KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 11:00
KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY  YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.846 -1.382.273
Dönem Karı (Zararı)
595.733 210.536
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
595.733 210.536
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-526.710 -189.513
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.696 8.466
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.677 7.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.677 7.942
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-553.083 -205.921
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-406.686 -205.921
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-146.397
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-141.570 -1.480.013
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
12.252 -1.559.952
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.941 8.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.941 8.419
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.806
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-96.757 55.073
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.995 -41.328
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.995 -41.328
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.792
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
41.792
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-5.719 -11.749
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-101.890 69.524
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-101.890 69.524
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-72.547 -1.458.990
Alınan Temettüler
3.084
Alınan Faiz
54.302 76.717
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2.315
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.846 -1.382.273
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.331
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.846 -1.375.942
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
108.759 1.512.272
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
95.913 136.330


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 -3.192.972 132.560 3.939.588
Transferler
132.560 -132.560 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
210.536 210.536
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -3.060.412 210.536 4.150.124 4.150.124
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 -3.060.412 560.732 4.500.320
Transferler
560.732 -560.732 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
595.733 595.733
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -2.499.680 595.733 5.096.053 5.096.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 95.913 108.759
Finansal Yatırımlar
4.891.845 4.314.855
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7 4.891.845 4.314.855
Diğer Alacaklar
31.116 27.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 31.116 27.176
Peşin Ödenmiş Giderler
102.547
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 102.547
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 5.719 3.403
Diğer Dönen Varlıklar
146.397 156.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 146.397 156.203
ARA TOPLAM
5.273.537 4.610.396
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.273.537 4.610.396
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
50.297 57.934
Mobilya ve Demirbaşlar
11 50.297 57.934
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.003 1.062
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.003 1.062
Peşin Ödenmiş Giderler
319 6.108
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
51.619 65.104
TOPLAM VARLIKLAR
5.325.156 4.675.500
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6.537 11.532
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 6.537 11.532
Diğer Borçlar
85.484 43.690
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 85.484 43.690
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.681 20.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 18.681 20.234
ARA TOPLAM
110.702 75.456
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.702 75.456
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 118.401 99.724
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
118.401 99.724
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
229.103 175.180
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.096.053 4.500.320
Ödenmiş Sermaye
7.000.000 7.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.499.680 -3.060.412
Net Dönem Karı veya Zararı
595.733 560.732
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.096.053 4.500.320
TOPLAM KAYNAKLAR
5.325.156 4.675.500


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.649.837 1.126.302 822.819 597.436
Satışların Maliyeti
18 -1.067 -578 -719 -419
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.648.770 1.125.724 822.100 597.017
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.648.770 1.125.724 822.100 597.017
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.044.637 -903.335 -529.331 -477.863
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 20.195 900 11.111 300
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -27.858 -12.646 -7.511 -10.585
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
596.470 210.643 296.369 108.869
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
596.470 210.643 296.369 108.869
Finansman Giderleri
22 -737 -107 -493 -44
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
595.733 210.536 295.876 108.825
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
595.733 210.536 295.876 108.825
DÖNEM KARI (ZARARI)
595.733 210.536 295.876 108.825
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
595.733 210.536 295.876 108.825
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
595.733 210.536 295.876 108.825
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
595.733 210.536 295.876 108.825http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781578


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.869 Değişim: 0,19% Hacim : 9.762 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.352 06.12.2019 Yüksek 109.315
Açılış: 109.009
5,7866 Değişim: 0,63%
Düşük 5,7410 07.12.2019 Yüksek 5,7903
Açılış: 5,7505
6,4017 Değişim: 0,17%
Düşük 6,3758 07.12.2019 Yüksek 6,4081
Açılış: 6,3908
271,81 Değişim: -0,40%
Düşük 270,61 06.12.2019 Yüksek 273,91
Açılış: 272,90
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.