KAP ***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 18:20
KAP ***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
223.467.000 -787.396 -3.479.764 50.217.274 67.824 12.587.289 899.194.901 234.945.793 1.416.212.921 321.015.139 1.737.228.060
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
11.719.821 11.719.821 11.719.821
Diğer Düzeltmeler
7.254.679 7.254.679 7.254.679
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
223.467.000 -787.396 -3.479.764 50.217.274 67.824 12.587.289 918.169.401 234.945.793 1.435.187.421 321.015.139 1.756.202.560
Transferler
234.945.793 -234.945.793
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
54.201 4.695.285 487.347 35.784 -17.930.690 -12.658.073 11.591.256 -1.066.817
Dönem Karı (Zararı)
-17.930.690 -17.930.690 11.628.013 -6.302.677
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
54.201 4.695.285 487.347 35.784 5.272.617 -36.757 5.235.860
Kar Payları
-54 -54
Dönem Sonu Bakiyeler
223.467.000 -787.396 -3.425.563 54.912.559 487.347 103.608 12.587.289 1.153.115.194 -17.930.690 1.422.529.348 332.606.341 1.755.135.689
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 435.000.000 -24.999.945 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.172.323.239 447.298.885 1.619.622.124
Transferler
-193.977.025 193.977.025
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
255.339 8.206.114 -18.556 -81.477.294 -73.034.397 26.747.759 -46.286.638
Dönem Karı (Zararı)
-81.477.294 -81.477.294 22.533.330 -58.943.964
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
255.339 8.206.114 -18.556 8.442.897 4.214.429 12.657.326
Kar Payları
-931 -931
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-16 -10.577 -10.593 10.593 0
Dönem Sonu Bakiyeler
22 435.000.000 -24.999.945 -1.535.883 -2.088.756 75.177.463 -218.457 16.090.283 683.330.838 -81.477.294 1.099.278.249 474.056.306 1.573.334.555


