KAP ***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:46

***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 223.467.000 -787.396 -3.310.006 41.925.142 28.725 10.736.593 744.439.350 115.520.736 1.132.020.144 206.071.985 1.338.092.129
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 (vi) 123.951.528 123.951.528 66.091.668 190.043.196
Diğer Düzeltmeler
2 (vi) -11.326.785 -2.508.555 -13.835.340 -13.835.340
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
223.467.000 -787.396 -3.310.006 41.925.142 28.725 10.736.593 857.064.093 113.012.181 1.242.136.332 272.163.653 1.514.299.985
Transferler
1.850.696 111.161.485 -113.012.181
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-277.902 4.165.312 31.148 75.144.000 79.062.558 4.264.379 83.326.937
Dönem Karı (Zararı)
75.144.000 75.144.000 4.272.878 79.416.878
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-277.902 4.165.312 31.148 3.918.558 -8.499 3.910.059
Kar Payları
-69.030.677 -69.030.677 -5.215.698 -74.246.375
Dönem Sonu Bakiyeler
19 223.467.000 -787.396 -3.587.908 46.090.454 59.873 12.587.289 899.194.901 75.144.000 1.252.168.213 271.212.334 1.523.380.547
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 223.467.000 -787.396 -3.479.764 50.217.274 67.824 12.587.289 899.194.901 234.945.793 1.416.212.921 321.015.139 1.737.228.060
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 (vi) 11.463.052 11.463.052 -183.009 11.280.043
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
223.467.000 -787.396 -3.479.764 50.217.274 67.824 12.587.289 910.657.953 234.945.793 1.427.675.973 320.832.130 1.748.508.103
Transferler
3.502.994 231.442.799 -234.945.793
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.056.991 16.369.400 -188.869 -162.980.552 -137.743.030 51.479.249 -86.263.781
Dönem Karı (Zararı)
-162.980.552 -162.980.552 51.552.077 -111.428.475
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.056.991 16.369.400 -188.869 25.237.522 -72.828 25.164.694
Kar Payları
-60.123.057 -60.123.057 -7.497.934 -67.620.991
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-276 -339.579 -1.205.582 -1.545.437 108.567 -1.436.870
Dönem Sonu Bakiyeler
19 223.467.000 -787.672 -3.479.764 58.934.686 16.369.400 -121.045 16.090.283 1.080.772.113 -162.980.552 1.228.264.449 364.922.012 1.593.186.461


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
157.705.983 49.794.633
Dönem Karı (Zararı)
-111.428.475 79.416.878
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
205.278.747 -48.388.923
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23.520.529 22.186.554
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.448.990 3.891.262
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.265.745 3.020.090
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-31.847.462 -1.404.882
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-17.610.398 -12.596
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
202.698.161 -70.300.781
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30.327.541 5.734.480
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.351.141 -1.121.115
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
568.885 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-3.738.658 -10.224.045
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-174.237 -157.890
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
59.796.968 24.979.527
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
59.075.726 19.309.660
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.770.478 17.227.979
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.096.642 7.333.132
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-62.220.496 9.198.400
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-15.759.935 -22.094.782
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
73.044.384 7.836.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.787.711 1.364.659
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.355.093 -17.318.374
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.181.953 -7.871.374
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
16.800.159 1.475.798
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.890.321 8.518.096
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
153.647.240 56.007.482
Alınan Faiz
11.473.972 6.621.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.261.888 -855.475
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-284.696 -530.456
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.868.645 -11.447.965
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.345.551 -11.135.823
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-6.449.497 -15.917.105
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.348.046 2.482.901
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.991.943 -12.755.394
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.756.739 0
Alınan Temettüler
6.991.104 15.053.775
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-117.820.075 -137.972.134
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
926.510 3.454.658
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-41.980.041 -55.223.712
Ödenen Temettüler
-67.620.991 -74.246.375
Ödenen Faiz
-9.145.553 -11.956.705
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.540.357 -99.313.324
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.912.563 3.634.327
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.452.920 -95.678.997
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 348.032.790 430.282.157
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 384.485.710 334.603.160


