315
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 230.496.270 207.341.435
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 30.057.543 28.414.940
Diğer Borçlar
77.382.082 59.756.616
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
77.382.082 59.756.616
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
13.085.846 15.751.999
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 13.085.846 15.751.999
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
14 38.280.594 36.070.443
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 0 25.750.537
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.117.659 18.120.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 21.117.659 18.120.338
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 155.234.984 129.815.928
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
565.654.978 521.022.236
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.186.715.329 1.392.626.551
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.208.795.171 1.172.323.239
Ödenmiş Sermaye
23 435.000.000 435.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -12.184.363 -24.999.945
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-1.535.883 -1.535.883
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.678.071 -2.344.079
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.678.071 -2.344.079
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.678.071 -2.344.079
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
79.914.490 66.771.448
Yabancı Para Çevrim Farkları
80.142.223 66.971.349
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-227.733 -199.901
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-227.733 -199.901
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.473.868 16.090.283
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 606.998.275 877.318.440
Net Dönem Karı veya Zararı
85.806.855 -193.977.025
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 462.551.303 447.298.885
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.671.346.474 1.619.622.124
TOPLAM KAYNAKLAR
2.858.061.803 3.012.248.675


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 782.868.086 422.456.006 418.030.368 262.584.036
Satışların Maliyeti
24 -584.548.106 -354.917.495 -293.261.852 -207.179.303
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
198.319.980 67.538.511 124.768.516 55.404.733
BRÜT KAR (ZARAR)
198.319.980 67.538.511 124.768.516 55.404.733
Genel Yönetim Giderleri
-57.865.925 -45.194.844 -36.006.906 -25.477.230
Pazarlama Giderleri
-6.951.980 -5.680.222 -4.399.960 -3.496.041
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
168.978.413 185.926.101 79.099.098 131.364.874
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-68.907.768 -51.278.142 -32.234.691 -40.946.129
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
233.572.720 151.311.404 131.226.057 116.850.207
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25.963.834 23.528.539 15.496.321 19.121.085
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.728.333 -3.754.207 -1.088.630 -3.748.990
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 -47.305.632 -202.698.161 72.116.601 -174.927.393
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
210.502.589 -31.612.425 217.750.349 -42.705.091
Finansman Gelirleri
0 0 0 -817.600
Finansman Giderleri
-42.428.552 -49.813.577 -14.035.838 -35.512.732
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
168.074.037 -81.426.002 203.714.511 -79.035.423
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -48.030.865 -30.256.026 -24.727.375 -26.343.928
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -13.116.120 -11.203.752 -4.840.722 -7.598.576
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -34.914.745 -19.052.274 -19.886.653 -18.745.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
120.043.172 -111.682.028 178.987.136 -105.379.351
DÖNEM KARI (ZARARI)
120.043.172 -111.682.028 178.987.136 -105.379.351
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 34.236.317 51.552.077 11.702.987 39.924.064
Ana Ortaklık Payları
26 85.806.855 -163.234.105 167.284.149 -145.303.415
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,19700000 -0,37500000 0,38500000 -0,33400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.330.579 0 -1.589.052 -52.266
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-393.443 0 -814.463 -403.197
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.221.833 0 -1.129.902 333.177
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
284.697 0 355.313 17.754
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
284.697 0 355.313 17.754
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
18.976.832 25.164.694 6.577.979 19.981.100
Yabancı Para Çevrim Farkları
18.426.656 6.912.563 6.384.747 3.189.471
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.808 -188.703 -9.268 -224.456
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
577.984 23.057.843 202.500 21.495.637
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -4.617.009 0 -4.479.552
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -4.617.009 0 -4.479.552
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.646.253 25.164.694 4.988.927 19.928.834
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
137.689.425 -86.517.334 183.976.063 -85.450.517
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
40.073.504 51.479.249 13.325.745 39.887.993
Ana Ortaklık Payları
97.615.921 -137.996.583 170.650.318 -125.338.510http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782018


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2523 Değişim: 0,82%
Düşük 8,1715 28.10.2020 Yüksek 8,3234
Açılış: 8,1848
9,6810 Değişim: 0,23%
Düşük 9,6415 28.10.2020 Yüksek 9,7769
Açılış: 9,6589
497,75 Değişim: -0,78%
Düşük 496,79 28.10.2020 Yüksek 508,65
Açılış: 501,67
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.