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
74.075.709 16.311.260
Dönem Karı (Zararı)
-58.943.964 -6.302.677
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
145.143.806 23.865.479
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.005.911 10.375.412
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
93.411 1.569.253
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.298.579 2.616.706
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.935.905 -18.242.985
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.158.265 415.307
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
119.422.233 27.770.768
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23.303.490 3.912.099
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.749.612 -147.434
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-830.083 -220.490
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-7.248.113 -4.018.422
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.929.650 -164.735
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.306.274 -3.436.965
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
31.587.551 70.247.982
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.851.795 9.455
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
12.529.934 -246.077
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
25.179.550 -16.899.323
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.100.345 -15.465.883
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.349.628 10.823.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
402.708 561.592
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-85.838.882 -827.241
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.701.078 2.915.802
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19.545.675 -43.510.176
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.112.120 -11.046.223
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
70.893.568 14.125.837
Alınan Faiz
5.641.561 4.196.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-897.711 -94.690
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-128.680
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.433.029 -1.915.938
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-72.651.035 -10.905.342
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-10.582.275 939.391
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.419.284 723.433
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-58.583.976 -6.298.173
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.262.865 -1.050.058
Alınan Temettüler
-4.641.203 -5.219.935
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.176.020 -23.973.688
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.745.080 13.750.514
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-51.864.717 -29.383.999
Ödenen Temettüler
-931 -54
Ödenen Faiz
-15.055.452 -8.340.149
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.751.346 -18.567.770
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
12.041.907 3.723.092
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.709.439 -14.844.678
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 438.116.759 348.032.790
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 417.407.320 333.188.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 417.407.320 438.116.759
Finansal Yatırımlar
6 608.160.326 566.789.397
Ticari Alacaklar
136.647.677 162.357.826
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,26 20.996.146 27.412.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 115.651.531 134.944.882
Diğer Alacaklar
5.163.345 4.497.181
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 4.085.957 3.402.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.077.388 1.094.615
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
10 11.156.446 23.686.380
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
11.604.502
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
11.156.446 12.081.878
Stoklar
203.217.375 228.396.925
Peşin Ödenmiş Giderler
9 42.858.533 40.735.434
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10.294.672 17.172.623
Diğer Dönen Varlıklar
45.082.437 41.371.232
ARA TOPLAM
1.479.988.131 1.523.123.757
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 46.230.825 44.125.214
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.526.218.956 1.567.248.971
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 352.240 370.779
Ticari Alacaklar
28.435 27.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 28.435 27.126
Diğer Alacaklar
48.543.338 46.357.707
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 35.533.984 34.062.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.009.354 12.295.652
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 308.732.828 422.638.610
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 389.141.503 378.745.760
Maddi Duran Varlıklar
16 409.815.492 409.869.990
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 49.255.436
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
83.998.005 84.548.580
Şerefiye
3.130.507 3.130.507
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 80.867.498 81.418.073
Peşin Ödenmiş Giderler
9 277.001 1.299.755
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 46.403.136 50.404.750
Diğer Duran Varlıklar
55.376.649 50.736.647
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.391.924.063 1.444.999.704
TOPLAM VARLIKLAR
2.918.143.019 3.012.248.675
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 58.067.704 76.508.640
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 97.707.419 90.560.679
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 14.415.281 14.018.037
Ticari Borçlar
351.664.997 380.453.337
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,26 20.382.022 27.599.324
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 331.282.975 352.854.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.816.647 10.413.939
Diğer Borçlar
19.410.690 10.902.193
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 8.402.538 4.094.619
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.008.152 6.807.574
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 160.314.885 244.720.967
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
153.153.029 237.018.335
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
7.161.856 7.702.632
Türev Araçlar
11 821.316 583.838
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 53.820.636 34.274.961
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8.296.718 1.454.349
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.840.444 7.711.764
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 7.840.444 7.711.764
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.188 1.611
ARA TOPLAM
783.181.925 871.604.315
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
783.181.925 871.604.315
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 227.756.463 207.341.435
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 29.220.167 28.414.940
Diğer Borçlar
69.949.197 59.756.616
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
69.949.197 59.756.616
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 14.319.199 15.751.999
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
14.319.199 15.751.999
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
13 33.086.675 36.070.443
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 25.750.537 25.750.537
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.025.431 18.120.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 19.025.431 18.120.338
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 142.518.870 129.815.928
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
561.626.539 521.022.236
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.344.808.464 1.392.626.551
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.099.278.249 1.172.323.239
Ödenmiş Sermaye
22 435.000.000 435.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
22 -24.999.945 -24.999.945
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-1.535.883 -1.535.883
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.088.756 -2.344.079
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.088.756 -2.344.079
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.088.756 -2.344.079
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
74.959.006 66.771.448
Yabancı Para Çevrim Farkları
75.177.463 66.971.349
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-218.457 -199.901
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-218.457 -199.901
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.090.283 16.090.283
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
16.090.283 16.090.283
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 683.330.838 877.318.440
Net Dönem Karı veya Zararı
-81.477.294 -193.977.025
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 474.056.306 447.298.885
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.573.334.555 1.619.622.124
TOPLAM KAYNAKLAR
2.918.143.019 3.012.248.675


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 364.837.718 159.871.970
Satışların Maliyeti
23 -291.286.254 -147.738.192
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
73.551.464 12.133.778
BRÜT KAR (ZARAR)
73.551.464 12.133.778
Genel Yönetim Giderleri
-21.859.019 -19.717.614
Pazarlama Giderleri
-2.552.020 -2.184.181
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
89.879.315 54.561.227
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-36.673.077 -10.332.013
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
102.346.663 34.461.197
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
10.467.513 4.407.454
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-639.703 -5.217
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -119.422.233 -27.770.768
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.247.760 11.092.666
Finansman Gelirleri
817.600
Finansman Giderleri
-28.392.714 -14.300.845
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-35.640.474 -2.390.579
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -23.303.490 -3.912.098
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -8.275.398 -3.605.176
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -15.028.092 -306.922
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-58.943.964 -6.302.677
DÖNEM KARI (ZARARI)
-58.943.964 -6.302.677
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.533.330 11.628.013
Ana Ortaklık Payları
-81.477.294 -17.930.690
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,18700000 -0,04100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
258.473 52.266
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
421.020 403.197
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-91.931 -333.177
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-70.616 -17.754
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-70.616 -17.754
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
12.398.853 5.183.594
Yabancı Para Çevrim Farkları
12.041.909 3.723.092
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.540 35.753
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
375.484 1.562.206
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
375.484 1.562.206
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-137.457
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-137.457
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.657.326 5.235.860
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-46.286.638 -1.066.817
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.747.759 11.591.256
Ana Ortaklık Payları
-73.034.397 -12.658.073http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763141


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.112 Değişim: -1,30% Hacim : 24.632 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3456 Değişim: 0,69%
Düşük 8,2678 31.10.2020 Yüksek 8,3857
Açılış: 8,2883
9,6710 Değişim: -0,10%
Düşük 9,6423 31.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
504,36 Değişim: 1,40%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.