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 384.485.710 348.032.790 430.282.157
Finansal Yatırımlar
6 359.446.921 422.802.391 354.119.782
Ticari Alacaklar
68.770.078 129.014.902 64.680.186
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,23 31.385.787 22.647.715 19.765.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 37.384.291 106.367.187 44.914.576
Diğer Alacaklar
33.931.193 42.603.682 44.248.915
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 31.669.243 31.500.885 34.820.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.261.950 11.102.797 9.428.538
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
6.340.586 5.243.944 13.678.170
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
10 6.340.586 5.243.944 13.678.170
Stoklar
218.544.615 156.324.119 135.094.068
Peşin Ödenmiş Giderler
9 53.761.712 38.154.556 15.275.539
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.956.206 8.146.785 8.036.716
Diğer Dönen Varlıklar
28.517.386 21.656.708 30.744.175
ARA TOPLAM
1.162.754.407 1.171.979.877 1.096.159.708
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
14 49.238.437 44.172.396 75.868.776
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.211.992.844 1.216.152.273 1.172.028.484
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 137.424.397 1.265.768 1.168.770
Ticari Alacaklar
23.891 56.935 1.923.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 23.891 56.935 1.923.402
Diğer Alacaklar
12.003.545 560.578 21.800.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.003.545 560.578 21.800.267
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 458.854.808 640.035.437 425.010.352
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 294.087.300 276.131.600 213.504.000
Maddi Duran Varlıklar
16 458.971.133 470.677.493 517.773.678
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.886.685 18.917.116 28.363.414
Şerefiye
3.130.507 3.130.507 12.043.473
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 16.756.178 15.786.609 16.319.941
Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.079.771 2.926.992 922.342
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 33.933.502 32.498.482 26.703.671
Diğer Duran Varlıklar
34.683.065 27.770.974 19.597.462
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.452.948.097 1.470.841.375 1.256.767.358
TOPLAM VARLIKLAR
2.664.940.941 2.686.993.648 2.428.795.842
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 42.920.837 164.635.478 147.249.945
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 86.406.520 73.870.336 76.805.289
Ticari Borçlar
197.900.112 125.189.044 75.263.159
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,23 19.020.704 292.935 347.920
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 178.879.408 124.896.109 74.915.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.108.688 6.320.977 4.882.183
Diğer Borçlar
18.339.940 8.151.197 11.701.727
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 4.094.450 0 5.957.757
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.245.490 8.151.197 5.743.970
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
13.393.157 14.748.250 36.662.861
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
10 13.393.157 14.748.250 36.662.861
Türev Araçlar
11 345.302 0 12.596
Ertelenmiş Gelirler
12 256.598.647 239.798.624 109.367.164
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7.251.045 1.915.938 9.661.782
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.217.869 5.869.098 4.641.336
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 6.217.869 5.869.098 4.641.336
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.843 312 258.302
ARA TOPLAM
638.486.960 640.499.254 476.506.344
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
638.486.960 640.499.254 476.506.344
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 220.298.602 121.854.152 188.218.229
Diğer Borçlar
36.614.373 29.621.163 37.426.398
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
36.614.373 29.621.163 37.426.398
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
13 29.736.944 33.152.131 25.222.417
Ertelenmiş Gelirler
12 25.753.621 25.753.485 102.344.264
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.326.971 16.816.399 15.011.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 18.326.971 16.816.399 15.011.955
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 102.537.009 82.069.004 69.766.250
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
433.267.520 309.266.334 437.989.513
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.071.754.480 949.765.588 914.495.857
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.228.264.449 1.416.212.921 1.242.136.332
Ödenmiş Sermaye
19 223.467.000 223.467.000 223.467.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-787.672 -787.396 -787.396
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.479.764 -3.479.764 -3.310.006
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.479.764 -3.479.764 -3.310.006
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.479.764 -3.479.764 -3.310.006
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
75.183.041 50.285.098 41.953.867
Yabancı Para Çevrim Farkları
58.934.686 50.217.274 41.925.142
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
16.369.400 0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-121.045 67.824 28.725
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-121.045 67.824 28.725
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.090.283 12.587.289 10.736.593
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 1.080.772.113 899.194.901 857.064.093
Net Dönem Karı veya Zararı
-162.980.552 234.945.793 113.012.181
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 364.922.012 321.015.139 272.163.653
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.593.186.461 1.737.228.060 1.514.299.985
TOPLAM KAYNAKLAR
2.664.940.941 2.686.993.648 2.428.795.842


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 421.504.623 334.265.007 261.621.970 193.705.952
Satışların Maliyeti
20 -353.096.169 -271.497.665 -205.357.977 -154.252.247
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
68.408.454 62.767.342 56.263.993 39.453.705
BRÜT KAR (ZARAR)
68.408.454 62.767.342 56.263.993 39.453.705
Genel Yönetim Giderleri
-47.016.170 -44.482.371 -27.298.556 -25.556.545
Pazarlama Giderleri
-5.680.222 -4.859.025 -3.496.041 -2.803.936
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
185.926.101 62.828.989 130.202.769 13.509.345
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-50.001.691 -52.815.676 -39.669.678 -26.975.506
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
151.636.472 23.439.259 116.002.487 -2.372.937
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23.528.539 12.709.193 19.121.085 6.615.417
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.754.207 -1.364.032 -3.748.990 -1.357.164
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -202.698.161 70.300.781 -174.927.393 60.659.184
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-31.287.357 105.085.201 -43.552.811 63.544.500
Finansman Gelirleri
0 157.001 -817.600 157.001
Finansman Giderleri
-49.813.577 -20.090.844 -35.512.732 -6.698.003
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-81.100.934 85.151.358 -79.883.143 57.003.498
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -30.327.541 -5.734.480 -26.157.429 -656.320
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -11.203.752 -3.093.458 -7.598.576 764.150
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -19.123.789 -2.641.022 -18.558.853 -1.420.470
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-111.428.475 79.416.878 -106.040.572 56.347.178
DÖNEM KARI (ZARARI)
-111.428.475 79.416.878 -106.040.572 56.347.178
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
51.552.077 4.272.878 39.924.064 -3.306.534
Ana Ortaklık Payları
-162.980.552 75.144.000 -145.964.636 59.653.712
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,72900000 0,33600000 -0,65300000 0,26700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -274.473 -52.266 -234.066
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 139.228 -403.197 -228.138
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 -484.179 333.177 -66.396
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 70.478 17.754 60.468
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 70.478 17.754 60.468
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
25.164.694 4.184.532 19.981.100 -4.177.127
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.912.563 3.634.327 3.189.471 -3.418.047
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-188.703 31.121 -224.456 41.300
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
23.057.843 519.084 21.495.637 -800.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.617.009 0 -4.479.552 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.617.009 0 -4.479.552 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.164.694 3.910.059 19.928.834 -4.411.193
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-86.263.781 83.326.937 -86.111.738 51.935.985
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
51.479.249 4.264.379 39.887.993 -3.284.896
Ana Ortaklık Payları
-137.743.030 79.062.558 -125.999.731 55.220.881http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704847


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.137 Değişim: -1,18% Hacim : 5.334 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 93.094 16.10.2019 Yüksek 94.391
Açılış: 93.515
5,8842 Değişim: 0,00%
Düşük 5,8802 17.10.2019 Yüksek 5,8890
Açılış: 5,8843
6,5230 Değişim: 0,06%
Düşük 6,5147 17.10.2019 Yüksek 6,5293
Açılış: 6,5191
281,88 Değişim: -0,02%
Düşük 281,75 17.10.2019 Yüksek 282,21
Açılış: 281,92
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.